Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


รายงานพิเศษ: จากโรงเรียนมาเลเซียถึงเบตงสพฐ.ตามก้าวกระโดดสู่อาเซียน
      

รายงานพิเศษ: จากโรงเรียนมาเลเซียถึงเบตงสพฐ.ตามก้าวกระโดดสู่อาเซียน

 

รวมเป็นภารกิจดูงานการศึกษาที่รักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ก่อนการมาถึงของประชาคมอาเซียน ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)พร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เดินทางสู่ชายแดนภาคใต้
          จุดหมายแรกอยู่ที่โรงเรียน Seri Negeri รัฐเคดะห์ ประเทศมาเลเซีย โรงเรียนในโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับทางการรัฐเคดะห์ เป็นโรงเรียนที่ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กระทั่งรัฐบาลมาเลเซียประกาศนโยบายอนุรักษ์ภาษาถิ่นของประเทศ คือ ภาษามลายู โรงเรียน Seri Negeri ในปัจจุบันจึงจัดการเรียนการสอนผสมผสานระหว่างภาษาอังกฤษและภาษามลายูในทุกรายวิชา
          โรงเรียนยังสนองปรัชญาการศึกษาแห่งชาติของมาเลเซีย คือให้ความสำคัญในการทำให้การศึกษาก้าวสู่สากล โดยอาศัยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีพัฒนาการทางด้านคุณภาพที่สูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการให้ครูทั้งรัฐร่วมกันออกข้อสอบ และใช้ในทุกโรงเรียน เป็นข้อสอบมาตรฐานที่วัดผลได้ทั้งรัฐ ขณะที่การประเมินผล เป็นการทำงานร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ ครูเข้าตรวจผลการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถจัดระเบียบและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว
          ภายในปี 2013 โรงเรียนจะพัฒนาให้เด็กในระดับ ป.1 ของมาเลเซียมีเปอร์เซ็นต์การอ่านออกเขียนได้สูงกว่าเดิม และรัฐบาลจะพัฒนาเตรียมความพร้อมในช่วงปฐมวัยหรือช่วงชั้นอนุบาลให้มีความทัดเทียมกับประเทศไทย นอกจากนี้ ยังจะพัฒนาการเรียนการสอนด้านทักษะการงานพื้นฐานอาชีพ เพราะรัฐบาลมีความเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นในการพัฒนาประชากรของชาตินายโมฮัมหมัด บิน ดาฮามาน ครูใหญ่ กล่าว
          จากมาเลเซียข้ามกลับมายัง อ.เบตง จ.ยะลา ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ใน 3 ประเด็นเริ่มจากการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มของโรงเรียนบ้านราโมง ซึ่งเป็นโรงเรียนตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม
          นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรสามัญ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนโรงเรียนยังเรียนในอีก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านศาสนาและด้วยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาป.6 จนถึง ม.3 นักเรียนสามารถจบด้วยวุฒิ ม.3 ของสายสามัญและวุฒิขั้นสูงทางศาสนาไปพร้อมๆ กัน ตอบสนองความต้องการชุมชนและเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่ต้องการได้วุฒิไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาหรือศึกษาต่อทางด้านศาสนาต่อไป
          ส่วนเรื่องการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยต้นแบบ ดูงานที่โรงเรียนบ้านเบตงสุภาพอนุสรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากคนในพื้นที่ให้เป็นโรงเรียนในฝันประจำปีพ.ศ.2553 ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนและผู้ปกครองจนทำให้โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนในปีถัดมาเพิ่มขึ้นถึง 400 คน มีโรงเรียนจากมาเลเซียมาศึกษาดูงานบ่อยครั้ง
          จากที่มีจุดเด่นด้านการพัฒนาเด็กเล็กให้เกิดการรับรู้ทางด้านปัญญา อารมณ์ สังคม และร่างกาย เน้นการสอนด้วยกิจกรรมและการใช้สื่อมากกว่าการเรียนตามหลักสูตร
          และเรื่องที่ 3 การจัดการเรียนการสอนของศูนย์อาเซียนและภาษาจีน ของโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน โรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558 ในโครงการ อาเซียนศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงอนาคตที่ประเทศไทยจะร่วมมือกับอีก 9 ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน มีเสรีในการเดินทาง การประกอบอาชีพ แรงงาน และการศึกษา นักเรียนที่มีความสนใจศึกษาต่อในประเทศใกล้เคียงสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตได้ โดยเตรียมการล่วงหน้าด้วยการจัดการประกวดเรียงความและการแข่งขันต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษามลายูกลางด้วย
          ล้วนเป็นงานการศึกษาที่รักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเติบโตสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดโพสเมื่อ : 03 ส.ค. 54   อ่าน 26712 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
กยศ.ประสานศธ.หักเงินเดือนคนค้างหนี้
28 ส.ค. 58 | อ่าน 457 ครั้ง
’บันได 5 ขั้น’ สู่รายวิชา IS : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
03 ธ.ค. 55 | อ่าน 2006 ครั้ง
การศึกษาไทยในอาเซียน
14 ธ.ค. 58 | อ่าน 487 ครั้ง
3 ข้อเสนอ ปฏิรูปคุณภาพครู
21 ม.ค. 58 | อ่าน 444 ครั้ง
จี้ครูศตวรรษ 21 ใช้ปัญหาเป็นฐาน ศธ.แนะเติมทักษะชีวิต - เร่งหลักสูตรเออีซี
08 ส.ค. 55 | อ่าน 1003 ครั้ง
เพิ่มเงินครูสายขาดแคลนก.ค.ศ.แบ่งสายวิทยฐานะประถม-มัธยม-อาชีวะ
20 พ.ย. 56 | อ่าน 611 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.