Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การอุทธรณ์มติของ’อ.ก.ค.ศ.’เขตพื้นที่การศึกษา
      

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การอุทธรณ์มติของ'อ.ก.ค.ศ.'เขตพื้นที่การศึกษา

 

          ศิริพร กิจเกื้อกูล
          เลขาธิการ ก.ค.ศ.
          สัปดาห์นี้ยังคงมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมานำเสนอเป็นความรู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกเช่นเคย โดยเป็นกรณีศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการอุทธรณ์ มติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
          คำถาม นาย ธ. ถูกผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้นตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ต่อมา นาย ธ. ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งโดยหนังสืออุทธรณ์ของ นาย ธ. ได้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ว่าถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร แต่ด้วยความรีบร้อน นาย ธ. ลืมลงลายมือชื่อในหนังสืออุทธรณ์ และขอถาม 2 กรณี ดังนี้
          1) นาย ธ. จะต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยต่อองค์กรใด ตามบทกฎหมายใด
          2) การที่ นาย ธ. ลืมลงลายมือชื่อในหนังสืออุทธรณ์จะอนุโลมโดยถือว่าเป็นการอุทธรณ์โดยชอบด้วยกฎหมายได้หรือไม่
          ตอบ 1) นาย ธ. จะต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต่อ ก.ค.ศ.โดยทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน ก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ.และยื่นที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 7 (2) หรือ ข้อ 8 (2) แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550 แล้วแต่กรณี
          3) ตามข้อ 4 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว กำหนดว่า การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยให้อุทธรณ์ได้สำหรับตนเองเท่านั้นจะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้และการอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมอย่างไรและลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ ดังนั้น หนังสืออุทธรณ์ไม่ลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งก.ค.ศ.ไม่อาจรับไว้พิจารณาและไม่อาจอนุโลมโดยถือว่าเป็นการอุทธรณ์โดยชอบด้วยกฎหมายได้ ซึ่ง นาย ธ. จะสามารถใช้สิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่อไปได้
          จากกรณีศึกษาที่หยิบยกมาในวันนี้ นอกจากจะให้ความรู้แล้วยังเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยว่าอย่ากระทำการใดๆ ด้วยความรีบร้อน ขาดความรอบคอบจะทำให้เสียสิทธิที่จะได้รับไปโดยใช้เหตุ ดังนั้น ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทุกครั้งก่อนดำเนินการใดๆ เพื่อความรอบคอบ จะได้ไม่เสียเวลาและโอกาสทางกฎหมายต่อไป

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 01 ส.ค. 54   อ่าน 37263 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สภาการศึกษาพร้อมขับเคลื่อน"การมีส่วนร่วมยกระดับการศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21"
26 ธ.ค. 56 | อ่าน 620 ครั้ง
’มศว’ ชี้เด็กป.1 เบื่อเนื้อหาในแทบเล็ต
30 พ.ค. 55 | อ่าน 1047 ครั้ง
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ขึ้นบัญชี
30 ก.ย. 57 | อ่าน 900 ครั้ง
เตือนรัฐบาลอย่ากลืนน้ำลายตัวเอง
26 ก.พ. 61 | อ่าน 365 ครั้ง
แจ้งรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
20 ต.ค. 59 | อ่าน 521 ครั้ง
แต่งตั้งที่ปรึกษา สอศ.
09 ธ.ค. 54 | อ่าน 116863 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.