Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ต้นติวเข้ม..แม่พิมพ์วิทย์ ม. ต้นแบบพัฒนาครูท้องถิ่น
      

ต้นติวเข้ม..แม่พิมพ์วิทย์ ม. ต้นแบบพัฒนาครูท้องถิ่น

 

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับครูผู้สอนให้เป็นครูผู้นำในการขยายผลสู่โรงเรียนระดับท้องถิ่น ซึ่งได้ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอบรมครูที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในกลุ่มระดับสูง (Master Teacher)หลักสูตร เพิ่มพูนสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
          โดยจัดการอบรมทั้งหมด 5 ศูนย์ ได้แก่ศูนย์อีสานตอนล่าง จ.อุบลราชธานี ศูนย์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ศูนย์ภาคใต้ จ.พัทลุงศูนย์อีสานตอนบน จ.ขอนแก่น และศูนย์ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี
          ทั้งนี้ ได้เก็บบรรยากาศค่ายอบรมที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาฝากทุกคน โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้นำทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และเชื่อมโยงเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในการนำไปใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความเชื่อมั่นในการขยายผลสู่ครูโรงเรียนระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          เนื้อหาและกิจกรรมค่ายอบรม เริ่มจากกิจกรรม แผนที่ดาวและการใช้โปรแกรมStellarium เพื่ออธิบายการใช้งานของแผนที่ดาวในการบอกตำแหน่งกลุ่มดาวที่สนใจและ
          เวลาขึ้นและเวลาตกของดวงอาทิตย์ ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว และอธิบายทิศจากกลุ่มดาว การใช้สื่อดิจิตอลประกอบการเรียนการสอนดาราศาสตร์ อธิบายการใช้สื่อดิจิตอลประกอบการเรียนรู้เรื่องทรงกลม ฟ้าข้างขึ้นข้างแรม
          รวมทั้งกิจกรรม สถานีตรวจอากาศพื้นฐานเพราะเมื่อผ่านการอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถสร้างหรือออกแบบเครื่องมือการตรวจอากาศพื้นฐาน น้ำขึ้นน้ำลง เพื่ออธิบายหลักการเกิดน้ำขึ้น-น้ำลงทำนายการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงครั้งต่อไปได้
          ต่อด้วยกิจกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอธิบายความสำคัญและความสัมพันธ์ของยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซมได้ คาดคะเนจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยคู่ยีนในตำแหน่งเดียว แบบข่มสมบูรณ์ได้ อธิบายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมได้เป็นต้น
          สำหรับความเห็นครูที่เข้าร่วมอบรมอย่าง ครูภัณฑา ไชยเดชะโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ บอกว่า ประทับใจกิจกรรมสำรวจดิน เพราะเป็นเนื้อหาที่ไม่ค่อยถนัดและไม่มีกิจกรรมที่จำจูงใจให้เด็กสนใจเรียนได้ แต่เมื่อได้มาอบรมและได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้มีความเข้าใจและมีแนวทางนำไปจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนได้หลังจากนี้จะนำความรู้และกิจกรรมที่ได้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และขยายผลแก่ครูครูท่านอื่นๆ ในโรงเรียน
          ด้าน ครูชะนะชัย จันทร์วัติโรงเรียนบ้านดอนก่อ จ.อุบลราชธานี ชอบเนื้อหาเรื่องลมฟ้าอากาศ เพราะมีกิจกรรมผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดมากวิทยากรก็เป็นกันเอง มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
          คุณครูปราณี แก้วพวงโรงเรียนค้อวังวิทยาคม จ.ยโสธร บอกว่ากิจกรรมในการอบรมเป็นการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง ได้ระดมความคิดมีกระบวนการกลุ่ม ได้นำเสนอความรู้หน้าชั้นเรียนสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้จริง และนำไปเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูคนอื่น
          ครูจุฬาลักษณ์ ไตรยวงค์โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน จ.มุกดาหารเล่าว่า ประทับใจกิจกรรมประดิษฐ์เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาอย่างง่าย เพราะสามารถนำไปสอนนักเรียนให้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้นและสนุกสนานกับการเรียน รวมทั้งเป็นพื้นฐานการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน กลับไปจะนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนที่โรงเรียน และถ่ายทอดเทคนิควิธีการสอนและเนื้อหาความรู้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายและเพื่อนครูที่สนใจ
          หวังว่าโครงการนี้จุดประกายให้ครูได้ไปถ่ายทอดความรู้ไปยังเพื่อนครูและนักเรียนต่อไป...

          --มติชน ฉบับวันที่ 17 ส.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 54   อ่าน 110237 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.เปิดแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์คัดเป็นตัวแทนไทยสู่โอลิมปิกที่รัสเซีย
24 มิ.ย. 57 | อ่าน 254 ครั้ง
คุรุสภาชง’ก.ค.ศ.’ขอคัด’225 ผู้แทน’ ในอ.ก.ค.ศ.-อ้างเขตคัดคนไม่เข้าใจงาน
25 มิ.ย. 56 | อ่าน 226 ครั้ง
สอบวีเน็ตปวส.คึกคัก
06 ก.พ. 55 | อ่าน 61830 ครั้ง
สสค.-นักวิชาการ ชี้รัฐ (ต้อง) สร้าง “ห้องเรียน 4.0” คิดสร้างสรรค์ มีทักษะ ทำงานเป็นทีม ใฝ่รู้ใฝ่เรีย
01 พ.ย. 59 | อ่าน 350 ครั้ง
สทศ.ฟุ้งโอเน็ตม.6 ภาพรวมดีขึ้น
26 มี.ค. 56 | อ่าน 527 ครั้ง
สช.ติวเข้มเด็กใต้เข้ามหาวิทยาลัย แนะแนวม.3 เรียนอาชีพ-แจกงบพัฒนา’ปอเนาะ’
16 ต.ค. 56 | อ่าน 237 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.