Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ปลดผู้บริหารม.อีสานสั่ง ’สกอ.’ คุม!
      

ปลดผู้บริหารม.อีสานสั่ง 'สกอ.' คุม!

          ศธ. แถลงชี้ชัดมหาวิทยาลัยอีสานมีความผิดจริง ขายใบ  ป.บัณฑิต อธิการบดี อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่เจอโทษปลอมแปลงเอกสาร สั่งด่วน สกอ.ตั้งคณะกรรมการควบ คุมมหาวิทยาลัยเข้างานบริหารแทนผู้บริหาร-สภามหา'ลัยชี้หาก เกินเยียวยาอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต ด้าน สกอ.เผยสัป ดาห์หน้าลงพื้นที่ตรวจมหา'ลัยที่เข้าข่ายซื้อขายใบ ป.บัณฑิตอีก ชี้บัณฑิตที่ซื้อใบปริญญาให้มารายงานตัวภายใน  30 วัน
          กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยนายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วย ศธ. ได้แถลงผลสรุปการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีหลักฐานว่ามหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) ขายใบประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ให้นักศึกษาที่ต้องการเป็นครูนั้นว่า จากการลงตรวจพื้นที่ของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ของสำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) และคุรุสภา พบว่ามหาวิทยาลัยอีสานมีการซื้อขายปริญญาบัตร (ป.บัณฑิต) จริง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หลังจาก สกอ.สอบปากคำพยาน 4 ราย และคุรุสภาสอบปากคำพยาน 9 ราย อาทิ เมื่อวันที่  25 ก.พ. พยาน 2 รายแจ้งว่าได้เข้าพบอาจารย์ของ ม.อีสาน เพื่อขอซื้อใบ ป.บัณฑิต ในราคา 45,000 บาท ซึ่งก็ได้รับใบ ป.บัณฑิต ในวันต่อมา และเมื่อวันที่  29 มี.ค. ก็มีพยานอีก 1 ราย เข้าพบอาจารย์ของมหา วิทยาลัยอีสาน โดยวางเงินมัดจำ 5,000 บาท เนื่องจากเงินไม่พอจึง ไปโอนเงินให้พนักงาน ม.อีสาน ในภายหลัง ซึ่งก็ได้รับใบ ป.บัณ ฑิต ในวันต่อมาเช่นเดียวกัน
          นายไชยยศกล่าวอีกว่า ขณะนี้อธิการบดี เจ้าหน้าที่ทะ เบียน อาจารย์ที่เกี่ยวข้องของมหา วิทยาลัยอีสาน มีความผิดฐาน ปลอมแปลงเอกสาร ตามประมวล กฎหมายอาญา 265, 268 พร้อม ทั้งผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีการกระทำความผิด อาทิ ระบบ การเงินไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกำหนด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีการแยกบัญชีต่างหากจากฝ่าย บัญชี แยกใบเสร็จรับเงินออกจากต้นขั้ว มีการแยกรายชื่อนัก ศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษาปกติ โดยรหัสนักศึกษาหมายเลขเดียวมี 2-3 คน และมีใบผลการเรียนไม่ตรงกัน หลังอาจารย์ผู้ สอนยืนยันว่าไม่เคยสอนนักศึก ษาคนนี้ เป็นต้น
          นอกจากนี้การตรวจสอบของ สกอ.ยังพบว่า มหาวิทยาลัยอีสานไม่ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่กำ หนดว่าอาจารย์ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต 5 คน โดย 3 คนจะต้องมีวุฒิระดับปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งวิชาการระดับรอง ศาสตราจารย์ (รศ.) ขึ้นไป แต่ ม. อีสานไม่มี ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้เสนอตนให้ดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญากับอธิการ บดี  พนักงานทะเบียน อาจารย์และนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับมหา วิทยาลัยอีสานต่อไป
