Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: ครูดี...โรงเรียนเด่น: ยุบทิ้งได้ไง!? รร.บ้านคลองเจ้า ที่เกาะกูดต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็กในฝัน
      

คอลัมน์: ครูดี...โรงเรียนเด่น: ยุบทิ้งได้ไง!? รร.บ้านคลองเจ้า ที่เกาะกูดต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็กในฝัน

          มณีรัตน์ ศิริปัญจนะ
          ผมรู้สึกประทับใจความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และความเอื้ออาทรของคนในชุมชน ที่ร่วมกันโอบอุ้มและสนับสนุนให้โรงเรียนบ้านคลองเจ้า ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนเพียง 88 คน ได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงอยู่บนเกาะกูด เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะความรู้ให้แก่ลูกหลานของคนในชุมชนต่อไป
          ...เสียงสะท้อนความในใจของ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจ้า ที่บอกเล่าด้วยความตื้นตัน...โรงเรียนบ้านคลองเจ้า เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเกาะกูด จ.ตราด ซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายชายแดนตะวันออกของไทย โดยการเดินทางมาที่นี่ต้องใช้บริการเรือโดยสารข้ามน้ำข้ามทะเลนานกว่า 2 ชั่วโมงก่อนที่จะได้พบกับโรงเรียนเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในชุมชนแห่งนี้ และได้รับการยกย่องให้เป็น โรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งลบคำครหาโรงเรียนเล็กไร้คุณภาพ และไม่มีมาตรฐานได้อย่างดีเยี่ยม!!! ไม่หวั่นโรงเรียนขนาดเล็ก...ถูกยุบ!
          นายณรงค์ ถาวรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจ้า เล่าว่า แม้ว่าปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่ ที่หลายฝ่ายกำลังจับตามองว่าจะถูกยุบหรือไม่ยุบแต่ในเมื่อขณะนี้ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจน ทางโรงเรียนก็จะเดินหน้าพัฒนา และพิสูจน์ให้เห็นว่าโรงเรียนเล็กก็มีศักยภาพไม่แพ้โรงเรียนใหญ่ๆ โดยเราจะรวมพลังกับชุมชนเพื่อร่วมกันบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่นที่จะนำไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้ได้
          ที่นี่เปิดสอน อนุบาล 1 ถึง ป.6 มีครูและบุคลากร 6 คน ซึ่งแม้จะเป็นอุปสรรคแต่ครูที่มีอยู่ทั้งหมดจะร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งบางครั้งก็แบ่งเด็กตามรายวิชา หรือสอนรวมเด็กทั้งหมดในบางวิชาโดยจะใช้การรวมชั้น รวมห้อง และคละชั้นส่วนวิชาตามหลักสูตรท้องถิ่นนั้น คนในชุมชนก็จะมาช่วยสอน ขณะที่บางวิชาที่ครูไม่มีทักษะก็จะใช้สื่อทางไกลดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล
          - ชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา
          นายณรงค์ กล่าวถึงชุมชนที่นี่ไม่อยากให้โรงเรียนแห่งนี้ถูกยุบ เพราะการที่โรงเรียนอยู่ไกลบ้าน จะทำให้เกิดความลำบากการดูแลเด็กก็ยากขึ้น ดังนั้น ที่ผ่านมาผู้ปกครองจึงร่วมกันพัฒนาโรงเรียน เพื่อที่จะได้ให้ลูกหลานได้เรียนใกล้บ้านอย่างมีคุณภาพโดยในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีก็จะช่วยกันลงแรงปรับปรุงอาคารเรียน แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจดีขึ้นก็จะช่วยกันออกค่าจ้างครู 2 คน ที่ต้องใช้จ่ายเดือนละ 15,000 บาท
