Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ปฏิรูปใหญ่"ตั๋วครู" "ป.บัณฑิต"บทเรียน
      

ปฏิรูปใหญ่ตั๋วครู ป.บัณฑิตบทเรียน

          คุรุสภาเตรียมปฏิรูปครั้งใหญ่ เรื่องข้อบังคับออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กำหนดให้ครูต้องมีใบอนุญาตฯ เป็นระดับชั้น ปฐมวัย-ประถม-มัธยม ครูมัธยมต้องสอนให้ตรงตามวิชาเอกที่ขอใบอนุญาตฯ รองรับครูพันธุ์ใหม่ที่เรียนจบปี 61 เชื่อทำให้คุณภาพครูดีขึ้น เริ่มมีผลบังคับใช้ปี 2556 พร้อมออกข้อกำหนดการขอรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร มหา'ลัยต้องยื่นขอรับรองหลักสูตรก่อนเปิดสอน 90 วัน มีผลคราวละ 5 ปี จากเดิมที่ไม่เคยกำหนดไว้ เผยที่ต้องทำเพราะมี ป.บัณฑิตเป็นบทเรียน

          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพฯ นายพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานคณะทำงานปรับแก้ร่างข้อบังคับ และร่างประกาศมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพของคุรุสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษา ว่า ขณะนี้คุรุสภาได้ดำเนินการปรับปรุงร่างข้อบังคับคุรุสภา ได้แก่ ร่างข้อบังคับว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2554มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา จรรยาบรรณของวิชาชีพแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ.2554 สาระความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2554 และปรับปรุงร่างประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2554

          นายพฤทธิ์กล่าวว่า สาระสำคัญหลักๆ ในร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตฯ จะเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ ที่ว่าด้วยการออกใบอนุญาตและมาตรฐานการวิชาชีพทางศึกษาใน 4 วิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพครู วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และวิชาชีพศึกษานิเทศก์ อาทิ ในส่วนของวิชาชีพครูนั้น เดิมในข้อบังคับคุรุสภาฯ กำหนดมาตรฐานความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติตนไว้ แต่ไม่ได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพเอาไว้ ดังนั้น ในร่างข้อบังคับคุรุสภาฯ ใหม่จะกำหนดมาตรฐานวิชาเอกด้วย ซึ่งจะมีผลให้ในอนาคตการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะต้องออกให้ตรงกับวิชาเอกที่สอน โดยจะมีใบประกอบวิชาชีพระดับปฐมวัย ประถมศึกษา ส่วนระดับมัธยมศึกษาจะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามวิชาเอก ซึ่งครูจะต้องสอนตรงตามวิชาเอกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

          สำหรับร่างข้อบังคับคุรุสภาฯ ใหม่นี้ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2556 ซึ่งมีผลทำให้การเรียนหลักสูตรครู 5 ปีจะต้องปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนด อาทิ เรียนหลักสูตรครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ จบมาก็ต้องเป็นครูสอนคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่ใช่อย่างปัจจุบันที่เอาครูสายไหนก็ได้มาสอน ซึ่งข้อบังคับนี้ก็จะทำให้คุณภาพครูดีมากขึ้น เพราะครูจะมีความรู้จริงในสาขาวิชาที่เรียนมา โดยในปี 2561 ก็จะมีบัณฑิตทยอยจบออกมาเป็นครูและใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ได้ ขณะเดียวกันสำหรับข้าราชการครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเดิมอยู่ก็ยังใช้ได้ปกติจะไม่มีผลย้อนหลังอะไร

          นายพฤทธิ์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีร่างที่สำคัญที่คุรุสภาได้ดำเนินการปรับปรุง ได้แก่ ร่างประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาฯ ซึ่งได้ปรับสาระใหม่ อาทิ หลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่จะเสนอให้คุรุสภารับรองเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องยื่นขอรับการประเมินเพื่อรับรองก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า 90 วัน ซึ่งจากเดิมไม่ได้กำหนดไว้ ทำให้สถาบันการศึกษาเปิดสอนและรับนักศึกษาไปแล้วเพิ่งจะมายื่นภายหลัง จนทำให้เกิดปัญหากับผู้เรียน ขณะเดียวกันคุรุสภาจะรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาของแต่ละสถาบันไม่เกินคราวละ 5 ปี โดยสถาบันต้องขอรับการประเมินใหม่ก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 90 วัน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา อาทิ คดี ป.บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยอีสาน ในปัจจุบันที่มีปัญหากับสภาวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนจากนี้จะมีการเสนอร่างปรับปรุงเหล่านี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาเห็นชอบดำเนินการประกาศใช้ตามขั้นตอนต่อไป คาดว่าทั้งหมดนี้จะประกาศใช้ได้ในปี 2554 นี้.

          ที่มา: http://www.thaipost.netโพสเมื่อ : 12 ก.ค. 54   อ่าน 50130 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงชื่นชมผลงานของนักเรียนอาชีวะ
14 ก.พ. 55 | อ่าน 17370 ครั้ง
รายงานพิเศษ I ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ (สยามรัฐ)
08 พ.ย. 59 | อ่าน 488 ครั้ง
วิทยาลัยชุมชนกับภารกิจพัฒนาคนคืนถิ่น
27 ส.ค. 55 | อ่าน 794 ครั้ง
ศธ.ปรับเกณฑ์วิทยฐานะใหม่
03 ต.ค. 54 | อ่าน 58342 ครั้ง
เด็กๆ รู้ไว้! ยังต้องสอบ O-Net 8 กลุ่มฯ โดย 3 กลุ่มที่เหลือให้ ร.ร.ดำเนินการ
06 ก.พ. 58 | อ่าน 602 ครั้ง
คลอดเกณฑ์คุมมาตรฐานอุดม
04 ธ.ค. 53 | อ่าน 30053 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.