Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      

คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          สำนักงานเลขาธิการ
          สำนักงาน ก.ค.ศ.
          ตามที่ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยุทธศาสตร์เชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 6 เดือน 6 คุณภาพซึ่งได้แก่ 1.เรียนฟรี15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3.คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต 4.คุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ 5.เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ 6.คุณภาพครู โดยได้มีการเดินหน้าดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพครู กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ปี 2554 เป็นปีคุณภาพครูเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินและมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของครู โดยการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมในด้านต่างๆได้แก่ การผลิตครู การใช้ครู การพัฒนาค่าตอบแทน การยกมาตรฐานวิชาชีพครูและการพัฒนาขวัญกำลังใจครู
          นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นมา นางศิริพร กิจเกื้อกูลเลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้นำพาสำนักงาน ก.ค.ศ.ในฐานะฝ่ายเลขานุการองค์กรกลางดำเนินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการร่วมผลักดันให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านต่างๆ ดังนี้
          1) ผลักดันพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม2554 ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนโดยเฉลี่ย 8% และในวันที่ 1 เมษายน 2554 ก็จะได้รับการปรับเพิ่มอีก 5% ตามมติคณะรัฐมนตรี
          2) ประกาศใช้ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนต่ำกว่าหรือสูงกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 ซึ่งมีผลทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม2 ปีแล้ว จะได้รับสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ณ วันที่ผ่านการประเมิน และได้รับการปรับอัตราเงินเดือนสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในขณะเดียวกัน ข้าราชการครูฯที่ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 และคศ.4 ที่เงินเดือนเต็มขั้น ก็จะได้รับการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.ที่ถัดไป
          3) จัดทำเครื่องมือและคู่มือการประเมินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 4 สายงาน เพื่อเป็นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างผู้รับการประเมินและผู้ประเมิน
          4) ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดให้ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 หากผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด
          ยังมีการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพครูและสร้างขวัญกำลังใจครูอีกหลายเรื่อง  ซึ่งจะนำเสนอในสัปดาห์หน้า

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 25 เม.ย. 54   อ่าน 53855 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะ 11 ราย
16 ส.ค. 56 | อ่าน 940 ครั้ง
ขึ้นบัญชีอีก 2 ม.เถื่อนจากสหรัฐ ’กำจร’แนะถูกหลอกแจ้ง’สกอ.-ตร.’
06 ส.ค. 56 | อ่าน 650 ครั้ง
ลงตรวจรับนร.3ระยะ ถ้าทำผิดขู่ฟันทันที
14 ก.พ. 54 | อ่าน 9397 ครั้ง
ประกวดตราสัญลักษณ์
09 มิ.ย. 57 | อ่าน 458 ครั้ง
ด่วนที่สุด หนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการรับสมัครสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วย" ปีพ.ศ.2558
26 มี.ค. 58 | อ่าน 909 ครั้ง
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ.สังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แ
07 ต.ค. 59 | อ่าน 457 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.