Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กศน.สิงห์บุรีผุดอาสารักการอ่านเข้าถึงเป้าหมาย-เสริมสร้างสังคมไทย
      

กศน.สิงห์บุรีผุดอาสารักการอ่านเข้าถึงเป้าหมาย-เสริมสร้างสังคมไทย

          วันชัย มานะเปรม
          รัฐบาลได้ประกาศให้ การอ่าน เป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน รวมทั้งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2554 ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านโดยให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านครอบคลุมทุกตำบล เพื่อให้ทำหน้าที่สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชน พัฒนาระบบหมุนเวียนหนังสือ เป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินการสนับสนุนให้เกิดชุมชนรักการอ่าน
          สำหรับในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี นายสุประณีต ยศกลาง ผู้อำนวยการ กศน.สิงห์บุรีกล่าวว่า การส่งเสริมการอ่าน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษา ที่ต้องการให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างนิสัยรักการอ่านที่สามารถเข้าถึงชุมชนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง โดยการเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปมีจิตอาสา และต้องการทำงานด้านส่งเสริมการอ่านให้กับสังคม ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานราชการได้อาสาสมัครจะทำหน้าที่เป็นผู้กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สนใจอ่านหนังสือมากขึ้น โดยใช้ กศน.ตำบล เป็นฐานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การแนะนำหนังสือที่เหมาะสมกับวัย และอาชีพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจะต้องได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะการทำงานด้านส่งเสริมการอ่าน เพื่อจะไปเป็นแกนนำของชุมชนในการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถพัฒนานิสัยรักการอ่านได้ดียิ่งขึ้นและพัฒนาเป็นชุมชนที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
          ผู้อำนวยการ กศน.สิงห์บุรี กล่าวอีกว่า สำนักงาน กศน.สิงห์บุรี โดยคำแนะนำของ นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผวจ.สิงห์บุรี และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านของจังหวัดสิงห์บุรีขึ้น โดยมีความมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี
          ได้ร่วมมือกันสร้างแรงจูงใจให้เด็ก เยาวชนไทย และคนไทยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาถาวรของประเทศชาติยิ่ง ๆ ขึ้นไป และได้มอบหมายให้บุคลากรของ กศน.ซึ่งได้แก่ บรรณารักษ์ ครูอาสาสมัคร  ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในหมู่บ้านหลัก 65 หมู่บ้านใน จ.สิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน กศน.สิงห์บุรี จึงได้จัดทำโครงการอบรมอาสาสมัคร กศน.เพื่อการส่งเสริมการอ่าน โดยมี นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ รอง ผวจ.สิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัคร กศน.กับการส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.สิงห์บุรี มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน หมู่บ้านละ 2 คน รวม 130 คน บรรณารักษ์ จำนวน 12 คน ครูอาสาสมัคร 16 คน ครู กศน.ตำบล 39 คน ครู ศรช. 2 คน รวมทั้งสิ้น 198 คน โดย อาจารย์ณัฐเสกข์ น้อยสมบูรณ์ และทีมงานมาอบรมให้เกิดจิตสำนึกในการเป็นอาสาสมัคร การสร้างทีมงาน การเรียนรู้การจัดกิจกรรมในพื้นที่ จำนวน 5 ฐาน เพื่อนำรูปแบบและวิธีการไปใช้ในการส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ได้ฝึกปฏิบัติและนำรูปแบบไปใช้
          นายสุประณีต เปิดเผยเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสาสมัครเป็นแกนนำอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้อาสาสมัครเป็นผู้ที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เหมาะสมกับช่วงวัย เพศ และอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้อาสาสมัครเป็นผู้ที่สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          สำหรับผลที่จะได้รับ ประชาชนจะกลายเป็นแกนนำอาสาสมัคร กศน.เพื่อการส่งเสริมการอ่าน และขยายเครือข่ายอาสาสมัครรักการอ่านออกไป เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เหมาะสมกับช่วงวัย เพศ และอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะสามารถทำงานร่วมกับหน่วยงาน และภาคเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นหมายถึง วาระของ การอ่าน ที่จะช่วยขับเคลื่อนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และประเทศชาติ.

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 54   อ่าน 55314 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คอลัมน์: การศึกษา: ’16 ม.ค.’วันครู รำลึกผู้มีพระคุณ
16 ม.ค. 56 | อ่าน 1541 ครั้ง
ชงใช้ม.44ยก"องค์การค้าฯ"เป็นนิติบุคคล
08 พ.ย. 59 | อ่าน 510 ครั้ง
ร้องศธ.ถอนร่างพ.ร.บ.มหา’ลัย
01 มี.ค. 56 | อ่าน 685 ครั้ง
สภาการศึกษา ขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่ประชาคมอาเซียน
24 ก.ค. 56 | อ่าน 929 ครั้ง
มจธ.เดินหน้าสู่ประชาคมศก.อาเซียนประกาศเลื่อนเปิดเทอม
18 พ.ค. 55 | อ่าน 1650 ครั้ง
ชู 5 มาตรการอาหารปลอดภัยใน ร.ร.
12 มิ.ย. 57 | อ่าน 758 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.