Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ชู’เด็กดี มีวินัย รักไทย ใจอาสา’สร้างสำนึกในรั้วโรงเรียน
      

ชู'เด็กดี มีวินัย รักไทย ใจอาสา'สร้างสำนึกในรั้วโรงเรียน

 

          วรางคณา อนันตะ  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล.1
          ในภาวะสังคมโลกปัจจุบัน ความเจริญทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นบ่อเกิดของปัญหาสังคม ปัญหาอาชญากรรม สถานการณ์ความรุนแรงต่างๆ ตามมามากมาย
          หากมองถึงปัญหาของเด็กไทย ต้องยอมรับเสียก่อนว่า ส่วนใหญ่เป็นคนดี เป็นพลเมืองดีของชาติ แต่ผู้ใหญ่คาดหวังมากว่าต้องให้เขาเป็นคนดียิ่งขึ้นไปอีก และยังคงมีเด็กอีกจำนวนหนึ่งมีปัญหา คำว่า จำนวนหนึ่ง นี้ เมื่อเทียบกับจำนวนเด็กทั้งประเทศเด็กที่มีปัญหาก็นับจำนวนได้เป็นล้านคนเลยทีเดียว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่อยู่ในสถานศึกษา
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พิษณุโลก เขต 1 ในฐานะที่ดูแลโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด 135 โรง มีเด็กๆ ในความดูแลมากกว่า 40,000 คน การอยู่ร่วมกันในสังคมจึงเป็นสิ่งจำเป็นการอบรมให้เรียนรู้ระเบียบของสังคม จึงเป็นกระบวนการที่ต้องกระทำตลอดอายุขัยของชีวิตมนุษย์ คือเริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ปัจจุบันโรงเรียนนับได้ว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กมาก เพราะเด็กมีชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลานาน วันละหลายๆ ชั่วโมง โรงเรียนจึงมีหน้าที่สำคัญ 2 ประการด้วยกัน คือ สอนให้มีความรู้ ทักษะในการดำรงชีพ และอบรมสั่งสอนเพื่อให้เป็นพลเมืองดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ มีจรรยามรรยาทอันดีงาม
          ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสพป.พิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยว่า เรื่องของการสร้างเด็กให้เป็นเด็กดี เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการจัดการศึกษา เพราะว่าเด็กดีนั้นไม่ได้เพียงแต่จะมีหลักสูตรให้สอนตามตำรา หรือเนื้อหาใดก็สามารถพัฒนาให้เขาเป็นเด็กดีได้เรื่องของเด็กดีนั่น เป็นเรื่องที่เราต้องใช้การปลูกฝังบ่มเพาะ อย่างไรก็ตาม เรื่องของความเป็นเด็กดีนั้นเป็นต้นทุนชีวิตที่สำคัญ
          ที่สุด การที่เราจะให้เด็กพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปสู่การเป็นเด็กเก่งได้ ถ้าไม่มีต้นทุนของความเป็นเด็กดีแล้ว สิ่งที่เขาจะพัฒนาเป็นเด็กเก่งได้นั้น จะพบกับอุปสรรคในตัวเองเยอะมาก
          ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวทางในอันที่จะขับเคลื่อนยุทธการสานฝันปั้นเด็กให้เป็นเด็กดี ภายใต้ชื่อโครงการว่า เด็กดี มีวินัยรักไทย ใจอาสา โดยอาศัยกลไกให้ทุกโรงเรียน เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอย่างทุ่มเท และทั่วถึงไปยังเด็กนักเรียนทุกๆคนในปีการศึกษา 2554 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการจัดระเบียบสังคมในโรงเรียน โดยได้กำหนด 8 อัฏฐวิถี สร้างเด็กดีของสพป.พิษณุโลก เขต 1 คือ กิจกรรมสร้างค่านิยมด้วยอารมณ์เพลง กิจกรรมเด็กไทยรู้คิดมีจิตอาสา กิจกรรมรักไทยหน้าเสาธง กิจกรรมสวยสยาม งามมารยาทสืบศาสนา กิจกรรมศูนย์วิถีไทยวิไลภูมิปัญญา กิจกรรมเกียรติ
          ศักดิ์เด็กไทยวินัยมั่นคง กิจกรรมการบูรณาการสู่การเรียนรู้ และกิจกรรมโรงเรียนเด็กดีศรีพิษณุโลก โดยทั้ง 8 กิจกรรมดังกล่าวกระทำได้ไม่ยาก เพราะวิธีจัดกิจกรรมตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า ฟื้นของดีที่มีอยู่เดิม เพิ่มเติมเพียงปฏิบัติให้เป็นนิสัย และใส่ใจยกย่องเด็กดี
          สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่รับผิดชอบดูแลนิเทศติดตามกลุ่มโรงเรียนฯ ออกเยี่ยมสถานศึกษา สังเกตการณ์ทุกด้านในช่วงเปิดภาคเรียน ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนตั้งแต่เด็กก้าวเข้ามาในโรงเรียน การไหว้ผู้ปกครองที่มาส่ง ไหว้คุณครู ไหว้พี่ ไหว้น้อง เดินแถวเพื่อรับประทานอาหาร ล้างหน้าแปรงฟัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนถึงเวลาเลิกเรียนไปเรียนรู้วิถีชีวิตเด็กให้เห็นว่าเป็นอย่างไรโดยได้ออกนำร่องใน 3 โรงเรียน คือ
          โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนจ่าการบุญและ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)เป็นโรงเรียนต้นแบบ หากเด็กได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอก็จะติดเป็นนิสัย ต่อไปก็ปฏิบัติตามกติกา และปฏิบัติ
          ตามระเบียบแบบแผนของสังคมที่ได้วางไว้อันเป็นแนวทางกำกับตามครรลองพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม และนำสันติสุขมาสู่สังคมโดยส่วนรวม
          สพป.พิษณุโลก เขต 1 มีความหวังร่วมกันว่า เมื่อได้ปลูกฝังเด็กให้เป็นต้นกล้าแห่งความมีวินัย รักไทย ใจอาสา ขึ้นในโรงเรียนทุกๆแห่ง ดอกไม้แห่ง เด็กดี ย่อมเบ่งบานในอุทยานแห่งการศึกษา
          ส่งผลพัฒนาสังคมไทยให้อยู่ดี มีความสุขมีความร่มเย็นต่อไป

 

 

          --มติชน ฉบับวันที่ 3 ส.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 54   อ่าน 26839 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ชงตั้ง 10 นายกสภาสถาบันอาชีวะ
18 มี.ค. 56 | อ่าน 738 ครั้ง
ชีวิตในหอพักมหาวิทยาลัยฯปลอดภัยที่สุดเสียงสะท้อนจากเด็กมทร.ธัญบุรี
28 ก.พ. 54 | อ่าน 10576 ครั้ง
ชี้ไม่เหมาะสมอบรมครูขอวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่
17 มิ.ย. 58 | อ่าน 431 ครั้ง
ชงปันส่วนงบฯเรียนฟรี15ปีใหม่
28 ก.ค. 54 | อ่าน 97634 ครั้ง
สั่ง สทศ.เริ่มสอบอัตนัย นำร่องวิชาภาษาไทย ป.6 ปีการศึกษา 59
08 ก.ย. 58 | อ่าน 472 ครั้ง
คลอด 5 แนวทางผลิตครูใหม่ เพิ่มสัดส่วนรับสาขาขาดแคลน
01 ก.ค. 56 | อ่าน 561 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.