Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สอศ.ปฏิรูปการอาชีวศึกษา...พลิกโฉม"ครูอาชีวศึกษา"ก้าวสู่"ครูยุคใหม่ ครูพันธุ์ใหม่"
      

สอศ.ปฏิรูปการอาชีวศึกษา...พลิกโฉมครูอาชีวศึกษาก้าวสู่ครูยุคใหม่ ครูพันธุ์ใหม่

          การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ และการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษากับสามัญศึกษาเป็น 60:40 ถือเป็นโจทย์ท้าทายที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ได้รับตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คนปัจจุบัน ได้รับสนองนโยบายและเร่งดำเนินการอย่างสุดกำลัง โดยตั้งเป้าหมายที่จะต้องพัฒนาครูในสถานศึกษาครูในสถานประกอบการ-ครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น หรือเรียกอย่างง่าย คือการพัฒนาครูวิชาชีพ/ครูวิชาพื้นฐาน ครูฝึกในสถานประกอบ และครูภูมิปัญญา ซึ่งเป็นฐานพลังสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการผลักดันการปฏิรูปการศึกษาในทุกด้านตั้งแต่ด้านพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ และที่สำคัญคือด้านสร้างและผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา
          ...โดยพลังครูอาชีวศึกษา จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนในการผลิตและเพิ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในทุกสาขา และในสาขาที่ขาดแคลนได้
          การหาคำตอบเพื่อตอบโจทย์ข้างต้น เลขาธิการกอศ. มองเห็นความสำคัญในการพลิกโฉมพลังครูอาชีวศึกษา ให้เป็นครูพันธุ์ใหม่ เพราะ ครู คือรากฐานสำคัญ ดังนั้นจำเป็นที่การปฏิรูปการอาชีวศึกษา ต้องเริ่มพัฒนา ครูอาชีวศึกษา ให้มีขีดความสามารถ ปรับบทบาทการสอนแนวใหม่ สามารถเรียนรู้ที่จะเพิ่ม และพัฒนาสมรรถนะตนเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงครูอาชีวศึกษา มีความแตกต่างจาก ครูสามัญหรือครูทั่วไปที่ต้องสอนวิชาชีพ สอนนักเรียนให้เปิดโลกทัศน์ผ่านการเรียนรู้ ควบคู่การฝึกปฏิบัติ ให้นักเรียนวิ่งก้าวสู่ตลาดแรงงานด้วยความเป็น แรงงานมืออาชีพ อย่างแท้จริงดร.ศศิธารา กล่าวและอธิบายลึกลงในรายละเอียดว่า เป็นการเปิดมิติการ พัฒนาครูยุคใหม่ ครูพันธุ์ใหม่ครูสาขาขาดแคลน มาแปลงสู่การปฏิบัติ มุ่งพัฒนาครู3 กลุ่ม ครูวิชาชีพ/ครูวิชาพื้นฐาน-ครูฝึก-ครูภูมิปัญญา โดย
          1.) ครูวิชาชีพ/ครูวิชาพื้นฐาน เน้นปรับบทบาทการสอนแนวใหม่ พร้อมฝึกอบรมในสถานประกอบการ
          2) ครูฝึก เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการในสร้างระบบแรงจูงใจ (incentive) ให้กับครูฝึก
          3) ครูภูมิปัญญา จัดทำทะเบียนครูภูมิปัญญา และนำความเชี่ยวชาญ ความชำนาญมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนอย่างคุ้มค่ารวมทั้งการมุ่งกำหนดมาตรฐานครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ สร้างแรงจูงใจให้ คนที่มีความสามารถ และรักในวิชาชีพครู มาเป็นครู
          โดยล่าสุด เลขาธิการ สอศ. กดไฟเขียวเร่งเดินหน้าแผนปฏิบัติการพลิกโฉมครูวิชาชีพ/ครูวิชาพื้นฐาน ที่สอนในสาขาวิชาหลักตามยุทธศาสตร์และตามอุตสาหกรรมหลักของรัฐบาล ประกอบด้วยสาขาการบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว ปิโตรเคมี อัญมณี การขนส่งสินค้าและพาณิชยนาวี และอาหาร ให้เป็นครูพันธุ์ใหม่ โดยการเพิ่มขีดความสามารถ เปิดโลกทัศน์ใหม่ผ่านกระบวนการ เรียนรู้อย่างเข้มข้น พร้อมการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบที่มีการบริหารจัดการทันสมัย สอดคล้องกับบริบทสาขาการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นครูที่มีคุณภาพ เป็นครูยุคใหม่ ผู้เป็นพลังสำคัญในการพลิกโฉมสถานศึกษาพัฒนาบริหารจัดการ รูปแบบการสอน ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์สู่นักเรียนให้ก้าวสู่การเป็นนักเรียนอาชีวศึกษายุคใหม่ ทันสมัย ผู้สะสมความรู้ ควบคู่การฝึกวิชาชีพ ผ่านครูผู้สอนวิชาชีพสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับประเทศ และตลาดแรงงานในระดับสากลได้อย่างภาคภูมิใจ
          ครูอาชีวศึกษา . ครูพันธุ์ใหม่.ผู้พลิกโฉมวงการอาชีวศึกษาไทย บ่มเพาะนักเรียนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ และระดับสากล และเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดให้นักเรียนเข้ามาศึกษาต่อสายอาชีพ มากยิ่งขึ้น

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐโพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 54   อ่าน 112040 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.ขายซองประกวดราคาแท็บเล็ตใหม่ เปิดให้ซื้อ 3-11 มี.ค.57 เฉพาะ ป.1โซน1-2
03 มี.ค. 57 | อ่าน 724 ครั้ง
’อิสลามศึกษาโมเดล’กับการสอนคุณธรรมในโรงเรียน
01 ต.ค. 55 | อ่าน 1075 ครั้ง
“สุชาติ” ยันไม่ยุบ ร.ร.ขนาดเล็ก ให้ “สพฐ.”หารือ “อปท.” ทำหลักเกณฑ์การถ่ายโอน
31 ม.ค. 55 | อ่าน 17278 ครั้ง
โผล่อีกแล้ว!นมโรงเรียนบูด ทนมา 2 ปีไม่ไหว!ร้องสื่อ
25 ก.ย. 58 | อ่าน 1362 ครั้ง
จี้ปรับเปิด-ปิดเทอมมหาลัยเหมือนเดิม
31 ส.ค. 59 | อ่าน 547 ครั้ง
แจกคูปองซื้อหนังสือ:สายเกินไป? หากเริ่มต้นที่เด็ก ป.1
15 พ.ค. 55 | อ่าน 1433 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.