Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


รายงานพิเศษ: น.ร.เมืองตากเพลินสื่อวิทย์สสวท.นำส่งโครงการพระราชดำริ
      

รายงานพิเศษ: น.ร.เมืองตากเพลินสื่อวิทย์สสวท.นำส่งโครงการพระราชดำริ

 

จากโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่โรงเรียนในโครงการ พร้อมทั้งจัดอบรมแก่ครูจากโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดต่างๆ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้สูงขึ้น รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแก่ครูผู้สอนในโครงการดังกล่าว นั้น
          ผลการดำเนินงานในโครงการ พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลายรูปแบบ และสามารถสร้างสื่อใช้เองได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่น ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาและวิถีชีวิตในท้องถิ่น รวมทั้งเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
          และล่าสุด สสวท.มอบกระดานอัจฉริยะและสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน/ ห้องเรียนสาขาในจ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน40 โรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในโครงการ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
          โดย นายอดิศร บุญปาล ผอ.โรงเรียนบ้านกล้อทอ อ.อุ้มผาง เล่าถึงสภาพปัญหาที่พบในสถานศึกษาว่า โรงเรียนยังขาดสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ขาดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนยังขาดประสบการณ์การสอนเนื่องจากครูขอเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยๆ โครงการนี้จึงมีประโยชน์มากสำหรับครู เพราะได้พัฒนาเทคนิคการสอน ได้ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย มีการขยายผลให้แก่ครูในโรงเรียนที่ไม่ได้รับการอบรม และขยายผลแก่โรงเรียนอื่นภายในกลุ่มโรงเรียน
          ด้าน นายสมพงษ์ ฟั่นสายผอ.โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลอ.อุ้มผาง กล่าวว่า โรงเรียนตั้งอยู่บนภูเขาสูง ไม่มีไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ ต้องใช้ไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์และไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของหมู่บ้านซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆ แต่โครงการนี้ทำให้ครูได้รับการอบรมความรู้ใหม่ โรงเรียนได้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้ครูที่ไม่ได้จบมาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โดยตรงสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามเนื้อหา และได้ให้ครูที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปขยายผลต่อนักเรียนและเพื่อนครู
          จากผู้บริหารมาถึงนักเรียน ซึ่งจากการเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่โรงเรียนบ้านพะเด๊ะอ.แม่สอด พบว่า โรงเรียนได้นำสื่อต่างๆ ไปจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองแบตเตอรี่และหลอดไฟฉาย แผ่นพลาสติกกระจกเงา กระดานเรขาคณิตการทดลองสร้างเส้นแรงแม่เหล็กด้วยผงตะไบเหล็ก การทำแผนที่ดาว ฯลฯ ซึ่งเด็กๆ บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกและชอบมาก โดยเฉพาะที่ได้รู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ฝันอยากจะได้จับได้ทดลองหลายๆอย่าง และเมื่อมีสื่อมาใช้ประกอบการเรียนทำให้สนุกมากขึ้น และการเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          และประเทศไทยก็มีความหวังจะได้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพิ่มขึ้น

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดโพสเมื่อ : 25 ก.ค. 54   อ่าน 79255 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ร.ร.เอกชนจัดบัณฑิตน้อย "บิ๊กเข้"ไม่ห้าม แต่ยอมรับว่าสิ้นเปลือง
19 เม.ย. 58 | อ่าน 379 ครั้ง
ติงสอนภาษาไทยผิดธรรมชาติมนุษย์
25 พ.ย. 57 | อ่าน 406 ครั้ง
เล็งชงครม.เห็นชอบศธ.คุม’กยศ.’พร้อมโยก3หมื่นล.เข้ากองทุนกรอ.ปล่อยกู้น.ศ.’ปวส.-ป.ตรี
08 ก.ย. 54 | อ่าน 65549 ครั้ง
สพฐ.สรุปจำนวนผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันในสังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)
06 ก.พ. 58 | อ่าน 573 ครั้ง
สกอ.เร่งทำคลอดคู่มือพลเมืองแจกทุกมหา’ลัยผลิตคนคุณภาพ
03 ธ.ค. 53 | อ่าน 29981 ครั้ง
ตั้ง "ประเสริฐ" คุมสำนักใหม่บูรณาการปฎิรูปศึกษา
20 มี.ค. 60 | อ่าน 355 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.