          ...เด็กทุกคนที่จบการศึกษาจากที่นี่จะเป็นคนที่สมบูรณ์บนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายใต้สโลแกนที่ว่ามีความรู้ คู่คุณธรรม นำวิถีชีวิต ซึ่งที่ผ่านมาเด็กที่จบชั้น ป.6 จะได้เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ทุกคน บางคนก็ได้เรียนต่อในโรงเรียนประจำจังหวัด หรือโรงเรียนประจำอำเภอนอกจากนี้ เด็กชั้น ป.3 ก็สามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน และขณะนี้โรงเรียนก็ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)รอบ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          นายณรงค์ ยังทิ้งท้ายว่าการจะพิจารณายุบโรงเรียนขนาดเล็กหรือไม่นั้น ควรต้องดูบริบทของสถานที่สภาพแวดล้อม และควรจะสอบถามความคิดเห็นของคนในท้องถิ่นนั้นๆด้วยว่ามีความต้องการให้ยุบหรือไม่แต่ที่โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแห่งนี้ ยืนยันว่าจะคงอยู่ต่อไปเพราะที่นี่มีโอกาสที่จะขยายขึ้น และโอกาสที่ห้องเรียนจะไม่พอก็มีสูง เนื่องจากเกาะกูดเป็นสถานที่ที่เริ่มมีคนเข้ามาทำธุรกิจด้านท่องเที่ยว ซึ่งคนที่มาทำงานที่นี่ก็ต้องมีครอบครัวและมีลูกหลานก็คงอยากให้ได้เรียนใกล้บ้าน!!!
          - ปลื้มทำหน้าที่สนองปฏิรูปฯ
          นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)กล่าวชื่นชมการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านคลองเจ้า ภายหลังเดินทางมาติดตามการดำเนินงาน ร่วมกับนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ และนางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ภูมิใจมากที่ควรจะสอบถามความคิดเห็นของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วยว่ามีความต้องการให้ยุบหรือไม่ แต่ที่โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแห่งนี้ยืนยันว่าจะคงอยู่ต่อไปเห็นโรงเรียนขนาดเล็กปฏิบัติหน้าที่ได้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ทั้งเรื่องโอกาสการเรียนรู้ คุณภาพ และการมีส่วนร่วม
          เวลาอยู่ใน ศธ. มักจะได้ยินเสมอว่าโรงเรียนเล็กมีปัญหาเยอะ แต่เมื่อได้มาดูสภาพในพื้นที่กลับพบว่าไม่ได้มีปัญหาอย่างที่คิด ซึ่งโรงเรียนทำหน้าที่ได้อย่างชัดเจนมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ และคุณลักษณะนิสัย โดยที่นี่จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าโรงเรียนสามารถทำได้ดีแม้อยู่ห่างไกล นอกจากนี้ ยังได้เห็นถึงความตั้งใจ ความพยายาม และอุดมการณ์ของครูที่ช่วยเหลือเด็กได้เป็นอย่างดีด้วย
          ...ความร่วมมือ และการสนับสนุนที่ดีจากคนในชุมชน จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาให้โรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศได้ยืนหยัดอยู่คู่กับชุมชนตราบนานเท่านาน ซึ่งหลังจากนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องคงจะต้องตระหนัก และทบทวนให้ถี่ถ้วนถึงข้อดีข้อเสียก่อนที่จะตัดสินใจเดินหน้านโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กทิ้ง

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐโพสเมื่อ : 21 ก.ค. 54   อ่าน 142814 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
หอศิลป์ครูจูหลิงโทรมหนัก ศธ.วิ่งหางบฯซ่อมแซมด่วน
23 ธ.ค. 54 | อ่าน 109452 ครั้ง
การอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ
19 ธ.ค. 57 | อ่าน 1284 ครั้ง
กลับไปรับบำนาญ
25 พ.ย. 57 | อ่าน 958 ครั้ง
สกศ.จี้’คลัง’ลดภาษีหนังสือ0%
21 ธ.ค. 54 | อ่าน 21714 ครั้ง
มอบอำนาจการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
13 พ.ย. 58 | อ่าน 1840 ครั้ง
คุรุสภาดันการศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติใน 6 ยุทธศาสตร์สำคัญ
19 ม.ค. 55 | อ่าน 89249 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ 2010. เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ | นครพนม