Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มรส.ชี้ทางร.ร.เล็กเข้มแข็งคัดผอ.เลิศ-ร่วมชุมชน
      

มรส.ชี้ทางร.ร.เล็กเข้มแข็งคัดผอ.เลิศ-ร่วมชุมชน

         รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยรายงานว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนขนาดเล็กโดย ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล และอ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ ในโครงการ LLEN (Local Learning Enrich ment Networks)โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ว่าจากรายงานการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ประจำปี 2552 ซึ่งประเมินใน3ด้านได้แก่ การอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ลำดับที่50จากทั้งหมด65ประเทศ โดยที่หน่วยงานส่วนกลางที่ดูแลการศึกษาของประเทศส่วนใหญ่เชื่อว่า ปัญหาเกิดจากโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีจำนวนอยู่ประมาณร้อยละ45.82ของโรงเรียนทั้งหมดที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นั้น ผู้วิจัยมีแนวคิดในการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนขนาดเล็กดังนี้ประการแรกสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรและอุปกรณ์ให้โรงเรียนขนาดเล็กโดยไม่ใช้เกณฑ์เดียวกับโรงเรียนทั่วไปแต่ควรให้งบประมาณแบบเป็นธรรม แทนการจัดสรรงบประมาณแบบเท่าเทียม เพื่อหนุนเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กพัฒนาตนเองเป็นกรณีพิเศษภายใต้ความขาดแคลน
          รายงานระบุว่า ประการที่สอง สนับสนุนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้งเอาวิชาเป็นเครื่องมือ เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่มีความหมายและเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียน ส่งผลเมื่อโตขึ้นเขาเหล่านี้ก็จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ ประการที่สาม สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กมีผู้บริหารที่มีความสามารถรอบตัว เก่งรอบด้าน ประสานชุมชนได้ เข้าใจการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ประการที่สี่ ส่งเสริมให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดการตนเอง โดยการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ประการสุดท้าย ควรมีการถอดบทเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการว่ามีแรงบันดาลใจและก้าวผ่านอุปสรรคปัญหามาได้อย่างไร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือใครบ้าง คนเหล่านี้มาสนับสนุนโรงเรียนอย่างไร ตลอดจนบทบาทของชุมชนรอบข้างที่มีต่อโรงเรียน
          ผลการวิจัยยังพบว่าวิธีการบริหารจัดการของโรงเรียนที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงคือการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดมาเป็นครูการพัฒนาครูเหล่านี้ให้เป็นครูที่สอนดี และการจัดระบบบริหารเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลให้มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดี

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดโพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 54   อ่าน 20221 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.พัฒนาระบบไอซีทีการศึกษา
06 ก.พ. 57 | อ่าน 584 ครั้ง
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 : บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
25 มี.ค. 60 | อ่าน 356 ครั้ง
’จาตุรนต์’บี้คุรุสภา ผ่อนกฎครูต่างชาติ
18 ต.ค. 56 | อ่าน 509 ครั้ง
หนุนครูจ้างอาชีวะเป็นพนักงาน
10 ก.ค. 55 | อ่าน 1635 ครั้ง
แม่โจ้รับมือนักเที่ยวจีน
19 มี.ค. 57 | อ่าน 623 ครั้ง
ขอเลี้ยงหลาน!! ‘หมอกำจร’ขอบคุณกองเชียร์ช่วยลุ้นเก้าอี้’รมต.ศธ.’
14 ธ.ค. 59 | อ่าน 404 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.