Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ม.อ.โชว์ตัวเลขบัณฑิตนิติศาสตร์แชมป์เงินเดือนสูง
      

ม.อ.โชว์ตัวเลขบัณฑิตนิติศาสตร์แชมป์เงินเดือนสูง

          ม.อ.โชว์ผลสำรวจอัตราการได้งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2552 พบว่า มีงานทำแล้วถึง 81% เผยบัณฑิตจากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอัตราการได้งานเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาพรวมอัตราเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 13,291 บาท โดยบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ครองแชมป์เงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดที่ 29,345 บาท หากไม่นับรวมบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทย์
          รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.ได้ทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจภาวะการได้งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี 2552 ในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 ถึงกุมภาพันธ์ 2554 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามในทุกระดับการศึกษา จำนวน 6,483 คน แบ่งเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 5,431 คน และเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 1,070 คน ซึ่งพบว่า โดยภาพรวมบัณฑิต ม.อ. มีงานทำแล้ว 4,784 คน หรือคิดเป็น 81.4% ยังไม่ได้ทำงาน 1,093 คน คิดเป็น 18.6% และศึกษาต่ออีกเป็นจำนวน 606 คน หรือคิดเป็น 2% โดย 72.6% ทำงานอยู่ในเขตภาคใต้
          ทั้งนี้ หากแบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 5,431 คน พบว่า บัณฑิตมีงานทำแล้ว 3,807 คน หรือคิดเป็น 78.6% ยังไม่มีงานทำ 1,038 คน คิดเป็น 21.4% และศึกษาต่ออีก 568 คน โดยบัณฑิตที่มีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น (ไม่รวมบัณฑิตที่จบจากคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์) ได้แก่ บัณฑิตจากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต คณะนิติศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขณะที่รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตต่อเดือนอยู่ที่ 13,291 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,177 บาท โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มีเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 29,345 บาท เพิ่มขึ้น 6,264 บาท
          สำหรับองค์ประกอบที่ทำให้บัณฑิต ม.อ.ได้งานในอัตราสูง มาจากปัจจัยการนำความรู้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การใช้ความรู้ความสามารถพิเศษทั้งคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ ซึ่งสอดรับกับความต้องการแรงงานของกลุ่มนายจ้าง ที่ต้องการคนทำงานที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ด้านวิชาการในสาขาที่เรียนและมีทักษะการวิเคราะห์และ แก้ปัญหา
          อธิการบดี ม.อ. กล่าวด้วยว่า การพัฒนาบัณฑิตของ ม.อ.จะมุ่งเน้นทั้งทางด้านการสอน ตลอดจนหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา รวมถึงการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นคณะอาจารย์ผู้สอนและห้องเรียนห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมสร้างความพร้อมให้บัณฑิตเป็นแรงงานที่มีคุณภาพรองรับกับตลาดแรงงานในอนาคต ที่มีแนวโน้มการขาดแคลนแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปฏิบัติการ พร้อมทั้งเปลี่ยนทัศนคติการทำงานให้กับบัณฑิตสามารถร่วมทำงานปฏิบัติการ ที่มีความอดทนและรับ ผิดชอบต่องาน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศได้

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมืองโพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 54   อ่าน 126121 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มทร.ธัญบุรีฟิตพร้อมออกนอกระบบ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร
23 ก.ย. 56 | อ่าน 328 ครั้ง
แก้พ.ร.บ.จัดซื้อฯเอาผิดผู้สั่งการ ชงเข้าครม.มีนาฯนี้ไฟเขียวเพิ่มโทษ
03 ก.พ. 58 | อ่าน 323 ครั้ง
สพฐ.ผุดศูนย์ศึกษาอาเซียนเลือก 82 โรงเรียนต้นแบบรับต่างชาติ
26 ก.พ. 56 | อ่าน 1645 ครั้ง
"สพฐ."หนุนสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาฟื้นฟูจิตวิญญาณครู สู่โรงเรียนสุจริต
17 มิ.ย. 56 | อ่าน 405 ครั้ง
ชงสกสค.ชี้ขาดจนท.เออร์ลี่รีไทร์
25 มิ.ย. 55 | อ่าน 779 ครั้ง
เด็กแฉครูในโรงเรียนรับจ้างทำการบ้านเอง
22 ส.ค. 57 | อ่าน 504 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.