Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


บัญชีเงินเดือน’ขั้นต่ำ-สูง’ขรก.ก.พ.อ.ลงราชกิจจานุเบกษา-มีผล21ก.ย.53
      

บัญชีเงินเดือน'ขั้นต่ำ-สูง'ขรก.ก.พ.อ.ลงราชกิจจานุเบกษา-มีผล21ก.ย.53

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน กฎคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ.2553 และกฎก.พ.อ.ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงฯ ดังกล่าวอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (4) แห่ง พ.ร.บ.ก.พ.อ.พ.ศ.2547 และมาตรา 16 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ก.พ.อ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ก.พ.อ.โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงออกกฎดังนี้ ให้กฎ ก.พ.อ.นี้ใช้บังคับตั้งแต่
          วันที่ 21 กันยายน 2553 ให้ข้าราชการก.พ.อ.ได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งและประเภทที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ ก.พ.อ.นี้ และผู้ดำรงตำแหน่งใด ประเภทใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ ก.พ.อ. ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ  ก.พ.อ.แนบท้ายกฎ  ก.พ.อ.นี้
          สำหรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ ก.พ.อ.ตำแหน่งวิชาการ ดังนี้ ขั้นต่ำ อาจารย์ 9,700 บาท ขั้นสูง อาจารย์36,020 บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)50,550 บาท รองศาสตราจารย์ (รศ.)59,770 บาท ศาสตราจารย์ (ศ.) 66,480/64,340 บาท โดยผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการตำแหน่ง ศ.ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 64,340 บาท เว้นแต่ผู้นั้นผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิชาการที่ ก.พ.อ.กำหนดให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 66,480 บาท
          บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการก.พ.อ.ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ดังนี้ ขั้นต่ำชั่วคราว ผู้อำนวยการ (ผอ.) กอง หรือเทียบเท่า 18,910 บาท ผอ.สำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 23,230 บาท      ขั้นต่ำผอ.กองฯ 25,390 บาท ผอ.สำนักงานอธิการบดีฯ 31,280 บาท ขั้นสูง ผอ.กองฯ50,550 บาท ผอ.สำนักงาน       อธิการบดีฯ 59,770 บาท
          บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการก.พ.อ.ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนี้ ขั้นต่ำชั่วคราวปฏิบัติการ ไม่มี ชำนาญการ 12,530 บาทชำนาญการพิเศษ 18,910 บาท เชี่ยวชาญ23,230 บาท เชี่ยวชาญพิเศษ 28,550 บาท ขั้นต่ำ ปฏิบัติการ 7,940 บาทชำนาญการ 14,330 บาท ชำนาญการพิเศษ 21,080 บาท เชี่ยวชาญ 29,990 บาท เชี่ยวชาญพิเศษ 41,720 บาท ขั้นสูงปฏิบัติการ 22,220 บาท ชำนาญการ36,020 บาท ชำนาญการพิเศษ 50,550 บาท เชี่ยวชาญ 59,770 บาท เชี่ยวชาญพิเศษ 64,340 บาท และบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ ก.พ.อ.ตำแหน่งประเภททั่วไป ดังนี้ ขั้นต่ำ ปฏิบัติงาน4,630 บาท ชำนาญงาน 10,190 บาทชำนาญงานพิเศษ 15,410 บาท ขั้นสูงปฏิบัติงาน 18,190 บาท ชำนาญงาน33,540 บาท ชำนาญงานพิเศษ 47,450 บาท

         ที่มา :  --มติชน ฉบับวันที่ 23 พ.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 53   อ่าน 11004 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อึ้ง!อีกแล้ว คะแนนเฉลี่ยสอบ GAT-PAT เกือบทุกวิชาไม่ถึงครึ่ง GAT/PAT 4 ต่ำสุดศูนย์
12 ม.ค. 59 | อ่าน 353 ครั้ง
ด่วนที่สุด! การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558
11 มี.ค. 58 | อ่าน 528 ครั้ง
นักเรียนเมืองสองแควต้องนั่งเรือไปเรียนหลังน้ำท่วมบ้าน
19 ก.ย. 55 | อ่าน 873 ครั้ง
แม่น้ำ 5 สาย...กับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศ
02 มี.ค. 58 | อ่าน 502 ครั้ง
สพฐ.แจ้งเขตที่เปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษาจัดส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกลงในแบบสำรวจ
21 ก.พ. 58 | อ่าน 443 ครั้ง
เล็งเพิ่มดอกเบี้ยกองทุนอาหาร
21 ส.ค. 55 | อ่าน 920 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.