Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


โรงเรียนต้นแบบ สร้างเยาวชนคนเก่งและดี
      

บทความพิเศษ: โรงเรียนต้นแบบ สร้างเยาวชนคนเก่งและดี

          โดย..ทีมข่าว DMC NEWS

          วันนี้ทีมข่าว DMC NEWS มีรายงานพิเศษ ถึงผู้ปกครองทุกท่านที่กำลังเลือกสถานศึกษาให้แก่บุตรหลาน วันนี้เราพาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับโรงเรียนตะวันชัยวิทยา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่ช่วยสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่ง และดี ลองมาดูกันว่าสถานศึกษาแห่งนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้าง
          โรงเรียนตะวันชัยวิทยา เป็นโรงเรียนประจำระดับมัธยมศึกษาที่ผู้ปกครองในพื้นที่ อ.ปักธงชัย เลือกให้กับบุตรหลานของตน ในวัยที่กำลังอยากรู้ และอยากลอง ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้หากมองแล้วคงไม่ต่างจาก สถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วไป คือ เน้นให้ความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมส่งเสริมการเรียน การสอนภาษาต่างประเทศถึง 5 ภาษา คือ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น สเปน เกาหลี สนับสนุนด้านกีฬาเพื่อสุขภาพของนักเรียนทุกคน
          แต่เนื่องด้วยการศึกษา ไม่ได้จำกัดแค่วิชาความรู้เท่านั้น ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ปรัชญาการศึกษาที่แท้จริงว่า การศึกษาไม่ใช่เฉพาะการให้ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น หากต้องถ่ายทอดศีลธรรมลงไปกำกับวิชานั้นๆ เพราะหากไม่มีศีลธรรมกำกับความรู้ที่นักเรียนได้รับไปแล้ว คงไม่ต่างจากที่ครู อาจารย์ส่งมอบดาบเล่มหนึ่งให้เขาไปก่อความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น.. ด้วยตระหนักในสิ่งนี้ นักเรียนโรงเรียนตะวันชัยวิทยาทุกคน จึงได้รับการปลูกฝังเรื่องการรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวมผ่านกิจวัตร กิจกรรม จาก 5 ห้องของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน น้องน้ำห้องแต่งตัว ห้องครัว และห้องเรียน หรือห้องทำงาน โดยนักเรียนทุกคนจะมีกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตร เช้า - เย็น นั่งสมาธิทุกวัน โดยเฉพาะช่วงเช้า หลังจากรับประทานอาหารจะมารวมตัวเคารพธงชาติ และฟังโอวาทหน้าเสาธงโดยท่านผู้อำนวยการถาวร ชัยจักร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best of best practices) จากเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2550 และก่อนเริ่มเรียนในแต่ละชั้นเรียนของแต่ละวิชา อาจารย์ประจำห้องจะให้นักเรียนทุกคนนั่งสมาธิ 5 นาทีเพื่อส่งเสริมให้มีความพร้อมเพื่อรับวิชาความรู้ที่อาจารย์ตั้งใจถ่ายทอดในรายวิชานั้นๆ
          อ.ถาวร ชัยจักร  ผู้อำนวยการโรงเรียนตะวันชัยวิทยา กล่าวว่าเราจะต้องฝึกให้เด็กมีนิสัยใฝ่เรียนรู้และนิสัยใฝ่ทำดี โดยมีกรอบมาตรฐานศีลธรรมเป็นตัวกำกับ ซึ่งอาศัยธรรมะในพระพุทธศาสนา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทั้งขณะอยู่บ้านและที่โรงเรียน
          อีกประเด็นที่น่าสนใจ คือ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา ไม่มีนักการภารโรงแต่โรงเรียนนี้สะอาด เนื่องจากนักเรียนทุกคนเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อตนเองและขยายไปยังส่วนรวม ในช่วงบ่ายของทุกวัน ทุกคนจะแบ่งหน้าที่รับบุญหรือทำความสะอาดในแต่ละส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ทั้งกวาด เช็ด ถู หรือแม้แต่ทำความสะอาดห้องน้ำ  ซึ่งกว่าจะมาถึงตรงนี้นักเรียนแต่ละคนยอมรับว่า แรกๆ ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ปกครองส่งตนเองมาลำบาก  แต่วันนี้เริ่มเข้าใจและสนุกที่จะทำ  เพราะสร้างกิจกรรมต่างๆ สร้างนิสัยที่ดีให้กับตนเอง
