Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ราชการแนวหน้า : การลาออกจากราชการ (4)
      

คอลัมน์: ราชการแนวหน้า: การลาออกจากราชการ (4)

          ปฏิรูป
          1. ครั้งนี้ ก็จะบอกเล่าเกี่ยวกับการลาออกสืบเนื่องไปอีก โดยหยิบยกปัญหาเกี่ยวกับการขอลาออก จากราชการ ที่ยื่นหนังสือเวลาออกจากราชการแล้วก็ไม่มาปฏิบัติราชการอีกเลย จะได้รับผลประการใดบ้าง และเหตุผลเป็นประการใดบ้าง
          2. คอลัมน์นี้ได้รับข้อมูลจากนายศิลปชัย มโนทัย นิติกรชำนวญการพิเศษ สำนักพิทักษ์ระบบ คุณธรรม สำนักงาน ก.พ.ซึ่งได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น นับว่าน่าสนใจ เพราะว่ามีบุคลากรหรือผู้มีหน้าที่เสนอความเห็นหรือข้อวินัยที่ไม่ตั้งอยู่บนประโยชน์ของราชการว่า การลาออกจากราชการเป็นสิทธิของข้าราชการ เมื่อยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการไปแล้ว ก็ไม่ต้องอยู่ปฏิบัติราชการเลย โดยมองแต่ประโยชน์ของข้าราชการแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่มองถึงประโยชน์ของราชการเลย เพราะว่าการรับราชการเป็นเรื่องของการปฏิบัติราชการเพื่อบริการสาธารณะ ต้องมีผู้ให้บริการต่อเนื่อง จึงให้เวลาผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจอนุญาตลาออกที่จะพิจารณายังยั้งหรืออนุญาตด้วย
          3. คอลัมน์นี้เห็นว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนบุคลากร จึงขอหยิบยกมาฝากกัน โดยจะ หยิบตัวอย่างการลงโทษทางวินัยพร้อมข้อวิเคราะห์มาเสนอครับ
          4. ขอเสนอตัวอย่างการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการที่ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการแล้วไม่ อยู่ปฏิบัติราชการและข้อวิเคราะห์ของบทความตั้งแต่ข้อ 5 ถึงข้อ 10 ครับ
          5. เหตุใดการลาออกจากราชการจึงทำให้ผู้ขอลาออกจากราชการต้องถูกลงโทษทางวินัย ลองมาดู ตัวอย่างข้าราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัยเพราะการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการดังนี้
          (1) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนมีกำหนด 5 วัน ระหว่างพักผ่อน ได้ส่งไปรษณียบัตรพร้อมใบลาออกจากราชการ ยื่นต่อผู้ว่าราชการจัวหวัด และเมื่อครบ กำหนดวันลาพักผ่อนแล้ว ไดหยุดราชการไปโดยไม่รอรับทราบคำสั่งอนุญาตให้ลาออก จากราชการก่อน พฤติการณ์เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โทษ ปลดออก
          (2) นักวิชาการป่าไม้ มีความประสงค์จะขอลาออกจากราชการเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศ ออสเตรเลีย จึงได้ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้า โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2532 และตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2532 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันยื่นหนังสือขอลาออกเป็น ต้นมา ผู้นี้ก็ไม่มาปฏิบัตติราชการอีกเลย จากการตรวจสอบใบลาออกพบว่า ไม่ได้ยื่นให้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลาออกจากราชการ กรมป่าไม้จึงไม่พิจารณาการลาออก พฤติการณ์ของผู้นี้เป็นการขาดราชการไปก่อนวันที่ขอลาออกจากราชการ จึงเป็นการละ ทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอัน สมควร และโทษ ปลดออกมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
          (3) เจ้าหน้าที่สื่อสารการบิน ได้ลาพักผ่อนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2531 จากนั้นก็ไม่ได้กลับมา ปฏิบัติราชการ ต่อมา ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากบิดาของเจ้าหน้าที่ผู้นี้ว่า ขอลาป่วย ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2531 เป็นต้นไป และในวันที่ 20 พฤษภาคม 2531 เจ้าหน้าที่ผู้นี้ก็ ได้โทรเลขแจ้งขอลาออกจากราชการ และไม่กลับมาอีกเลย พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการ ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอัน สมควร และโทษ ไล่ออกมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ

Source - แนวหน้า (Th)โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 53   อ่าน 14356 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.รอ “จาตุรนต์” ไฟเขียวเลื่อนเปิดเทอมปี 57
12 ส.ค. 56 | อ่าน 1532 ครั้ง
การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
26 ก.ย. 58 | อ่าน 1046 ครั้ง
สมศ.คลอดตัวบ่งชี้ประเมินรอบสาม 5 พันร.ร.-70 อาชีวะ - 330 คณะ
07 ต.ค. 53 | อ่าน 13460 ครั้ง
เด็กไทย เลือกชมทีวีอย่างไร ในสถานการณ์คอนเทนต์คับจอ
01 ก.ค. 58 | อ่าน 662 ครั้ง
สสวท.เปิดเว็บทัศนศึกษาออนไลน์
30 มี.ค. 54 | อ่าน 12673 ครั้ง
ศธ.ตรวจราชการนราธิวาส
06 มี.ค. 57 | อ่าน 777 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.