Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


"นริศรา" หักบอร์ด กอศ. ชง ครม.ตั้งสถาบันอาชีวะ
      

นริศรา หักบอร์ด กอศ. ชง ครม.ตั้งสถาบันอาชีวะ

          วานนี้ (26 เม.ย.) น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งเป็นการจัดตั้งสถาบันการอาชีวะนำร่องใน 4 ภูมิภาค ตามที่ ศธ.เสนอ เพื่อให้สถาบันการอาชีวะสามารถจัดการศึกษาในระดับสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

          1.ร่างกฎกระทรวงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีการเกษตรพิจิตร 2.ร่างกฎกระทรวงการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์อุบลราชธานี  3.ร่างกฎกระทรวงการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเทคโนโลยีการจัดการโรงแรมกรุงเทพ และ 4.ร่างกฎกระทรวงการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาพาณิชย์นาวีนครศรีธรรมราช

          สำหรับขั้นตอนต่อไปคือต้องส่งจะให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นและทำแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้สถาบันการอาชีวะ 4 แห่งเปิดการเรียนการสอนได้รวดเร็ว ตนจะรีบเสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการสถาบันการอาชีวศึกษา และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยจำนวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการเลือกนายกสภาสถาบันนำเข้าที่ประชุม ครม.ต่อไป ส่วนร่างกฎกระทรวงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวะ 19 แห่ง ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เสนอมา 5 ร่างฯ นั้น ได้มีการถอนออกไปทั้งหมดแล้ว เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฏีกา เพราะเป็นการรวมสถานศึกษาอาชีวะทั้ง 415 แห่ง ซึ่งขัดต่อ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา

          ด้าน ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธาน กอศ. กล่าวว่า การที่ ครม.มีมติดังกล่าวออกมาอาจจะไม่ทราบว่าการจัดตั้งสถาบันการอาชีวะต้องมีข้อกำหนดการจัดตั้งและต้องเป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552-2559 ข้อ 1.4.7 หน้า 115 ที่ระบุว่า ต้องจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัด(19 กลุ่มจังหวัด) และเน้นความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับต้น (ปวช.3ปี) ระดับกลาง (ปวส.2 ปี)และระดับปฏิบัติการหรือเทคโนโลยีเฉพาะทาง(ปริญญาตรี 2-3 ปี) ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อผลิตกำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน

          นอกจากนี้ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ยังระบุถึงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจังหวัด เฉพาะทาง หรือ การยกฐานะของสถานศึกษา จะต้องผ่านความเห็นชอบและข้อเสนอแนะของบอร์ดกอศ. แต่เรื่องดังกล่าวไม่ได้ผ่านบอร์ดกอศ.จึงไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย อีกทั้งหลักการของจัดตั้งสถาบันการอาชีวะตามนโยบายรัฐบาล คือ ต้องการให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน แต่การเสนอจัดตั้งสถาบันนำร่องดังกล่าวเป็นการยกฐานะซึ่งจะส่งผลให้ต้องทุ่มงบประมาณไปที่ใดที่หนึ่งแทนที่จะเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการซึ่งเป็นการผิดหลักการ

          ร่างกฎกระทรวงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ที่บอร์ด กอศ.เสนอ และรมช.ศธ.ระบุว่าไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฏีกานั้น จริง ๆ แล้วหลังจากที่กฤษฎีกาให้กลับมาทบทวนบอร์ด กอศ.ได้ตั้งคณะอนุกรรมด้านกฎหมายขึ้นมาแก้ไขตามคำแนะนำของกฤษฎีกาว่าให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวะแบบกลุ่มจังหวัด 10 แห่ง ตามความพร้อมของสถานศึกษา และมอบให้ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการ กอศ.ขณะนั้นนำเสนอนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศธ.เพื่อเสนอคณะกรรมการกฤษฏีกาตั้งแต่เดือน พ.ค.2553 แต่เรื่องก็ติดอยู่ไปไม่ถึงนายชินวรณ์ศ.ดร.ธีรวุฒิ กล่าว.

 

          ที่มา: http://www.dailynews.co.thโพสเมื่อ : 27 เม.ย. 54   อ่าน 21474 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ข้อมูลอัตราว่าง / วิชาเอก เพื่อใช้คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรื
17 ก.พ. 59 | อ่าน 668 ครั้ง
มัธยมค้านประถมลงชิงเก้าอี้ ผอ.สพม.
10 ธ.ค. 53 | อ่าน 30142 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาคสช."สอบตก"
24 พ.ค. 60 | อ่าน 502 ครั้ง
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2558)
03 ก.ย. 58 | อ่าน 789 ครั้ง
เยียวยาเด็ก “เสมาพัฒนาชีวิต” สะดุด
22 ส.ค. 61 | อ่าน 501 ครั้ง
นายกฯมอบแท็บเล็ตโชว์ 1,000 เครื่อง
08 มิ.ย. 55 | อ่าน 1994 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.