Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ศธ.ปรับซื้อคอมฯ ใช้จ้างเหมาสถาบันการศึกษายันมติ ครม.ปรับรูปแบบซื้อคอมฯอาชีวะ ไฟเขียวจ้างเหมาสถาบันการศึกษา  พร้อมตั้ง กก.ภายนอกตรวจรับงาน

น.ส.นริศ รา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้วิชาชีพด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเป็นงบประมาณในโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ การไทยเข้มแข็ง ระยะที่ 2 หรือเอสพี 2 ซึ่งนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ระบุว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ใช้งบประมาณ   แต่ไม่ได้ระบุให้มีการว่าจ้างจัด ซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษว่า ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ได้พิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผน ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามหนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0907/17887 ซึ่งลงนามโดยนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เสนอ   โดยอนุมัติวงเงินงบประมาณให้ สอศ. ดำเนินการตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้วิชาชีพด้าน เทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 1,331.90 ล้านบาท

รมช.ศึกษาธิการกล่าว อีกว่า นอกจากนี้ ยังเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองมีข้อสังเกตเพิ่มเติม โดยระบุให้ สอศ.ซึ่งได้ปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นการจ้างเหมาให้สถาบันการศึกษาซึ่ง เป็นหน่วยราชการดำเนินการทั้งในส่วนของการจัดหาอุปกรณ์เพื่อพัฒนาระบบเครือ ข่ายและเป็นผู้จัดทำเนื้อหาวิชาการ เพื่อใช้ สนับสนุนการเรียนการสอน โดยเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วย งานภายนอก ซึ่งรวมถึงองค์กรด้านวิชาการและสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินการทั้งในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการตรวจรับงานให้มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินเหลือ จ่ายโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งตามที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยให้ส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลัง ครม.อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ

น.ส.นริศรากล่าวด้วย ว่า ขณะนี้ สอศ.ได้เร่งดำเนินการตามมติ ครม.ด้วยการพิจารณาจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยวิธีกรณีพิเศษ พร้อมทั้งได้ตั้งคณะกรรมการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก อาทิ ศูนย์ เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เข้าร่วมเป็นกรรมการตามข้อสังเกตดังกล่าวแล้ว.

โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 53   อ่าน 10575 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สอศ.วางกติกาเปลี่ยนชื่อวิทยาลัย
20 ม.ค. 57 | อ่าน 407 ครั้ง
จ่อปรับเกณฑ์ ’ทุนโอดอส’ สายอาชีพ สอศ.ดึงเด็กเก่งปฏิบัติ-ติวเข้มวิชาการ-ภาษาเพิ่ม
05 มิ.ย. 57 | อ่าน 379 ครั้ง
รอ ’จาตุรนต์’ ชี้ชะตาอาชีวะอำเภอ
23 ก.ย. 56 | อ่าน 530 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 พ.ย. 57 | อ่าน 531 ครั้ง
เปิดผลสำรวจร้านเหล้ารอบสถานศึกษาทั่วประเทศ
17 ก.ย. 53 | อ่าน 11893 ครั้ง
กช.สั่งแก้เกณฑ์จ่ายเงินร.ร.การกุศล ต่อท่อตรงไม่ผ่านเขตพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง-ย้ำโปร่งใส
05 ก.ค. 54 | อ่าน 27643 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.