Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


’วรวัจน์’สั่งเลิกประเมินวิทยฐานะ ล้มคณะกรรมการ-ให้’ผู้ปกครอง’ประเมิน บิ๊กศธ.
      

'วรวัจน์'สั่งเลิกประเมินวิทยฐานะ ล้มคณะกรรมการ-ให้'ผู้ปกครอง'ประเมิน บิ๊กศธ.อัดทำยาก-เล็งทำความเข้าใจใหม่

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ร่วมกับนายสุรพงษ์ อึ้งอำพรวิไลรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. ว่า ที่ประชุมหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ เกี่ยวกับการบริหาร ศธ.แบบบูรณาการ เพื่อดูทิศทางการจัดสรรงบฯให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ เนื่องจากไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ศธ.จึงต้องมีกลไกพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและบริบทโลก โดย ศธ.เตรียมปรับการบริหารจัดการมาเน้นพื้นที่ หรือ Area Base Planing and management มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อสนองตอบนโยบาย ศธ. โดยที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมการบูรณาการแผนและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา มีตนเป็นประธานนายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัด ศธ. เป็นเลขานุการ เพื่อดูแลการจัดสรรงบฯ ศธ.ให้ตอบโจทย์การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ โดยเริ่มปีงบฯ 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ และจะเสนอไปยังสำนักงบประมาณในเดือนกันยายน
          ที่สำคัญจะมีหน่วยบริหารจัดการในพื้นที่แบบใหม่เกิดขึ้น ยึดตามเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีที่มี 19 เขต โดยในส่วนของ ศธ.มีเขตตรวจราชการทั้งหมด13 เขต หมายความว่าต้องมีบางแห่งรับผิดชอบมากกว่า 1 เขต โดยสถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดในแต่ละเขตตรวจราชการ ต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน ไม่แบ่งแยกสังกัด เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับในพื้นที่ ตอบสนองเศรษฐกิจในพื้นที่และการก้าวเข้าสู่ประชุมอาเซียน โดยแต่ละเขตต้องจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ และใช้ยุทธศาสตร์เป็นฐานขอจัดสรรงบฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ซึ่งมีตัวแทนจากทุกองค์กรหลักในพื้นที่เข้าร่วม เป็นผู้กำกับดูแลในภาพรวมอย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า ศธ.จะปรับการจัดสรรงบฯทั้งหมดมาจัดสรรผ่านเขตตรวจราชการทั้ง 13 เขต แต่งบฯหลักๆเช่น งบฯเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ยังตั้งอยู่ที่ส่วนกลาง เพียงแต่งบฯที่ไม่ตอบสนองนโยบายจะถูกปรับออกไป และเปิดโอกาสให้เขตบูรณาการได้คิดยุทธศาสตร์ของตัวเอง และเสนอของบฯ คาดว่าหลังแถลงนโยบายรัฐบาลแล้วจะเดินหน้าจัดทำงบฯ 2555 และรูปแบบบริหารจัดการรูปแบบต่างๆ ได้ในปี 2556 นายวรวัจน์กล่าว
          นายอภิชาติกล่าวว่า จะหารือร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักเพื่อหาผู้รับผิดชอบภาพรวมในแต่ละเขต ส่วนเรื่องใดที่ต้องคิดใหม่เพื่อสนองนโยบาย ก็ต้องคิดใหม่
          วันเดียวกัน นายวรวัจน์ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมภายหลังประชุมมอบนโยบายให้ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า อยากให้กำหนดทิศทางการศึกษาให้ชัด และครูที่สอนจะต้องตรงตามสาขาวิชาให้ได้ ทั้งนี้ อยากให้คุรุสภาช่วยเป็นเจ้าภาพจัดให้มหาวิทยาลัยลงไปดูแลแต่ละจังหวัด เพื่อช่วยพัฒนาพื้นที่และจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยงกันไม่ใช่เรียน 12 ปีแล้วความรู้ก็หายไป ส่วนการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ไม่ต้องมีการประเมินแล้ว แต่ตนอยากเห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่า ส่วนคนที่จะลงไปประเมินว่าครูคนไหนผ่านไม่ผ่านนั้น ให้ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินเอง ไม่จำเป็นต้องมีคณะกรรมการประเมินผลงานเหมือนเดิมแล้ว
          แหล่งข่าวระดับสูงของ ศธ.คนหนึ่งกล่าวว่า นโยบายที่นายวรวัจน์จะไม่ให้ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูฯ แต่จะให้ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินแทนนั้น อาจทำได้ยาก เพราะปัจจุบันมีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินไว้อยู่แล้ว ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจกับรัฐมนตรีว่าการ ศธ.
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ในปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะหรือ ว.17 ซึ่งจะลงไปประเมินข้าราชการครูฯในสถานศึกษา ในด้านคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านความรู้ ความสามารถ โดยจะเน้นประเมินทางด้านผลการปฏิบัติงานของครูมากกว่าการทำผลงานทางด้านวิชาการ ที่ครูจะต้องทำเอกสารจำนวนมากๆ เหมือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ก.ค.ศ.ยังประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ชกพ.)และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ชช.) เพื่อช่วยให้ข้าราชการครูที่เก่ง มีผลงานเยี่ยม ไม่ต้องทำผลงานวิชาการเสนอจำนวนมากๆเนื่องจากข้าราชการครูที่มีผลงานดีเด่น มักไม่ทำผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ขณะที่ข้าราชการครูฯ ที่ผลงานไม่ดีเด่น กลับเสนอขอวิทยฐานะจำนวนมาก

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 19 ส.ค. 54   อ่าน 82751 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ทุนเรียนฟรี: โอเปกเพื่อการพัฒนา
14 มี.ค. 57 | อ่าน 609 ครั้ง
อนุโลม 4 สถาบันฝึกสอนโรงเรียนตกประเมิน
03 มิ.ย. 57 | อ่าน 367 ครั้ง
ชี้การศึกษาไทยต้อง ’เปลี่ยนเครื่อง’
24 ก.พ. 55 | อ่าน 78344 ครั้ง
8 ปี ครูใต้...เปลวเทียนในควันปืน
14 ธ.ค. 55 | อ่าน 1091 ครั้ง
แก้ปัญหาอ่านเขียนภาษาไทย โรงเรียนบ้านน้ำยาวจัดพี่สอนน้อง
10 ก.ค. 55 | อ่าน 1326 ครั้ง
สอบครูผู้ช่วยส่อทุจริตชัด ก.ค.ศ.ให้สอบใหม่ 509 คน
25 เม.ย. 56 | อ่าน 4936 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.