Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


บ่มเทคนิคครูวิทย์ระดับสูง พัฒนาผู้นำโรงเรียนท้องถิ่น
      

บ่มเทคนิคครูวิทย์ระดับสูง พัฒนาผู้นำโรงเรียนท้องถิ่น

          คอลัมน์ รายงานพิเศษ

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ครูกลุ่มสูง) เพื่อยกระดับครูผู้สอนที่ผ่านการประเมินศักยภาพจากกระทรวงศึกษาธิการในระดับสูง ให้สามารถเป็นครูผู้นำในการขยายผลสู่โรงเรียนระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจัดอบรมครูที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของ สพฐ. ในกลุ่มระดับสูง (Master Teacher) หลักสูตร เพิ่มพูนสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา ศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อเร็วๆ นี้

          โดยการอบรมที่ภาคอีสานตอนล่างที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เพื่อพัฒนาครูผู้นำทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และเชื่อมโยงเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความเชื่อมั่นในการขยายผลสู่ครูโรงเรียนระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          เนื้อหาและกิจกรรมในการอบรม อาทิ แผนที่ดาวและการใช้โปรแกรม Stellarium เพื่ออธิบายการใช้งานของแผนที่ดาวในการบอกตำแหน่งกลุ่มดาวที่สนใจและเวลาขึ้นตกของดวงอาทิตย์ การใช้สื่อดิจิตอลประกอบการเรียนการสอนดาราศาสตร์ ทดลองและอธิบายลักษณะทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของดินในท้องถิ่น วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพดินในท้องถิ่น วิเคราะห์องค์ประกอบของเนื้อดิน เพื่อระบุชนิดและประเภทของหินหรือแร่ที่เป็นวัตถุต้นกำเนิดดิน สถานีตรวจอากาศพื้นฐาน

          ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถสร้างหรือออกแบบเครื่องมือการตรวจอากาศพื้นฐานได้ เพื่ออธิบายหลักการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ทำนายการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงครั้งต่อไป การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม อธิบายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมได้ เป็นต้น

          ครูภัณฑา ไชยเดชะ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ บอกว่า ประทับใจกิจกรรมสำรวจดิน เพราะจูงใจให้เด็กสนใจเรียนได้ การอบรมครั้งนี้ได้เพิ่มพูนความรู้ในเนื้อหาและเทคนิคการสอน หลังจากนี้ไปจะนำความรู้และกิจกรรมที่ได้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และขยายผลแก่ครูท่านอื่นๆ ในโรงเรียน

          ครูชะนะชัย จันทร์วัติ โรงเรียนบ้านดอนก่อ จ.อุบลราชธานี ชอบเนื้อหาเรื่องลมฟ้าอากาศ เพราะมีกิจกรรมผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดมาก กลับไปจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปผลิตสื่อการสอน และค้นคว้าเพิ่มเติมมากขึ้น

          ครูปราณี แก้วพวง โรงเรียนค้อวังวิทยาคม จ.ยโสธร บอกว่า กิจกรรมในการอบรม เป็น การเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงมีกระบวนการกลุ่ม สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้จริง

          ครูจุฬาลักษณ์ ไตรยวงค์ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน จ.มุกดาหาร เล่าว่า ประทับใจการประดิษฐ์เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาอย่างง่าย เพราะนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียน เพื่อให้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น และสนุกสนานกับการเรียนรู้

          คาดหวังว่าการอบรมกิจกรรมการเรียนการสอน จะเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพในการบริหารและจัดการศึกษาให้ได้ถึงขีดสูงสุด

 

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosodโพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 54   อ่าน 98698 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
จี้ "บิ๊กตู่"รื้อระบบสภามหาลัย
17 ธ.ค. 58 | อ่าน 456 ครั้ง
6.5หมื่นครู-ลูกจ้างลุ้นขึ้นเงินหมื่นห้าแลกผลงานการสอนสพฐ.เสนอ2แนวทางรอเคาะ-ใช้งบ2พันล.
31 ส.ค. 54 | อ่าน 55147 ครั้ง
สทศ.คลอดปฏิทินสอบ GAT/PAT ปี59
10 ส.ค. 59 | อ่าน 1242 ครั้ง
รมว.ศธ.สั่งเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาไทย
21 มิ.ย. 59 | อ่าน 508 ครั้ง
สกศ.จัดการศึกษาผู้หนีภัยสู้รบ อิงเกณฑ์เด็กไทย-ลดขัดแย้งอยู่ร่วมชุมชน
20 ม.ค. 54 | อ่าน 9219 ครั้ง
นักศึกษาค้าน "สพฐ."จับมือธุรกิจน้ำเมา จัดกิจกรรมในโรงเรียน
30 ส.ค. 59 | อ่าน 424 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.