สอศ.ได้ตัวแทนนศ.ร่วมแข่งสุนทรพจน์จีน
14 มิ.ย. 65 | อ่าน 1220 ครั้ง
'ตรีนุช'ตรวจงานกศน. พบผู้สูงอายุกว่า 30%รายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน อยู่ลำพังสูงขึ้น
14 มิ.ย. 65 | อ่าน 789 ครั้ง
ที่ประชุมรมต.ศึกษาเอเปกชงยูเนสโกนำขบวน ฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย
14 มิ.ย. 65 | อ่าน 996 ครั้ง
ชูแถลงการณ์กรุงเทพฯฟื้นฟูเรียนถดถอย รมต.ศึกษาแห่งเอเชีย-แปซิฟิกหวังพลิกโฉมการศึกษา
14 มิ.ย. 65 | อ่าน 812 ครั้ง
วช. ชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม รับสังคมสูงวัย NRCT Open House 2022
14 มิ.ย. 65 | อ่าน 512 ครั้ง
“ตรีนุช” ยกระดับศึกษาผู้พิการทางสายตา จับมือภาคเอกชนพัฒนารูปแบบการเรียน
14 มิ.ย. 65 | อ่าน 653 ครั้ง