Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ร่อนหนังสือถึงสช.พิจารณาการอุดหนุดรายหัวนร.ใหม่
      

ร่อนหนังสือถึงสช.พิจารณาการอุดหนุดรายหัวนร.ใหม่

 

          ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติฯ ส่งหนังสือถึงสช.พิจารณาข้อมูลอุดหนุนรายหัวนักเรียนใหม่ ชี้ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และแนวนโยบายรัฐ เพื่อจัดการศึกษาให้แก่ทุกคนในประเทศไทยอย่างเสมอภาค
          จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) พัฒนาข้อมูลอุดหนุนรายหัวนักเรียนใหม่โดยใช้ระบบสารสนเทศที่ต้องยึดเลขประจำตัว 13 หลัก ทั้งกำหนดให้อุดหนุนเฉพาะเด็กต่างด้าว เด็กชายขอบที่เข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติฯ เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เพื่อเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยในประเทศสามารถเข้าเรียนได้
          โดยไม่จำกัดประเภทหรือพื้นที่การศึกษา จัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ให้แก่กลุ่มบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายรายหัวที่จัดสรรงบให้แก่เด็กไทย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาดำเนินการออกระเบียบให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548
          ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษาตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย จึงหมายถึง นักเรียน นักศึกษาทุกคนในประเทศไทย ทั้งที่ เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย และเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งที่มีเลขประจำตัว 13หลัก และไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติฯ จึงได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นดังกล่าวถึงเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกช. เมื่อวันที่ 9 ส.ค. และหวังว่า สช. จะดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และแนวนโยบายรัฐ เพื่อจัดการศึกษาให้แก่ทุกคนในประเทศไทยอย่างเสมอภาค
          ด้าน นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) พร้อมให้บริการการศึกษาแก่ทุกคนไม่ว่าเด็กคน ซึ่งการกำหนดระบบเงินอุดหนุนรายหัวโดยใช้เลข 13 หลักนั้นก็เป็นการดำเนินการตามระเบียบ ข้อกำหนดของทางราชการ เช่น เด็กที่ได้รับการรับรอบรองของกรมการปกครองถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในกรณีของเด็กที่ไม่มีเลขประจำตัว 13 หลักยังไม่มีการรับรองตามกฎหมายแต่หากรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยบายจะให้ได้รับบริการทางการศึกษา สช.ก็พร้อมจะดำเนินการ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการกำหนดเป็นข้อบังคับที่ชัดเจน

          ที่มา: http://www.komchadluek.netโพสเมื่อ : 10 ส.ค. 54   อ่าน 21590 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มทร.สุวรรณภูมิเตรียมแผนช่วยเหลือ นศ.
12 มี.ค. 57 | อ่าน 379 ครั้ง
ศธ.ประชุมหารือกับที่ประชุมอธิการบดี กรณีการรับนักศึกษาเกินจำนวนจนส่งผลในการออกใบอนุญาตฯ
17 มิ.ย. 59 | อ่าน 470 ครั้ง
ศธ.ดันปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
08 ต.ค. 56 | อ่าน 435 ครั้ง
เปิดรับสมัครแอดมิชชั่นส์ 57
12 มิ.ย. 57 | อ่าน 632 ครั้ง
"สมพงษ์"อัด ศธ.หลงทางใครก็ได้เป็นครู
16 มี.ค. 59 | อ่าน 479 ครั้ง
การจัดสรรวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน กลุ่มที่2อันดับ คศ.4-5 ครั้งที่ 2(1ตุลาคม 2557)
21 ก.พ. 58 | อ่าน 353 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.