Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: ปรับเงินเดือน8%เบิกจ่ายต่อ
      

คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: ปรับเงินเดือน8%เบิกจ่ายต่อ

          ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.
          ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวปรากฏในหนังสือพิมพ์หลายฉบับติดต่อกัน ที่ทำให้เพื่อนๆ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตกอกตกใจ ที่ให้มีการชะลอการเบิกจ่ายเงินเดือนที่ ก.ค.ศ.มีมติให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 จำนวน 8% ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นต้นไปที่ยิ่งกว่านั้นคือ มีข่าวถึงขั้นจะต้องคืนเงินที่มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงที่กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. ลงวันที่31 พฤษภาคม 2554 ให้แจ้งส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาชะลอการปรับเงินเดือน 8% ไว้ก่อน โดยให้ปรับเงินเดือนตามติดคณะรัฐมนตรี จำนวน 5% แทน และเมื่อได้ข้อยุติอย่างไรแล้วถึงให้ดำเนินการต่อไป
          เรื่องนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ) ในฐานะประธาน ก.ค.ศ.และผู้เขียน ให้ชี้แจงตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์หลายฉบับไปบ้างแล้ว รวมถึงการสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้สำนักงาน ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนต่อไปได้ อันที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นความห่วงใยของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายว่า การปรับเงินเข้าสู่โครงสร้างบัญชีเงินเดือนใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งนี้ อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตามบัดนี้ ปัญหาดังกล่าวได้คลี่คลายลงแล้ว แต่เพื่อความชัดเจนก็ขอนำมาเรียนแก่เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกครั้ง รวมทั้งต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแทนเพื่อนๆ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการที่ได้กรุณาช่วยกันเร่งรัดให้ได้ข้อยุติในเรื่องนี้โดยเร็วว่า ก.ค.ศ.มีอำนาจกำหนดการรับเงินเดือนเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
          สำหรับการปรับเงินเดือน 5% ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 และได้มีการประกาศในพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2554 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 นั้นสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ. 0206./ว 7 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554 แจ้งให้ส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการปรับเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยแล้ว
          การปรับเงินเดือนครั้งนี้มีผลทำให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงขึ้นเป็นอันมาก นับแต่นี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาของชาติ ในส่วนของสำนักงาน ก.ค.ศ.ก็ยังคงมุ่งมั่นในอันที่จะทำให้ระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม  ได้มาตรฐาน
          เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้ามั่นคงในวิชาชีพอย่างเหมาะสม และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น สืบต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 54   อ่าน 80758 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ครูร้องความเป็นธรรมเงินกู้ ช.พ.ค.
02 มิ.ย. 58 | อ่าน 679 ครั้ง
ศธ.เตรียมคลอด’เงินรายหัว’ใหม่
14 พ.ย. 56 | อ่าน 852 ครั้ง
รื้อเกณฑ์สอบผอ.สถานศึกษาใหม่ เผยสอบขึ้นบัญชีกลาง เป็นครูอย่างน้อย 8ปี อยู่บริหารรร.วาระ4ปี
06 ก.ค. 59 | อ่าน 766 ครั้ง
เปิดสอบโอเน็ต ม.6 เทียบเท่า
25 ต.ค. 55 | อ่าน 1117 ครั้ง
ศธ.เร่งหาข้อสรุปบทบาทใหม่สกศ.
20 ก.พ. 58 | อ่าน 605 ครั้ง
ก.พ.งัดกฎเหล็กฟันหน่วยงานรัฐเพิกเฉยมติ ก.พ.ค.
18 ต.ค. 53 | อ่าน 9322 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.