Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูฯ(ต่อ)
      

คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูฯ(ต่อ)

        สำนักงานเลขาธิการ         
          สำนักงาน ก.ค.ศ.
          ในสัปดาห์ที่แล้วได้นำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพครูและสร้างขวัญกำลังใจครู ที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้มีส่วนร่วมผลักดันนโยบายเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองไปแล้ว4 เรื่อง คือ 1.พ.ร.บ.เงินเดือนฯ 2.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ได้รับเงินเดือนฯ3.การจัดทำคู่มือและเครื่องมือประเมินตามเกณฑ์ฯ ว17 และ 4.การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ผอ.สพท.และผอ.กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานครให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.ยังมีการดำเนินงานในอีกหลายเรื่อง ดังนี้
          5.พัฒนาและขยายผลระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์) โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 6.ประกาศกฎก.ค.ศ.เกี่ยวกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)ว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และการให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง รวม 3 ฉบับ พร้อมกันนี้ได้ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบตำแหน่งของบุคลากรดังกล่าวเป็นการเฉพาะ
          7.ประกาศใช้ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษาในสายงานนิติการ พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2553 มีผลทำให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำหน่งนิติกร ได้รับเงินเพิ่มพิเศษระดับปฏิบัติการ 3,000 บาทต่อเดือน ระดับชำนาญการ 4,500 บาทต่อเดือน  และระดับชำนาญการพิเศษ 6,000 บาท ต่อเดือน
          8.ประกาศตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาหรือกองทุนครูของแผ่นดินตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 52 ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้มีการดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งกองทุน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 และอยู่ระหว่างการทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานชื่อกองทุนครูของแผ่นดินมีการจัดระดมทุนประเดิมเข้ากองทุนทางสถานีโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2554 รวม 3 วัน ได้รับการบริจาคเงินเข้าเป็นทุนประเดิม 119,989,925 บาท และยังคงมีการรับบริจาคอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้
          9.กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานียะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ทุกอำเภอใน 5 จังหวัด ยกเว้นจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย รวม 37 อำเภอ เพื่อให้การพัฒนา กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาเอกชนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          10.ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกสายงาน
          เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง พร้อมจัดทำคู่มือและเครื่องมือสำหรับการประเมินในแต่ละส่วนราชการโดยเฉพาะ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 02 พ.ค. 54   อ่าน 19632 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: ความก้าวหน้าของ 38 ค.(2)
28 ต.ค. 56 | อ่าน 681 ครั้ง
ประกาศผลครูผู้ช่วยเผยผ่านไม่ถึง 10% ปรับรับรองปริญญา
20 ต.ค. 58 | อ่าน 2010 ครั้ง
ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 104 ราย
15 ต.ค. 58 | อ่าน 1256 ครั้ง
สพฐ.เร่งทบทวนคุณภาพร.ร.มัธยม
23 ม.ค. 55 | อ่าน 86904 ครั้ง
ตามไวไฟขึ้นดอยดูการศึกษายุคไอที
02 พ.ย. 55 | อ่าน 1030 ครั้ง
แจ้ง’แอดมิสชั่นส์’เร็วขึ้นรู้ผลแน่4พ.ค. สกอ.รุกสอบ100มหา’ลัยเจาะปมขาย’ป.บัณฑ
03 พ.ค. 54 | อ่าน 21676 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.