Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ต้นติวเข้ม..แม่พิมพ์วิทย์ ม. ต้นแบบพัฒนาครูท้องถิ่น
      

ต้นติวเข้ม..แม่พิมพ์วิทย์ ม. ต้นแบบพัฒนาครูท้องถิ่น

 

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับครูผู้สอนให้เป็นครูผู้นำในการขยายผลสู่โรงเรียนระดับท้องถิ่น ซึ่งได้ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอบรมครูที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในกลุ่มระดับสูง (Master Teacher)หลักสูตร เพิ่มพูนสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
          โดยจัดการอบรมทั้งหมด 5 ศูนย์ ได้แก่ศูนย์อีสานตอนล่าง จ.อุบลราชธานี ศูนย์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ศูนย์ภาคใต้ จ.พัทลุงศูนย์อีสานตอนบน จ.ขอนแก่น และศูนย์ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี
          ทั้งนี้ ได้เก็บบรรยากาศค่ายอบรมที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาฝากทุกคน โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้นำทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และเชื่อมโยงเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในการนำไปใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความเชื่อมั่นในการขยายผลสู่ครูโรงเรียนระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          เนื้อหาและกิจกรรมค่ายอบรม เริ่มจากกิจกรรม แผนที่ดาวและการใช้โปรแกรมStellarium เพื่ออธิบายการใช้งานของแผนที่ดาวในการบอกตำแหน่งกลุ่มดาวที่สนใจและ
          เวลาขึ้นและเวลาตกของดวงอาทิตย์ ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว และอธิบายทิศจากกลุ่มดาว การใช้สื่อดิจิตอลประกอบการเรียนการสอนดาราศาสตร์ อธิบายการใช้สื่อดิจิตอลประกอบการเรียนรู้เรื่องทรงกลม ฟ้าข้างขึ้นข้างแรม
          รวมทั้งกิจกรรม สถานีตรวจอากาศพื้นฐานเพราะเมื่อผ่านการอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถสร้างหรือออกแบบเครื่องมือการตรวจอากาศพื้นฐาน น้ำขึ้นน้ำลง เพื่ออธิบายหลักการเกิดน้ำขึ้น-น้ำลงทำนายการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงครั้งต่อไปได้
          ต่อด้วยกิจกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอธิบายความสำคัญและความสัมพันธ์ของยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซมได้ คาดคะเนจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยคู่ยีนในตำแหน่งเดียว แบบข่มสมบูรณ์ได้ อธิบายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมได้เป็นต้น
          สำหรับความเห็นครูที่เข้าร่วมอบรมอย่าง ครูภัณฑา ไชยเดชะโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ บอกว่า ประทับใจกิจกรรมสำรวจดิน เพราะเป็นเนื้อหาที่ไม่ค่อยถนัดและไม่มีกิจกรรมที่จำจูงใจให้เด็กสนใจเรียนได้ แต่เมื่อได้มาอบรมและได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้มีความเข้าใจและมีแนวทางนำไปจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนได้หลังจากนี้จะนำความรู้และกิจกรรมที่ได้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และขยายผลแก่ครูครูท่านอื่นๆ ในโรงเรียน
          ด้าน ครูชะนะชัย จันทร์วัติโรงเรียนบ้านดอนก่อ จ.อุบลราชธานี ชอบเนื้อหาเรื่องลมฟ้าอากาศ เพราะมีกิจกรรมผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดมากวิทยากรก็เป็นกันเอง มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
          คุณครูปราณี แก้วพวงโรงเรียนค้อวังวิทยาคม จ.ยโสธร บอกว่ากิจกรรมในการอบรมเป็นการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง ได้ระดมความคิดมีกระบวนการกลุ่ม ได้นำเสนอความรู้หน้าชั้นเรียนสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้จริง และนำไปเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูคนอื่น
          ครูจุฬาลักษณ์ ไตรยวงค์โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน จ.มุกดาหารเล่าว่า ประทับใจกิจกรรมประดิษฐ์เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาอย่างง่าย เพราะสามารถนำไปสอนนักเรียนให้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้นและสนุกสนานกับการเรียน รวมทั้งเป็นพื้นฐานการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน กลับไปจะนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนที่โรงเรียน และถ่ายทอดเทคนิควิธีการสอนและเนื้อหาความรู้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายและเพื่อนครูที่สนใจ
          หวังว่าโครงการนี้จุดประกายให้ครูได้ไปถ่ายทอดความรู้ไปยังเพื่อนครูและนักเรียนต่อไป...

          --มติชน ฉบับวันที่ 17 ส.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 54   อ่าน 110355 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: การประเมินวิทยฐานะสำหรับครูช่วยราชการ
30 พ.ค. 54 | อ่าน 23826 ครั้ง
วชช.สนอง’สุชาติ’เพิ่มความรู้วัยทำงาน
25 ม.ค. 55 | อ่าน 62846 ครั้ง
รมว.ศธ. นอนไม่หลับ สพฐ.เมิน สวนนโยบายตรวจทุจริต
04 มิ.ย. 61 | อ่าน 146 ครั้ง
"ดาว์พงษ์"เล็งรื้อระบบผอ.อนุมัติลาตัวเองได้
03 ธ.ค. 58 | อ่าน 224 ครั้ง
คลิกอ่าน "ร่างรัฐธรรมนูญ 2558" ก่อนเปิดให้สปช.อภิปราย 20-26 เม.ย. ได้ที่นี่
18 เม.ย. 58 | อ่าน 439 ครั้ง
คัดที่ราชพัสดุ 5,000 ไร่ สร้างบ้านคนจน
02 ธ.ค. 58 | อ่าน 315 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.