Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ม.เอกชนปิด400หลักสูตรนอกที่ตั้ง เหตุสกอ.ไม่รับรองส่งผลตกประเมินสมศ. ป.โทรวมตัว9ก.ค.จี้แก้คุณภาพ&rsqu
      

ม.เอกชนปิด400หลักสูตรนอกที่ตั้ง เหตุสกอ.ไม่รับรองส่งผลตกประเมินสมศ. ป.โทรวมตัว9ก.ค.จี้แก้คุณภาพ'ม.อีสาน'

          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยความคืบหน้าในการตรวจสอบมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู และมีนักศึกษาที่จบหลักสูตรดังกล่าวสูงผิดปกติมากกว่า 1,000 คนขึ้นไป โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)เป็นแห่งแรกที่ สกอ.เข้าไปตรวจสอบ ว่า การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในวันที่ 7 กรกฎาคม ตนจะแจ้งแนวทางการตรวจสอบมหาวิทยาลัยให้ กกอ.รับทราบ จากนั้น จะทำหนังสือเพื่อขอข้อมูลการเปิด ป.บัณฑิต จากมหาวิทยาลัย เช่น จำนวนอาจารย์ผู้สอน และสถานที่จัดการเรียนการสอน รวมถึงสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรหรือไม่
          นพ.กำจรกล่าวว่า ประเด็นสำคัญคือ หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติจริง แล้วรับรู้หรือไม่ว่ามหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาปีละ 1,000 กว่าคน ถ้าสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ก็ต้องถามต่อว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานหรือไม่ หากตอบไม่ได้ สกอ.จะไม่รับทราบ เท่ากับไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ บัณฑิตที่จบจากสถาบันเหล่านี้จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีผลต่อการประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ว่าหากพบมหาวิทยาลัยใดจัดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งแม้เพียง 1 แห่ง ที่สกอ.ไม่รับทราบ สมศ.จะไม่รับรองทั้งสถาบันเพราะถือเป็นการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ
          การแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องทำค่อยเป็นค่อยไปเพราะถ้า สกอ.จะมีมาตรการอะไรออกมา จะมีผลเพราะถ้า สกอ.จะมีมาตรการอะไรออกมา จะมีผลกระทบกับคนจำนวนมาก เช่น สกอ.ไปตรวจประเมินการจัดการศึกษาในศูนย์นอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเอกชน มีหลายแห่งต้องหยุดรับนักศึกษาไปแล้วกว่า 400 หลักสูตร จาก 20 กว่ามหาวิทยาลัย นพ.กำจรกล่าว
          นายสุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) กล่าวว่า ที่นายอานนท์ เที่ยงตรงประธานสภาวิชาการของ มอส.ระบุว่า หลักสูตรปริญญาโท มอส.มีปัญหาเรื่องคุณภาพอาจารย์และจะเสนอให้คณะกรรมการควบคุมการดำเนินการของ มอส.ชะลออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2,713 คน และรายงานปัญหาการเรียนระดับปริญญาโทอีก 2 สาขา คือ สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ว่า ขณะนี้นักศึกษาปริญญาโทไม่พอใจเรื่องนี้มาก และวันที่ 9 กรกฎาคม นักศึกษาจะรวมตัวกันที่ มอส.เพื่อขอคำตอบเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหา โดยเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ใช่ความผิดของนักศึกษา เพราะไม่สามารถรู้ได้ว่าอาจารย์คนไหนมีคุณภาพ หรือไม่มีคุณภาพ ซึ่งตนได้พยายามชี้แจงบ้างแล้ว แต่นักศึกษายืนยันจะรวมตัวเพื่อเร่งรัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแก้ปัญหา
          นายอัษฎางค์ แสวงการ อดีตอธิการบดี มอส.กล่าวว่า ที่นายอานนท์ระบุว่าหลักสูตรปริญญาตรีและโท มอส.ไม่มีคุณภาพนั้น ทุกสาขามีประธานหลักสูตรดูแลอย่างถูกต้อง ทราบว่าขณะนี้ประธานหลักสูตร และอาจารย์ที่ดูแล ได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังนายสุมนต์เพื่อทำความเข้าใจ และให้ข้อมูลว่านายอานนท์บอกเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อน ส่วนนายอานนท์บอกเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อน ส่วนเรื่องขอความเป็นธรรมเรื่องการตรวจสอบการซื้อขายใบ ป.บัณฑิต มอส.เคยส่งหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แล้ว แต่ขณะนี้เปลี่ยนรัฐบาล จึงเตรียมทำหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังรัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่ เพราะคิดว่าเรื่องนี้มีอะไรแอบแฝง
          นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่าหลังคณะกรรมการคุรุสภาเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดโครงการหลักสูตร ป.บัณฑิต ให้ครูในโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่มีใบอนุญาตฯนั้น ขณะนี้โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศส่งรายชื่อครูที่จบปริญญาตรีแต่ยังไม่มีใบอนุญาตฯ และต้องการเรียน ป.บัณฑิตเข้ามาที่ สช.ถึง 20,000 คน จากที่คาดไว้ 7,000 คนดังนั้น สช.จะประสานงานกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ ที่เปิด ป.บัณฑิต และได้รับการรับรองจาก สกอ.ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ให้ทำข้อตกลงกับ สช.ในการจัดการเรียนการสอนให้ครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ตั้งอยู่โดยมีทั้งครูสายสามัญศึกษา ครูอาชีวศึกษา และครูชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยที่สนใจทำหนังสือขอเข้าร่วมโครงการกับ สช.ได้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมจากนั้น จะส่งรายชื่อผู้เรียนไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆพร้อมส่งรายชื่อให้คุรุสภารับทราบ โดยครูโรงเรียนเอกชนจะเรียนทั้งหมด 3 ภาคเรียน เริ่มภาคเรียนที่2/2554

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 07 ก.ค. 54   อ่าน 26116 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: เที่ยวงานเทียนนานาชาติเมืองอุบลฯ ชมผลงานนศ.อาชีวะ
26 ก.ค. 55 | อ่าน 1029 ครั้ง
มช.รับ240ล.พัฒนา6กลุ่มงานวิจัยเน้นสังคมภาคเหนือ-ขยับศักยภาพสู่สากล
06 ม.ค. 54 | อ่าน 7880 ครั้ง
อาชีวะอุบลฯส่ง นศ.เป็นผู้ช่วยศิลปินโลกเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ที่ต้องรับผิดชอบ
01 ก.ค. 57 | อ่าน 395 ครั้ง
ศธ.เปิดศูนย์ซ่อมรถยนต์กระทรวงศึกษาธิการ
07 ธ.ค. 54 | อ่าน 54706 ครั้ง
ร่างระเบียบ ก.ค.ศ.
26 ส.ค. 53 | อ่าน 12915 ครั้ง
สอบครูผู้ช่วยปี 56 วิชาภาษาอังกฤษผ่านขึ้นบัญชี 417 คน
10 ก.ค. 56 | อ่าน 491 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.