Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ม.วลัยลักษณ์จัด"อาเซียน วีก" ประแป้งน.ศ.พร้อมลงสนาม
      

ม.วลัยลักษณ์จัดอาเซียน วีก ประแป้งน.ศ.พร้อมลงสนาม

 

          คอลัมน์ รายงานพิเศษ

          ด้วยเป้าหมายสู่การเป็น อุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดแผนยุทธศาสตร์สำคัญอันจะนำพาให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในพ.ศ. 2558

          ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวในพิธีเปิดโครงการอาเซียน วีก ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีนโยบายชัดเจนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นอุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน หรือ Education Park of ASEAN ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยก็ได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง

          ประกอบด้วย การจัดตั้งโครงการภูมิภาคศึกษา ซึ่งนำไปสู่การเปิดหลักสูตรภูมิภาคศึกษาและหน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา มีการเรียนการสอนและการวิจัยด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา นอกจากนี้ ยังจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนศึกษา การให้ทุนนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย การเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา พร้อมทั้งส่งนักศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย อินโด นีเซีย เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ส่งนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนไปศึกษาในมหาวิทยาลัยของจีน รวมถึงเปิดหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรเอเชียศึกษาในระดับปริญญาเอก เป็นต้น

          ดร.กีร์รัตน์กล่าวว่า มหาวิทยาลัยยังได้จัดสัมมนาวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและอาเซียนศึกษามาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำ สารอาเซียนศึกษา และ จุลสารวิถีอาเซียน ฉบับ 2 ภาษา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาต่างชาติ การจัดตั้งชมรมนักศึกษาเครือข่ายอาเซียนศึกษา อีกทั้งยังสนับสนุนให้เปิดรายวิชาด้านอาเซียนศึกษาในมิติต่างๆ และปรับปรุงหลักสูตรภูมิภาคศึกษาให้เป็นหลักสูตรอาเซียนศึกษา

          ด้านรศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวระหว่างบรรยายพิเศษในหัวข้อ เยาวชนไทยกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : โอกาส ผลกระทบและความท้าทาย ว่า การทำงานในอนาคตที่จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีของกลุ่มประเทศอาเซียน คนไทยไม่ได้แข่งขันกับคนไทยด้วยกันเองเท่านั้น แต่ต้องแข่งขันกับเพื่อนอีก 10 ประเทศ ดังนั้น เยาวชนคนรุ่นใหม่จะต้องเตรียมความพร้อมต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติ

          โดยเฉพาะทักษะทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาพื้นฐานสำหรับการสื่อสารในอาเซียน และหากสามารถพูดภาษาของประเทศเพื่อนบ้านได้ก็จะเพิ่มโอกาสในการทำงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ ตลอดจนการยอมรับและพร้อมที่เรียนรู้ในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน จะเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลในการทำงานอย่างมีคุณภาพด้วย

          ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสกอ. ได้จัดกิจกรรม อาทิ จัดทำยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของอาเซียน จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย การประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของสกอ. และหน่วยงานที่รับผิดชอบการอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และการประชุมเตรียมความพร้อมอุดมศึกษาไทย

          ย้ำ เยาวชนไทยต้องสนใจภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันผลิตเยาวชนไทยให้มีคุณภาพ จัดหลักสูตรซึ่งสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงให้ได้ และทำให้เยาวชนได้ตื่นตัวและมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

          อาเซียน วีกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหนึ่งตัวอย่างเตรียมเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน

 

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosodโพสเมื่อ : 17 ส.ค. 54   อ่าน 101900 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สอนมวย ศธ.
23 ม.ค. 58 | อ่าน 559 ครั้ง
คลอดเกณฑ์ใหม่เฟ้นบิ๊กสถานศึกษาปี 59
31 ต.ค. 59 | อ่าน 627 ครั้ง
ชงตั้งสนง.ลูกเสือโลกในไทย
01 ก.ค. 56 | อ่าน 526 ครั้ง
สพฐ.ตัดข้อทดสอบนโยบายการศึกษาและรัฐบาล อ้างนโยบายการศึกษายังไม่มีการกำหนดชัดเจน
05 มิ.ย. 57 | อ่าน 697 ครั้ง
รมว.ศธ.สั่งเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาไทย
21 มิ.ย. 59 | อ่าน 560 ครั้ง
คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: ปรับเงินเดือน8%เบิกจ่ายต่อ
13 มิ.ย. 54 | อ่าน 80683 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.