Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ทปอ.มรภ.แจง40ราชภัฏมีศ.แค่4 เหตุขาดงบหนุน-ไม่มีแรงจูงใจ จี้เพิ่ม’ดร.-ศาสตราจารย์’เป็น60%
      

ทปอ.มรภ.แจง40ราชภัฏมีศ.แค่4 เหตุขาดงบหนุน-ไม่มีแรงจูงใจ จี้เพิ่ม'ดร.-ศาสตราจารย์'เป็น60%

 

          จากกรณีนายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ระบุว่า การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นใหม่จำนวนมากทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.)และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ขณะที่จำนวนอาจารย์และนักวิชาการระดับศาสตราจารย์ (ศ.) และรองศาสตราจารย์ (รศ.)ที่สอนในสาขาต่างๆ ยังคงมีจำนวนเท่าเดิม ไม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาจารย์ระดับปริญญาเอกที่กำลังขาดแคลนอย่างหนัก และข้อมูลล่าสุดนายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)พบว่า ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์จำนวน 498 คน จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด50,798 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1% นั้น
          นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) กล่าวว่าปกติแล้วมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานจะมีดอกเตอร์และศาสตราจารย์จำนวน 60-70%ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยระดับโลกจะมีดอกเตอร์และศาสตราจารย์จำนวนมาก เช่นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกามีดอกเตอร์และศาสตราจารย์เกือบ 100% ในขณะที่มหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทยมีไม่ถึง 50% โดยข้อมูลในปี 2552 พบว่ามหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน ทั้งระบบมีอาจารย์ที่จบดอกเตอร์จำนวน 14,902 คน จบปริญญาโท29,460 คน และจบปริญญาตรี 6,430 คน
          ปัญหาในขณะนี้คือความไม่เท่าเทียมกันของมหาวิทยาลัยในไทย โดยมหาวิทยาลัยรัฐจะมีดอกเตอร์และศาสตราจารย์จำนวนมากแต่มหาวิทยาลัยที่เกิดใหม่จะมีน้อยมาก และเมื่อดูรายละเอียด คนที่จบดอกเตอร์จะกระจุกตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ส่วนมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดมีน้อยมาก ส่วนหนึ่งอาจเพราะความสะดวกสบาย โอกาสในการทำวิจัยและผลตอบแทนมากกว่า รองอธิการบดีมธบ.กล่าว และว่า ปัญหาความขาดแคลนดอกเตอร์และศาสตราจารย์เป็นเรื่องใหญ่ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และมหาวิทยาลัยต่างๆ ควรให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญน้อย แต่จะไปเน้นการเรียนการสอน การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวนมาก ขณะที่การส่งเสริมการวิจัยและงานด้านวิชาการของอาจารย์กลับน้อยลง ดังนั้นจึงยากมากที่จะนำผลงานไปยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นศาสตราจารย์ ทั้งนี้ โดยมาตรฐานแล้วมหาวิทยาลัยไทยทั้งระบบควรจะมีงานวิจัยแต่ละปีประมาณ 60% มีดอกเตอร์อย่างน้อย60% และศาสตราจารย์ประมาณ 30%
          ด้านนายเปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) พระนคร ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า ต้องยอมรับว่า มรภ.แต่ละแห่งเปรียบเหมือนเป็นมหาวิทยาลัยประจำจังหวัด และส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัด ฉะนั้นคนที่เรียนจบปริญญาเอกหรือศาสตราจารย์ย่อมไม่ค่อยอยากมาเป็นอาจารย์สอนในมรภ.ด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น เชื่อว่าไม่ค่อยมีความมั่นคง เพราะตำแหน่งอาจารย์ใน มรภ.เป็นแค่พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ราชการ สวัสดิการจึงไม่จูงใจ และที่สำคัญงบประมาณการส่งเสริมเรื่องการพัฒนาอาจารย์ให้เรียนต่อและทำวิจัยมีน้อยมาก ทำให้อาจารย์ มรภ.ไม่ค่อยมีการงานวิจัย ซึ่งถือเป็นเรื่องยากที่จะมีนักวิชาการระดับศาสตราจารย์เกิดขึ้นใน มรภ.เช่นกัน
          ประธาน ทปอ.มรภ.กล่าวต่อว่า ส่วนที่มีข่าวว่า มีนักวิชาการระดับศาสตราจารย์ใน มรภ.แค่ 1 คนนั้น เท่าที่ตนจำได้ใน มรภ. 40 แห่งทั่วประเทศ มีศาสตราจารย์ประมาณ 3-4 คนแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพฯและเมืองใหญ่ซึ่งจำนวนศาสตราจารย์ของ มรภ.ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ไม่เพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนอาจารย์ผู้สอนในมรภ.ปัจจุบันถือว่าดีกว่าอดีต เพราะจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีอาจารย์ที่จบปริญญาโทและปริญญาเอกเพิ่มขึ้น อย่าง มรภ.พระนคร มีอาจารย์ปริญญาโทและเอกรวมกันประมาณ30% ทั้งนี้จากการสอบถาม มรภ.ในเขตกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่สัดส่วนอาจารย์ปริญญาโทและเอกคิดเป็นค่าเฉลี่ยประมาณ 25-30%
          แม้สัดส่วนอาจารย์ที่จบปริญญาเอกซึ่งต้องมาสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทนั้นมีน้อย แต่ในส่วนของ มรภ.ไม่มีปัญหาเรื่องเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท เพราะการอนุมัติหลักสูตรจะพิจารณาถึงความพร้อมของ มรภ.แต่ละแห่งหากไม่มีความพร้อมก็ไม่ได้เปิดหรือเปิดได้เฉพาะสาขา นายเปรื่องกล่าว และว่า ตนอยากเรียกร้องให้รัฐบาลกลับมาให้ความสนใจกับ มรภ. โดยเฉพาะการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาอาจารย์และสร้างแรงจูงใจในการเป็นอาจารย์ รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการระดับศาสตราจารย์มากขึ้น เพื่อพัฒนาการศึกษา

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 25 ก.ค. 54   อ่าน 75226 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สทศ.เปิดดูคำตอบแกต-แพตถึง 7 ก.พ.
27 ม.ค. 55 | อ่าน 101994 ครั้ง
สพฐ.ประกาศผลผู้ผ่านการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
03 ก.พ. 58 | อ่าน 636 ครั้ง
เด็กไทยเก่งคว้ารางวัลแข่งขัน”หุ่นยนต์โลก “
08 มิ.ย. 54 | อ่าน 63907 ครั้ง
ศธ.ยันครูได้ทดลองใช้แท็บเล็ตก่อนสอน
09 เม.ย. 55 | อ่าน 9833 ครั้ง
เกณฑ์ใหม่ย้ายครู ต้องอยู่โรงเรียนเดิมครบ 2 ปี จึงมีสิทธิ์ย้ายได้
24 ก.ค. 58 | อ่าน 488 ครั้ง
"เน็ต-น้ำ-ไฟ"พุ่ง100ล้าน/ด.ร.ร.ใหญ่-แข่งขันสูง ค่าใช้จ่ายบาน สพฐ.อ้างเป็นเหตุร.ร.เก็บเพิ่ม
12 ก.ย. 57 | อ่าน 499 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.