Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ศธ.ปรับซื้อคอมฯ ใช้จ้างเหมาสถาบันการศึกษายันมติ ครม.ปรับรูปแบบซื้อคอมฯอาชีวะ ไฟเขียวจ้างเหมาสถาบันการศึกษา  พร้อมตั้ง กก.ภายนอกตรวจรับงาน

น.ส.นริศ รา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้วิชาชีพด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเป็นงบประมาณในโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ การไทยเข้มแข็ง ระยะที่ 2 หรือเอสพี 2 ซึ่งนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ระบุว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ใช้งบประมาณ   แต่ไม่ได้ระบุให้มีการว่าจ้างจัด ซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษว่า ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ได้พิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผน ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามหนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0907/17887 ซึ่งลงนามโดยนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เสนอ   โดยอนุมัติวงเงินงบประมาณให้ สอศ. ดำเนินการตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้วิชาชีพด้าน เทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 1,331.90 ล้านบาท

รมช.ศึกษาธิการกล่าว อีกว่า นอกจากนี้ ยังเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองมีข้อสังเกตเพิ่มเติม โดยระบุให้ สอศ.ซึ่งได้ปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นการจ้างเหมาให้สถาบันการศึกษาซึ่ง เป็นหน่วยราชการดำเนินการทั้งในส่วนของการจัดหาอุปกรณ์เพื่อพัฒนาระบบเครือ ข่ายและเป็นผู้จัดทำเนื้อหาวิชาการ เพื่อใช้ สนับสนุนการเรียนการสอน โดยเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วย งานภายนอก ซึ่งรวมถึงองค์กรด้านวิชาการและสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินการทั้งในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการตรวจรับงานให้มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินเหลือ จ่ายโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งตามที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยให้ส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลัง ครม.อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ

น.ส.นริศรากล่าวด้วย ว่า ขณะนี้ สอศ.ได้เร่งดำเนินการตามมติ ครม.ด้วยการพิจารณาจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยวิธีกรณีพิเศษ พร้อมทั้งได้ตั้งคณะกรรมการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก อาทิ ศูนย์ เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เข้าร่วมเป็นกรรมการตามข้อสังเกตดังกล่าวแล้ว.

โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 53   อ่าน 11162 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
'เอนก' สั่งตั้ง 'ภาคีแพทย์แผนไทย-แพทย์แผนจีน -อว' ผนึกสู้โควิด ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
13 ส.ค. 64 | อ่าน 1428 ครั้ง
ศธ.ยันครูได้ทดลองใช้แท็บเล็ตก่อนสอน
09 เม.ย. 55 | อ่าน 10361 ครั้ง
การพัฒนากำลังคนจากสถาบันสู่โรงงานมีความจำเป็นสูง
03 ม.ค. 57 | อ่าน 1352 ครั้ง
เตรียมผลิตเด็กอาชีวะลุยอาเซียน
19 มิ.ย. 56 | อ่าน 1209 ครั้ง
เร่งโยก 56 ผอ.ร.ร.คุณภาพพิเศษ สพฐ.ชี้มีสิทธิย้ายแม้ไม่ได้ยื่นคำร้อง แจงอิงเกณฑ์เดิม’ผลงาน-เหมา
17 ส.ค. 55 | อ่าน 1720 ครั้ง
’ชินวรณ์’ ขอลองระบบใหม่เลือกผู้แทนคุรุสภาเขตพื้นที่
02 พ.ย. 53 | อ่าน 8882 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ 2010. เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ | นครพนม