Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      

คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          สำนักงานเลขาธิการ
          สำนักงาน ก.ค.ศ.
          ตามที่ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยุทธศาสตร์เชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 6 เดือน 6 คุณภาพซึ่งได้แก่ 1.เรียนฟรี15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3.คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต 4.คุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ 5.เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ 6.คุณภาพครู โดยได้มีการเดินหน้าดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพครู กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ปี 2554 เป็นปีคุณภาพครูเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินและมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของครู โดยการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมในด้านต่างๆได้แก่ การผลิตครู การใช้ครู การพัฒนาค่าตอบแทน การยกมาตรฐานวิชาชีพครูและการพัฒนาขวัญกำลังใจครู
          นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นมา นางศิริพร กิจเกื้อกูลเลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้นำพาสำนักงาน ก.ค.ศ.ในฐานะฝ่ายเลขานุการองค์กรกลางดำเนินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการร่วมผลักดันให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านต่างๆ ดังนี้
          1) ผลักดันพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม2554 ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนโดยเฉลี่ย 8% และในวันที่ 1 เมษายน 2554 ก็จะได้รับการปรับเพิ่มอีก 5% ตามมติคณะรัฐมนตรี
          2) ประกาศใช้ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนต่ำกว่าหรือสูงกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 ซึ่งมีผลทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม2 ปีแล้ว จะได้รับสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ณ วันที่ผ่านการประเมิน และได้รับการปรับอัตราเงินเดือนสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในขณะเดียวกัน ข้าราชการครูฯที่ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 และคศ.4 ที่เงินเดือนเต็มขั้น ก็จะได้รับการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.ที่ถัดไป
          3) จัดทำเครื่องมือและคู่มือการประเมินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 4 สายงาน เพื่อเป็นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างผู้รับการประเมินและผู้ประเมิน
          4) ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดให้ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 หากผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด
          ยังมีการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพครูและสร้างขวัญกำลังใจครูอีกหลายเรื่อง  ซึ่งจะนำเสนอในสัปดาห์หน้า

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 25 เม.ย. 54   อ่าน 53822 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ"ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558
23 ธ.ค. 57 | อ่าน 481 ครั้ง
’ศธ.’ พอใจวิทยาลัยฐานวิทย์ ยอดสมัคร’ วท.สุรนารี’ ทะลุเป้า
15 พ.ค. 55 | อ่าน 1073 ครั้ง
กอศ.เผยรื้อหลักสูตรปวช. - ปวส.
20 ส.ค. 55 | อ่าน 907 ครั้ง
คุรุสภาจ่อปรับเกณฑ์ใบอนุญาตใหม่ เลิกต่ออัตโนมัติ-บังคับเลือกทำ 3 กิจกรรม หวังยกระดับวิชาชีพ-ดันแม่พิ
09 ก.ย. 56 | อ่าน 641 ครั้ง
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษเกิน 1 แห่ง ไม่ถูกตัดสิทธิ์ แต่เลือกสอบได้เพียงที
27 พ.ย. 58 | อ่าน 487 ครั้ง
สมศ.เตียมนัดอาชีวะถกเกณฑ์ประเมิน
01 ก.ย. 53 | อ่าน 25110 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.