Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กระทรวงศึกษาธิการ : "โรงเรียนดีประจำตำบล"
      

กระทรวงศึกษาธิการ : โรงเรียนดีประจำตำบล

          นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ โรงเรียนดีประจำตำบล ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30-11.30 น. ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT
          กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนา โรงเรียนคุณภาพ ในท้องถิ่นชนบท เพื่อให้โรงเรียนมีความเพียบพร้อมที่จะเป็นต้นแบบ หรือศูนย์สาธิตการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน
          โรงเรียนคุณภาพ จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นโรงเรียนที่รองรับการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานในท้องถิ่นนั้นอย่างมีคุณภาพ และนั่นคือที่มาของ โรงเรียนดี ประจำตำบล ซึ่งโรงเรียนจะต้องมีคุณลักษณะหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการ คือ
          1.เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง มีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬาและศิลปะ
          2.เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านกายภาพที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย
          3.เป็นโรงเรียน ทำมาหากิน ที่เน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน
          4.เป็น โรงเรียนของชุมชน ที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่นละบริการชุมชนอย่างเข้มแข็ง
          โรงเรียนดีประจำตำบล เป้าหมายของโรงเรียนดีประจำตำบล 4 เดือน= 7 ประการ/ 4+4 (8 เดือน) = 7+7 (14 ประการ)
          ภายใน 4 เดือนแรก มีเป้าหมาย 7 ประการ
          1.มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เชื่อมั่นว่าทำได้จริง
          2.มีเป้าหมายพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเข้าใจถูกต้องตรงกัน
          3.มีความสะอาดทุกแห่งที่เกิดจากจิตสำนึกของนักเรียน
          4.มีบริเวณโดยรอบ ร่มรื่น สวยงามด้วยร่มเงาธรรมชาติ
          5.มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน สีสันสดใส
          6.มีความปลอดภัย ปลอดยาเสพติด
          7.เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและพัฒนา
          ภายใน 4+4 = 8 เดือน เป้าหมาย 7 ประการ
          1.มีห้องสมุด 3 ดี มีการจัดกิจกรรมรักการอ่านนักเรียนได้ใช้ห้องสมุดทุกคน
          2.มีห้องปฏิบัติการภาษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ได้ใช้งานอย่างคุ้มค่า
          3.มีศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพที่ครบวงจร สร้างอาชีพหารายได้ระหว่างเรียน
          4.เป็นศูนย์กีฬาชุมชนครบวงจร มีสนามกีฬา มีกิจกรรมและการดูแลรักษา
          5.มีห้องสุขานักเรียนที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
          6.ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการสอน
          7.ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับในการเป็นนักพัฒนาและผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใน
          4+4+4 = 12 เดือน เป้าหมายสู่นักเรียน 7 ประการ
          1.ชื่อเสียงดี มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น
          2.ใฝ่รู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเดิม สูงกว่าค่าเฉลี่ย สพฐ.
          3.ใฝ่เรียน อ่านคล่อง เขียนคล่องนับแต่ชั้น ป.2 ขึ้นไป
          4.ใฝ่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต
          5.มีความเป็นไทย มีวินัย ยิ้มไหว้ทักทายกัน
          6.สุขภาพดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
          7.รักงานอาชีพ ใช้ ICT ได้ รักงานอาชีพ
          ภายใน 12 เดือน หรือ 1 ปี โรงเรียนดีประจำตบจะมีภาพความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จะอยู่ในระดับสูงไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 5 กลุ่มสาระหลัก มีสำนึกความเป็นไทย มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ มีความสามารถด้านการคิววิเคราะห์ระดับสูง มีทักษะอย่างดีด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สองอื่นๆ ตามความสนใจหรือความถนัด
          ในขณะเดียวกัน โรงเรียนดีประจำตำบล ก็จะสามารถสร้างวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็ง ไร้ปัญญาหายาเสพติด และเกิดความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงและอง์กรปรครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็ง

          ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 53   อ่าน 9596 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
28 ส.ค. 58 | อ่าน 756 ครั้ง
สพฐ.โชว์สุดยอดงานวิจัยระดับชาติ คัด 100 เรื่อง ช่วยครูประยุกต์สอนเด็กวิเคราะห์
05 มิ.ย. 56 | อ่าน 888 ครั้ง
"โรงเรียนของหนูปลอดภัย" ปลุกสำนึกเด็กไทยรับผิดชอบสังคม
03 ก.พ. 54 | อ่าน 11497 ครั้ง
ก.พ.ดันกฎใหม่กำหนดลักษณะละเมิดทางเพศ
28 ส.ค. 53 | อ่าน 20494 ครั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผอ.สพท.,ศน.และสถานศึกษา "ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุ
25 พ.ค. 58 | อ่าน 639 ครั้ง
ทปอ.ดันตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ตั้ง’วันชัย’นั่งประธานกก.ศึกษาฯ
08 พ.ค. 56 | อ่าน 618 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.