Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ(ต่อ)
      

คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ(ต่อ)

        ศิริพร กิจเกื้อกูล         
          เลขาธิการ ก.ค.ศ.

          เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ได้นำเสนอถึงสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552)ซึ่งยังมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญอีก จึงขอนำมาเสนอต่อให้ทราบ ดังนี้
          1.วิธีการพัฒนา กำหนดให้มีการพัฒนาหลายวิธี1.1 การเรียนรู้ที่หลากหลายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น
          1.2 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการพัฒนา
          1.3 การพบกลุ่ม2.แนวทางการพัฒนาจะเป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้ดำเนินการพัฒนาและคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา ตามที่ส่วนราชการร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดทำและเสนอ ก.ค.ศ.เพื่อทราบ
          3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นความประสงค์ขอเข้ารับการพัฒนาหน่วยดำเนินการพัฒนา ต้องดำเนินการพัฒนาให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นความประสงค์
          4.ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาจะผ่านการพัฒนาได้ ต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และผลการประเมินด้วยหลักสูตรเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านให้ยื่นความประสงค์เข้ารับการพัฒนาได้ นับแต่วันที่ทราบผลการประเมิน
          สำหรับผู้ที่ได้เสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ แต่ยังมิได้ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ยื่นความประสงค์ขอเข้ารับการพัฒนาได้ทันทีและหน่วยดำเนินการพัฒนาจะจัดลำดับการเข้ารับการพัฒนาไว้เป็นลำดับต้น
          ทั้งนี้ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ยื่นความประสงค์ขอเข้ารับการพัฒนาแล้วจะทราบว่าตนเองจะเข้ารับการพัฒนา วัน เวลาและสถานที่ใด ขอให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคงจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
          ดิฉันเชื่อว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น จะได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการสมดังเจตนารมณ์ ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 18 เม.ย. 54   อ่าน 32402 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เล็งปรับผังเงินเดือน"ครูผู้สอน"
13 ก.ย. 53 | อ่าน 16498 ครั้ง
สอศ.จัดสอบวีเน็ต22ม.ค.55สทศ.คลอดตารางโอเน็ต3ช่วงชั้น
30 มิ.ย. 54 | อ่าน 15959 ครั้ง
คุรุสภาอนุมัติผู้ประกอบวิชาชีพดีเด่นปี’56 เตรียมรับรางวัลจากนายกฯ
18 ธ.ค. 56 | อ่าน 595 ครั้ง
โทรมซ่อมไม่ไหว! ลุยสร้าง‘บ้านพักครู’ใหม่ อัพเกรดคุณภาพชีวิต สกัดย้ายถิ่นบ่อย
05 พ.ย. 61 | อ่าน 2237 ครั้ง
สพฐ.ตั้งเป้าแก้ปัญหาเด็กอ้วน
31 ก.ค. 57 | อ่าน 911 ครั้ง
ม.เกษตรตั้งเป้าผลิตสัตวแพทย์ให้เป็นหนึ่งในเอเชีย เพื่อการเรียนการสอนในระดับนานาชาติภายใน 10 ปี
24 ก.ค. 57 | อ่าน 777 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.