Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มช.พัฒนาคุณภาพคนพิการ ออกแบบสภาพแวดล้อมสากล




      

มช.พัฒนาคุณภาพคนพิการ  ออกแบบสภาพแวดล้อมสากล

          คอลัมน์ รายงานพิเศษ

          โครงการสำรวจและออกแบบสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล เป็นธรรมและเป็นมิตรกับคนทั้งมวลในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Universal Design) เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีรศ.น.พ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในสังคมและการมีส่วนร่วมของผู้พิการด้วย

          โดยชมรมเพื่อนผู้พิการ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิจิตรศิลป์ มช. จัดโครงการสำรวจและออกแบบสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวลในมช. ระหว่างเดือนมี.ค.-ต.ค. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้แก่นักศึกษาทั่วไป รวมทั้งนักศึกษาพิการ ให้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่

          การส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปราศจากอุปสรรค เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกคนในมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาในการรับใช้สังคมให้เกิด จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องการเคารพในคุณค่าสิทธิความเสมอภาค

          กิจกรรมเริ่มตั้งแต่การจัดประชุมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา การแบ่งหน้าที่นักศึกษาผู้รับผิดชอบการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม เพื่อเตรียมการสำรวจและเก็บข้อมูลตามสถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาพิการต้องใช้จริงในการเดินทางในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มจากหอพักที่นักศึกษาผู้พิการพัก คือหอพักนักศึกษาชายอาคาร 2, 5 หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 1, 8 และสำรวจเส้นทางต่างๆ เช่น การเดินทางตามทางเท้า ไปยังป้ายรถไฟฟ้าประจำทางของมหาวิทยาลัย โรงอาหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ.มช.) สำนักหอสมุด และอาคารเรียนต่างๆ

          โดยในการสำรวจและเก็บข้อมูลร่วมกันระหว่างนักศึกษาพิการและองค์กรคนพิการ จ.เชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ของนักศึกษาพิการ อันจะเป็นประโยชน์ในการออก แบบ ร่างแบบ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกาย ภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมาตรฐานสากล

          นอกจากนี้ ยังเป็นการเรียนรู้ที่ได้บูรณาการความรู้สายวิชาการต่างๆ ร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ เช่น การออกแบบเขียนแบบร่างทางสถาปัตยกรรมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบความงามทางศิลปะและการออกแบบเขียนป้ายสัญลักษณ์จากคณะวิจิตรศิลป์ งานก่อสร้างจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกและการช่วยเหลือผู้พิการจากคณะเทคนิคการแพทย์ กฎหมายการคุ้มครองสิทธิและสิทธิความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์ของคณะนิติศาสตร์ รวมทั้งมีที่ปรึกษาจากองค์กรภายนอก เช่น ชมรมเพื่อนผู้พิการเชียงใหม่ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความพิการ การให้ความช่วยเหลือผู้พิการและสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคม

          นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนนักศึกษาผู้พิการ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟัง และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน แล้วนำผลที่ได้ไปพัฒนาสร้างสรรค์เป็นร่างต้นแบบ สำหรับส่งมอบให้มช.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดูแลและรองรับนักศึกษาพิการที่ กำลังจะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2554 ตลอดจนเป็นต้นแบบในการปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกที่ปราศจากอุปสรรคและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกคนในมหาวิทยาลัยต่อไป

 

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod



โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 54   อ่าน 35160 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.เพิ่มความเข้มระบบดูแลนักเรียน
25 เม.ย. 56 | อ่าน 558 ครั้ง
แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559
12 ม.ค. 59 | อ่าน 1176 ครั้ง
’นักวิชาการ-ร.ร.’หนุนรื้อหลักสูตร
26 พ.ย. 55 | อ่าน 682 ครั้ง
หนุนแก้ไขคำสั่ง คสช.คืนอำนาจเขตพื้นที่ฯ
12 ธ.ค. 60 | อ่าน 199 ครั้ง
คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การนัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
28 ม.ค. 56 | อ่าน 441 ครั้ง
’พงศ์เทพ’ มั่นใจสอบโอเน็ต ม.6 ไร้ปัญหา
04 ก.พ. 56 | อ่าน 471 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.