          รมช.ศธ. กล่าวอีกว่า เนื่อง จากมีความผิดชัดเจน จึงเห็นควร ให้ตั้งคณะกรรมการควบคุมมหา วิทยาลัย โดยในวันที่ 27 เม.ย. จะมีการประชุมของ สกอ.เพื่อจะสรรหาแต่งตั้งและเสนอชื่อคณะกรรมการทั้งหมดให้ตนอนุมัติให้ทันในวันเดียวกัน ซึ่งมีผลทำให้ผู้ บริหารและคณะกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยอีสานทั้งหมดต้องพ้นสภาพการทำงาน ทั้งนี้ เรื่อง การบริหารงานของมหาวิทยาลัยทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนไปให้คณะกรรมการควบคุมทำหน้าที่แทน ซึ่งเบื้องต้นยังไม่มีการกำหนดเวลา โดยคณะกรรมการควบคุมยังมีหน้าที่เยียวยาและดูแลมาตรฐานการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้วย ซึ่งหากการ เยียวยาไม่สำเร็จก็จะมีการพิจาร ณาเพิกถอนใบอนุญาตสถานศึกษาได้
          ผมอยากเรียนไปที่ผู้ปก ครองและบัณฑิตที่ได้ใบ ป.บัณฑิตปลอมมาให้เข้ามายอมรับและให้ข้อมูลกับเรา ทั้ง 3 หน่วยงานที่เราเปิดให้มารายงานตัว  ได้แก่ สกอ. คุรุสภา และสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่สำ หรับนักศึกษาที่ได้รับใบ ป.บัณฑิต จำนวน 663 ราย จะต้องมาราย งานตัวที่คุรุสภา ซึ่งผู้ที่มารายงานตัวเราจะกันไว้เป็นพยาน ส่วนบัณ ฑิตรายใดไม่มารายงานตัวจะถือว่าเป็นผู้ที่ซื้อวุฒิปลอม ซึ่งจะแจ้งความ เอาผิดร่วมกับอธิการบดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย รมช.ศธ.กล่าว และว่า ให้บัณฑิตดังกล่าวมาราย งานตัวภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันนี้ (27 เม.ย.) เป็นต้นไป
          ด้านนายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าว สกอ.จะลงไปตรวจสอบมหา วิทยาลัยที่เข้าข่ายมีความผิดด้วย โดยบางมหาวิทยาลัยมีความน่าสงสัย อาทิ มีการผลิตบัณฑิตหลักสูตร ป.บัณฑิตมาก จำนวน 800-1,000 คน ซึ่งจะเริ่มตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่เข้าข่ายในสัปดาห์หน้า ขณะที่ นายกำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 เม.ย. คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) จะนัดประชุมด่วนเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาคณะกรรมการควบคุม ซึ่งที่ประชุม กกอ.ก็จะเสนอต่อ รมช.ศธ.ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการทันทีในวันที่  27 เม.ย. โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะมีจำนวน 5-15 คน และประธานจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านการอุดมศึกษา มีความซื่อสัตย์และมีความกล้าหาญ ซึ่งจะเข้าไปดำเนินการบริหาร จัดการมหาวิทยาลัยจนกว่าปัญหาจะถูกแก้ไข ทั้งนี้ จะต้องใช้เวลาไม่น้อยในการจัดการแก้ไขปัญหาภายในมหาวิทยาลัยเบื้องต้น คือ การติดตามตรวจสอบการออกใบปริญญาบัตรและการจัดการศึกษาของทุกคณะสาขาหลักสูตรว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ซึ่งจะมีการตรวจสอบย้อนหลังไปทุกรุ่นจนกว่าจะไม่พบปัญหา.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 54   อ่าน 20067 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.เร่งวางแนวทางเด็กซ้ำชั้น
19 ม.ค. 59 | อ่าน 335 ครั้ง
แนะแนวเทคนิคแอดมิชชั่นส์
17 ม.ค. 57 | อ่าน 493 ครั้ง
ศธ.ชง9แผนมุ่งสู่อาเซียน
21 ต.ค. 54 | อ่าน 124908 ครั้ง
รมว.ศธ. นอนไม่หลับ สพฐ.เมิน สวนนโยบายตรวจทุจริต
04 มิ.ย. 61 | อ่าน 260 ครั้ง
ยัน’กก.สรรหา’คุณสมบัติครบ
19 ธ.ค. 55 | อ่าน 585 ครั้ง
ด่วนที่สุด!!! สพฐ.แจ้งความคืบหน้าการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2556
09 ธ.ค. 56 | อ่าน 1262 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.