Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ติวเข้มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านวัดสู่บ้านและโรงเรียน
      

ติวเข้มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านวัดสู่บ้านและโรงเรียน

 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดโครงการถ่ายทอดปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านวัดสู่บ้านและโรงเรียน เพื่อน้อมนำแนวนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย
          สกลนคร/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นางวิตยา ประสงค์วัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการถ่ายทอดปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านวัดสู่บ้านและโรงเรียน ซึ่งเป็นการน้อมนำเอาแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตประจำวันและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อความกินดี อยู่ดี ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณ อีกทั้งก่อให้เกิดความเจริญทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมตามมา ซึ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงมุ่งเน้นเฉพาะความพอดี มีเหตุมีผลของแต่ละสังคมหรือชุมชนเท่านั้น แต่เป็นการช่วยตน ช่วยชาติให้มีภูมิคุ้มกันจากสิ่งยั่วยุจากภายนอก โดยมีกิจกรรมการบรรยายโดยปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งประสบผลสำเร็จจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ การดูงานเกษตรกรดีเด่น และการเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่าง เป็นต้น
          นางวิตยา ประสงค์วัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงวางแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ดั่งเช่นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ บอกรักพ่อที่ ภูพาน ที่เพิ่งจัดไปเมื่อเร็วๆ นี้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ช่วยสนับสนุนแนวทางการดำเนินชีวิตที่พอเพียงนั้นเป็นอย่างไรโดยผ่านการถ่ายทอดเชื่อมโยงประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้าน หรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาร่วมกันถ่ายทอดให้ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งหากมีการขยายผลต่อเนื่อง และมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดก็จะเป็นประโยชน์อย่างที่สุด
          นางวิตยา กล่าวด้วยว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลให้มีการอันเชิญพระราชดำรัสปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง นำมาเป็นหลักการในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และ ฉบับที่ 10 โดยถ้ามีการนำทักษะหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม ดังนั้นปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงมุ่งเน้นให้คนทุกๆ คนเกิดความร่วมมือกันในครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่ยังเป็นการช่วยชาติให้พัฒนาอย่างยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันปัญหายาเสพติด นำไปสู่การเป็นหมู่บ้านร่มเย็นเป็นสุขด้วย
          สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเฉลิมฉลองมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่ถ่ายทอดสู่โรงเรียนและชุมชน อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้สถาบันศาสนาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ประชาชนและหันมาใช้หลักปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งให้ความรู้ และสร้างเครือข่ายในด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และสร้างเครือข่ายระหว่าง นิสิต ครูอาจารย์ และชาวบ้าน ตลอดจนผู้นำท้องถิ่นในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หรือในจังหวัด กลุ่มเป้าหมายและขอบเขตของโครงการได้แก่ นักเรียน นิสิต คณาจารย์ ทั้งจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง มหาวิทยาลัยระยะไม่เกิน 20 กม. จำนวนไม่เกิน  120 คน/ครั้ง

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมืองโพสเมื่อ : 22 ก.ค. 54   อ่าน 111759 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
จี้คุรุสภายืดหยุ่นออกตั๋วครูต่างชาติ ย้ำเฟ้นประธานยึดกฎหมาย
23 พ.ย. 55 | อ่าน 982 ครั้ง
ฟื้นผลิตครูเอกประถมศึกษา
22 ม.ค. 57 | อ่าน 799 ครั้ง
สพฐ.จี้เขตพื้นที่เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
11 พ.ย. 56 | อ่าน 634 ครั้ง
ครูเอกชนเฮ ศธ.ชงปรับเพิ่มเงินเดือน 15,000 ตามข้าราชการ
30 เม.ย. 55 | อ่าน 1251 ครั้ง
"สมพงษ์"อัด ศธ.หลงทางใครก็ได้เป็นครู
16 มี.ค. 59 | อ่าน 669 ครั้ง
สช.จัดชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีทั่วประเทศ เทิดพระเกียรติ ๘๕ พรรษา
29 ส.ค. 55 | อ่าน 1425 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.