Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ผอ.ร.ร.ดังขานรับนโยบายรับน.ร.ปี′54 คัดออก"จบม.3"ต่อ"ม.4"ร.ร.เดิม20% ไม่รับเด็กฝากการเมืองสนอง"ชินวรณ์"ไม่รับเด็กฝากการเมือง


นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันเข้า เรียนสูงในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด จำนวน 21 คน เรื่องการรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ได้แก่ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ปรับแก้ วิธี การรับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนเดิมไม่ให้เข้าเรียนชั้น ม.4 ได้โดยอัตโนมัติเหมือนที่ผ่านมา แต่จะให้รับนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียน และเปิดสอบคัดเลือกนักเรียนที่จบจากโรงเรียนอื่น เข้าเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนรับทั้งหมด โดยการสอบคัดเลือกอาจจะใช้ผลคะแนนสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้น ฐาน (โอเน็ต) หรือใช้ข้อสอบทางวิชาการของแต่ละโรงเรียน ส่วนนักเรียนโรงเรียนเดิมที่เหลือให้เขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนต่อให้ ตามความเหมาะสมในสายสามัญหรือสายอาชีพ โดยต้องมีการวางแผนการรับนักเรียนร่วมกันในสถานศึกษาทุกสังกัด

รัฐมนตรี ว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า การรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันเข้าเรียนสูงให้รับ ตามแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2554 โดยให้มีการสอบคัดเลือกเพียงรอบเดียว และให้ปรับแผนการรับนักเรียนในชั้น ม.1 และ ม.4 ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปเรียนต่อ ม.1 ในโรงเรียนดีใกล้บ้าน หรือโรงเรียนดีประจำตำบล และโรงเรียนเอกชน เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบ การกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รับได้ 40 คน หากจำเป็นรับเพิ่มได้ไม่เกิน 50 คน ส่วนโรงเรียนมัธยมที่เปิดห้องเรียนพิเศษ เช่น หลักสูตรอิงลิชโปรแกรม มินิอิงลิชโปรแกรม ให้รับได้ห้องเรียนละ 30 คน ส่วนหลักสูตรพิเศษอื่นๆ หากจำเป็นรับเพิ่มได้ไม่เกิน 40 คนต่อห้องเรียน

"โรงเรียนที่มี อัตราการแข่งขันเข้าเรียนสูง 369 แห่งทั่วประเทศ จะต้องกำหนดแผนการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ให้ชัดเจน สอดรับกับบริบทของโรงเรียน และต้องรับนักเรียนรอบเดียว โดยจะต้องเสนอแผนให้เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบด้วย" นายชินวรณ์กล่าว และว่า ในที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาร่างประกาศ สพฐ.เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2554 โดยได้มอบให้ สพฐ.ไปปรับปรุงถ้อยคำตามข้อสรุปของที่ประชุมวันนี้ และให้เสนอที่ประชุมองค์กรบริหารหลักของ ศธ.ให้ความเห็นชอบ จากนั้นให้ สพฐ.ไปดำเนินการลงนามประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ ตนจะได้เชิญเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันเข้าเรียนสูงมาทำความเข้าใจ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจว่าปีนี้จะไม่มีการรับเด็กฝาก หรือเรียกเก็บเงินแป๊ะเจี๊ยะ ซึ่งตนมั่นใจว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ

ด้านนายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ตนปฏิบัติตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ทุกเรื่อง โดยเฉพาะการกำหนดสัดส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนไม่เกิน 50 คน ทำได้ไม่มีปัญหา ถ้านโยบาย ศธ.ชัดเจนเช่นนี้ แนวทางปฏิบัติของโรงเรียนดีเด่นดังทั้ง 369 โรงเรียน ก็ควรชัดเจนด้วย และควรประกาศให้สาธารณชนรับทราบ ตนเชื่อว่า ผู้ปกครองจะเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตาม

นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย กล่าวว่า นโยบายการรับนักเรียนที่หารือกันวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดิมที่ สพฐ.ปฏิบัติอยู่แล้ว เพียงแต่ปีนี้ชัดเจนขึ้นว่ารัฐมนตรีว่าการ ศธ.มีนโยบายให้การรับนักเรียนยืดหยุ่นระหว่างการรับนักเรียนในเขตพื้นที่ฯ และนอกเขตพื้นที่ฯ ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน และให้รับนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 50 คน ส่วนกรณีการรับนักเรียน ม.4 จากที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนเดิมนั้น มีนโยบายว่า ถ้าที่นั่งเรียนชั้น ม.4 น้อยกว่าจำนวนนักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนเดิม ให้คัดออกได้ไม่เกิน 20% เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนอื่นสอบเข้ามาเรียนได้ ส่วนกรณีเด็กฝากไม่มีปัญหา พร้อมปฏิบัติตาม ขอให้นโยบายการเมืองชัดเจน และทำความเข้าใจกับนักการเมืองในพรรคเดียวกันให้ชัดเจน ถ้าทำได้โรงเรียนก็พร้อมปฏิบัติตาม


โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 53   อ่าน 26716 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เผยผลตรวจม.เอกชนพบปัญหาเพียบ
18 พ.ย. 57 | อ่าน 384 ครั้ง
สสวท.ชูความรู้นำไทยก้าวสู่ 4.0 ปั้นนักคิด ใช้วิทย์สร้างภูมิคุ้มกัน
22 ส.ค. 61 | อ่าน 271 ครั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยหวังกฎ ก.พ.อ. ช่วยบริหารงานบุคคล
17 ก.ค. 55 | อ่าน 709 ครั้ง
นร.ช่วยกันดับไฟไหม้อาคารเรียน
01 ก.ค. 57 | อ่าน 330 ครั้ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการ และลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
17 มิ.ย. 62 | อ่าน 321 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
24 พ.ย. 58 | อ่าน 315 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.