Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สอศ.ปฏิรูปการอาชีวศึกษา...พลิกโฉม"ครูอาชีวศึกษา"ก้าวสู่"ครูยุคใหม่ ครูพันธุ์ใหม่"
      

สอศ.ปฏิรูปการอาชีวศึกษา...พลิกโฉมครูอาชีวศึกษาก้าวสู่ครูยุคใหม่ ครูพันธุ์ใหม่

          การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ และการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษากับสามัญศึกษาเป็น 60:40 ถือเป็นโจทย์ท้าทายที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ได้รับตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คนปัจจุบัน ได้รับสนองนโยบายและเร่งดำเนินการอย่างสุดกำลัง โดยตั้งเป้าหมายที่จะต้องพัฒนาครูในสถานศึกษาครูในสถานประกอบการ-ครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น หรือเรียกอย่างง่าย คือการพัฒนาครูวิชาชีพ/ครูวิชาพื้นฐาน ครูฝึกในสถานประกอบ และครูภูมิปัญญา ซึ่งเป็นฐานพลังสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการผลักดันการปฏิรูปการศึกษาในทุกด้านตั้งแต่ด้านพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ และที่สำคัญคือด้านสร้างและผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา
          ...โดยพลังครูอาชีวศึกษา จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนในการผลิตและเพิ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในทุกสาขา และในสาขาที่ขาดแคลนได้
          การหาคำตอบเพื่อตอบโจทย์ข้างต้น เลขาธิการกอศ. มองเห็นความสำคัญในการพลิกโฉมพลังครูอาชีวศึกษา ให้เป็นครูพันธุ์ใหม่ เพราะ ครู คือรากฐานสำคัญ ดังนั้นจำเป็นที่การปฏิรูปการอาชีวศึกษา ต้องเริ่มพัฒนา ครูอาชีวศึกษา ให้มีขีดความสามารถ ปรับบทบาทการสอนแนวใหม่ สามารถเรียนรู้ที่จะเพิ่ม และพัฒนาสมรรถนะตนเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงครูอาชีวศึกษา มีความแตกต่างจาก ครูสามัญหรือครูทั่วไปที่ต้องสอนวิชาชีพ สอนนักเรียนให้เปิดโลกทัศน์ผ่านการเรียนรู้ ควบคู่การฝึกปฏิบัติ ให้นักเรียนวิ่งก้าวสู่ตลาดแรงงานด้วยความเป็น แรงงานมืออาชีพ อย่างแท้จริงดร.ศศิธารา กล่าวและอธิบายลึกลงในรายละเอียดว่า เป็นการเปิดมิติการ พัฒนาครูยุคใหม่ ครูพันธุ์ใหม่ครูสาขาขาดแคลน มาแปลงสู่การปฏิบัติ มุ่งพัฒนาครู3 กลุ่ม ครูวิชาชีพ/ครูวิชาพื้นฐาน-ครูฝึก-ครูภูมิปัญญา โดย
          1.) ครูวิชาชีพ/ครูวิชาพื้นฐาน เน้นปรับบทบาทการสอนแนวใหม่ พร้อมฝึกอบรมในสถานประกอบการ
          2) ครูฝึก เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการในสร้างระบบแรงจูงใจ (incentive) ให้กับครูฝึก
          3) ครูภูมิปัญญา จัดทำทะเบียนครูภูมิปัญญา และนำความเชี่ยวชาญ ความชำนาญมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนอย่างคุ้มค่ารวมทั้งการมุ่งกำหนดมาตรฐานครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ สร้างแรงจูงใจให้ คนที่มีความสามารถ และรักในวิชาชีพครู มาเป็นครู
          โดยล่าสุด เลขาธิการ สอศ. กดไฟเขียวเร่งเดินหน้าแผนปฏิบัติการพลิกโฉมครูวิชาชีพ/ครูวิชาพื้นฐาน ที่สอนในสาขาวิชาหลักตามยุทธศาสตร์และตามอุตสาหกรรมหลักของรัฐบาล ประกอบด้วยสาขาการบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว ปิโตรเคมี อัญมณี การขนส่งสินค้าและพาณิชยนาวี และอาหาร ให้เป็นครูพันธุ์ใหม่ โดยการเพิ่มขีดความสามารถ เปิดโลกทัศน์ใหม่ผ่านกระบวนการ เรียนรู้อย่างเข้มข้น พร้อมการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบที่มีการบริหารจัดการทันสมัย สอดคล้องกับบริบทสาขาการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นครูที่มีคุณภาพ เป็นครูยุคใหม่ ผู้เป็นพลังสำคัญในการพลิกโฉมสถานศึกษาพัฒนาบริหารจัดการ รูปแบบการสอน ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์สู่นักเรียนให้ก้าวสู่การเป็นนักเรียนอาชีวศึกษายุคใหม่ ทันสมัย ผู้สะสมความรู้ ควบคู่การฝึกวิชาชีพ ผ่านครูผู้สอนวิชาชีพสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับประเทศ และตลาดแรงงานในระดับสากลได้อย่างภาคภูมิใจ
          ครูอาชีวศึกษา . ครูพันธุ์ใหม่.ผู้พลิกโฉมวงการอาชีวศึกษาไทย บ่มเพาะนักเรียนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ และระดับสากล และเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดให้นักเรียนเข้ามาศึกษาต่อสายอาชีพ มากยิ่งขึ้น

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐโพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 54   อ่าน 111765 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
แจงงบปี 58 กว่า 2.57 ล้านล้าน ต่อ สนช. พบ ศธ.ได้มากสุด 4.8 แสนล้าน
19 ส.ค. 57 | อ่าน 427 ครั้ง
’พนิตา’ปักธงลดแม่วัยใสอัพเกรดครูทั่วไทย - ดึงกศน.ปั้นโอท็อปนร.
03 ต.ค. 55 | อ่าน 840 ครั้ง
เด็กไทยสร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดเยาวชนนักโฆษณาระดับเอเชีย
21 ม.ค. 57 | อ่าน 348 ครั้ง
คอลัมน์: ทั่วถิ่นไทยก้าวไกลการศึกษา: 5 ปี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
09 พ.ย. 53 | อ่าน 10492 ครั้ง
ผอ.ร.ร.หนุน’จาตุรนต์’ปฏิรูปเรียนรู้ วิเคราะห์ดี-เสียปรับสอบเข้ามหา’ลัย
20 ส.ค. 56 | อ่าน 465 ครั้ง
ดันรร.เตรียมอุดมออกนอกระบบ
15 ก.ย. 53 | อ่าน 16143 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.