Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เผยชื่อ6อาจารย์รางวัลม.มหิดลปี’53
      

เผยชื่อ6อาจารย์รางวัลม.มหิดลปี'53

          รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.)แจ้งว่า มม.ได้คัดเลือกผลงานของอาจารย์นักวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและประชาชน ให้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2553 เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่วิริยะอุตสาหะ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล คือ ประเภทดีเลิศ และประเภทดีเด่นเฉพาะทาง โดยปีนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัลประเภทดีเลิศ แต่ได้รับรางวัลประเภทดีเด่นเฉพาะทาง 4 สาขา ได้แก่ สาขาความเป็นครู รศ.นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมม.เจ้าของผลงานการประดิษฐ์ เครื่องวัดมุมผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด ที่ใช้แก้ปัญหาการวัดค่ามุมของกระดูกสันหลังในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรแล้ว จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและ รศ.ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มม.มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของชาติ
          รายงานข่าวแจ้งว่า สาขาวิจัย รศ.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยาและหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูกคณะวิทยาศาสตร์ มม.ได้รับรางวัลจากโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยบูรณาการด้านแคลเซียมและกระดูก ซึ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อหาแนวทางป้องกันการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูก และกระดูกพรุนจากการขาดฮอร์โมนเพศหญิงหลังหมดประจำเดือน สาขาการแต่งตำรา ศ.นพ.กมลพร แก้วพรสวรรค์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มม.ผลงานคือ ตำรากระดูกหักในเด็ก (พิมพ์ครั้งที่ 2)เป็นที่ยอมรับในการอ้างอิงทางวิชาการจากแพทย์โดยทั่วไป และ รศ.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มม.ผลงานตำราเรื่อง มะเร็งเม็ดเลือดขาว : การวินิจฉัยระดับเซลล์และโมเลกุล จัดเป็นหนังสือภาษาไทยเล่มแรกที่รวบรวมองค์ความรู้ และศาสตร์ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้อย่างสมบูรณ์ และสาขาการบริการ ได้แก่ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มม.ได้พัฒนาแบบบันทึกการดูแลสุขภาพเด็กอย่างเป็นองค์รวมจนผลงานดังกล่าวเป็นต้นแบบ มีผู้นำไปใช้อย่างแพร่หลาย
          ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 4 กรกฎาคมที่หอประชุมกองทัพเรือ

 

          --มติชน ฉบับวันที่ 25 มิ.ย. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 54   อ่าน 147500 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
’พงศ์เทพ’ป้อนชื่อทุจริตครูใส่มืออ.ก.ค.ศ.ยันเพียงพอตัดสินใจ’ฟัน’/’ดีเอส
03 เม.ย. 56 | อ่าน 477 ครั้ง
‘หมออุดม’จี้ครูปรับวิธีการสอน คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง บอกนักเรียนถึงบทบาทมหา’ลัยในอนาคต
08 ม.ค. 61 | อ่าน 8677 ครั้ง
เปิดโลกการศึกษามุสลิม-ตอน-การศึกษา ภาษาและทรัพยากรสมองไทย
20 ส.ค. 53 | อ่าน 11071 ครั้ง
นำร่องโรงเรียน สพฐออกนอกระบบ 50 แห่งแรก
26 ก.ย. 55 | อ่าน 811 ครั้ง
ศธ.รื้อเกณฑ์คัด ผอ.-รอง ผอ.ร.ร.ใหม่ไต่ระดับเริ่ม ร.ร.ขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่
02 มี.ค. 59 | อ่าน 403 ครั้ง
ทุ่ม 3 พันล้าน ดึงคนเรียนม.ปลาย ’สุชาติ’ไฟเขียวกศน.ตั้งงบปี’56 สำรวจเด็ก 2 ล้านหลุ
27 ก.พ. 55 | อ่าน 27150 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.