Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: ชีพจรครู: เปิดรายละเอียดเออร์ลี่ฯปี’55
      

คอลัมน์: ชีพจรครู: เปิดรายละเอียดเออร์ลี่ฯปี'55

          ฤดูกาลของ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด หรือ เออร์ลี่ รีไทร์ในปีงบประมาณ 2555 เริ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากปีที่ผ่านมา มีข้าราชการครูและบุคลา กรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เข้าโครงการเออร์ลี่ฯตามมาตรการปรับปรุงกำลังคนภาครัฐ ไปกว่า 1.3 หมื่นคน
          ในปีงบประมาณ 2555 นี้นายกมลศิริบรรณผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการสพฐ.ระบุว่า คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ(คปร.) กำหนดเกณฑ์การเออร์ลี่ฯ ออกมาแล้ว และ สพฐ.จะได้โควต้าให้ข้าราชการครูฯ เข้าร่วมได้ประมาณ 1.3 หมื่นคนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
          รายละเอียดของโครงการเออร์ลี่ฯปีงบประมาณ 2555 ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554 กำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการได้ดังนี้
          1.ผู้ออกจากราชการจะต้องมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ออกจากราชการตามมาตรการต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีอายุราชการ 25 ปีขึ้นไป
          2.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวน หรือสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัย พิจารณาโทษทางวินัยรายงานการดำเนินการทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยหรือเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
          3.ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆตามกฎหมาย เช่น ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้นๆ เป็นต้น
          4.ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับส่วนราชการในการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และจะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผูกพันที่ได้ทำไว้กับราชการสำหรับเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ
          ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการตามมาตรการดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ
          ส่วนสิทธิประโยชน์ต่างๆ นั้น ทางคปร. กำหนดเอาไว้ในหลายเรื่อง อาทิสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน 8-15 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่งตามเวลาราชการที่เหลือ และยังได้สิทธิการ
          ยกเว้นภาษีเงินก้อนที่ได้รับด้วย การยกเว้นภาษีในส่วนที่ได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มีสิทธิขอรับพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง เป็นต้น
          สำหรับข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ.นั้นสามารถติดต่อยื่นความจำนงที่สถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
          โดยภายในวันที่ 31 พฤษภาคม จะต้องจัดส่งรายชื่อมายัง สพฐ.ต่อไป แต่ใช่ว่าข้าราชการครูฯจะได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทุกคน เพราะมีข้อยกเว้นในส่วนของ สพฐ.ด้วย อาทิ ไม่เป็นข้าราชการครูฯในสาขาที่ขาดแคลน อย่างคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
          ในส่วนของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นั้น ก็จะใช้เกณฑ์เดียวกันกับ สพฐ. ซึ่ง น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา (กอศ.) ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนไปแล้วว่ามีโควต้าให้เออร์ลี่ฯได้เพียง 469 คนและให้ผู้ที่สนใจยื่นขอยื่นเอกสารต่างๆ ได้ระหว่างวันที่ 2-12 พฤษภาคมนี้เท่านั้น ณ สถานศึกษาที่สังกัดอยู่
          เพื่อนครูท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการเออร์ลี่ฯก็แจ้งความจำนงได้ และปีนี้คงต้องลุ้นว่าจะมีเพื่อนข้าราชการครูฯ ยื่นความจำนงกันมากน้อยแค่ไหน

 

          --มติชน ฉบับวันที่ 4 พ.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 54   อ่าน 32202 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ชี้รร.ทำร้ายเด็ก! ไม่สอน ‘วิชาชีวิต’
27 เม.ย. 54 | อ่าน 20358 ครั้ง
ไทยเจ้าภาพถก’รมต.ศึกษาอาเซม’’ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายที่สมดุล’พ.ย.54
26 พ.ค. 54 | อ่าน 18577 ครั้ง
ขอเพิ่มค่าครองชีพเด็กทุน สสวท.ครวญไม่ได้ปรับ 17 ปี
08 พ.ย. 53 | อ่าน 10410 ครั้ง
'มศว'เตรียมความพร้อมรับนิสิตใหม่ทุกคณะตรวจเข้มข้นย้ำไม่รุนแรง-เน้นจิตอาสา
12 พ.ค. 54 | อ่าน 42078 ครั้ง
สอศ.สั่งระงับเบิกจ่ายจัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงิน 884 ล้าน พร้อมตั้งกรรมการสอบ
27 มี.ค. 55 | อ่าน 9548 ครั้ง
ครูร้องตรวจปล่อยกู้กองทุน ช.พ.ค. ตอน 1
13 มี.ค. 58 | อ่าน 815 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.