          ด.ญ.กชมน บุญปัญญา บอกทีมงานข่าว DMC NEWS ว่าผอ.เคยบอกว่าเราเป็นคนใช้เองก็ต้องทำเอง เช่นการล้างห้องน้ำที่ช่วยลดทิฏฐิในใจของเราได้อย่างมาก ส่วนอีกคนหนึ่งคือ ด.ญ.พิราภรณ์ ศรีสุรัตน์ พูดถึงการสวดมนต์ทำวัตร-เช้าเย็นว่าการสวดมนต์เช้า เย็น ถือเป็นการฝึกให้เรามีระเบียบวินัยในตัวเอง ด้วยการตื่นเช้า
          นอกจากนี้นักเรียนคนอื่นๆ ยังได้บอกวิธีการทำความสะอาดให้ทีมงานได้ทราบอีกด้วย เช่น การทำความสะอาดห้องเรียนต้องเริ่มต้นจากด้านบนลงมาก่อน และทำบริเวณที่สกปรกมากไปหาที่สกปรกน้อย เป็นต้น
          ส่วนในด้านความประพฤติของเด็กนักเรียน ซึ่งโรงเรียนอื่นๆ อาจเป็นปัญหาที่ต้องคอยตามแก้ไขกันอยู่เป็นประจำ แต่ที่นี้เขากล้ารับรองความประพฤติของเด็กๆ ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในสถาบันแห่งนี้ว่า เป็นทั้งเด็กเก่งและดี อีกทั้งขยันหมั่นเพียรในการเรียนได้ดีไปพร้อมๆกัน เพราะนอกจากหลักสูตรการศึกษาที่ตั้งใจว่าจะไม่ให้แพ้สถาบันแห่งไหนในประเทศ โรงเรียนแห่งนี้ยังมีหลักสูตรพัฒนานิสัย โดยใช้หลักพุทธวิธี ซึ่งทำให้ผู้ปกครองแต่ละท่านมั่นใจ เพราะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคนที่ตนเองรักแล้ว
          ด.ช.พงษ์เทพ แผ่วิจิตร กล่าวว่าที่โรงเรียนมีการนั่งสมาธิ สวดมนต์ทำวัตรเช้า นักเรียนต้องตื่นตีสี่ครึ่ง ซึ่งคงไม่มีโรงเรียนไหนทำ แต่เราเข้าใจได้จากที่ ผอ.เคยสอนว่า เมื่อเราโตขึ้นก้าวสู่มหาวิทยาลัย หรือสถานภาพการทำงาน เขาจะรับรองแต่ความรู้แต่ไม่รับรองความประพฤติแต่โรงเรียนนี้รับรองความประพฤติให้ด้วย
          ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้อย่าง คุณนวลศรีเอี่ยมพินิจ กล่าวว่าจากที่เราต้องดูแลเขา แต่ตอนนี้พอเขามาอยู่โรงเรียนและได้เป็นประธานโรงเรียนด้วย ก็มีความรู้สึกว่าเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นและก็รู้จักที่จะดูแลตัวเองได้
          อีกท่านหนึ่ง คุณวรรทนา รุ่งเรือง และ คุณชุติมา อัญมณี กล่าวว่ารู้สึกว่าลูกเป็นคนรักธรรมะมากขึ้น เป็นคนมีระเบียบ พูดจามีเหตุมีผลมากขึ้นและมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
          ได้รู้จักและทราบถึงหลักการสำคัญ ซึ่งทำให้  โรงเรียนตะวันชัยวิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบในการสร้างเยาวชนคนเก่งและดี และทำให้ผู้ปกครองใน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา มั่นใจส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียนหาความรู้พร้อมได้ทั้งการอบรมขัดเกลานิสัย ปลูกฝังศีลธรรมด้วยไปในตัวอีกด้วยหากท่านใดต้องกรส่งบุตรหลานเข้าไปศึกษา ณ โรงเรียนตะวันชัยวิทยาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.044-249615-6 ,081-630-3503 Fax. 044-249616 ในวันและเวลาราชการ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยโพสเมื่อ : 25 ส.ค. 53   อ่าน 13769 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ชงศธ.รื้อใหญ่ดูแลสถานศึกษาทั่วประเทศ
04 ส.ค. 58 | อ่าน 433 ครั้ง
เล็งเพิ่มงบฯให้ สสค. สร้างสังคมการเรียนรู้
20 ธ.ค. 53 | อ่าน 8395 ครั้ง
วอนสภาวิชาชีพให้อิสระมหา’ลัย
25 เม.ย. 55 | อ่าน 1341 ครั้ง
รายการจัดสรรงบประมาณโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน
04 ก.ย. 57 | อ่าน 723 ครั้ง
อัดนโยบายศึกษาไร่เลื่อนลอย-จี้ปฏิรูปยุบ ศธ.
06 ก.พ. 60 | อ่าน 373 ครั้ง
กศน.จับมือป.ป.ช.ป้องกันทุจริต บรรจุ"หน้าที่พลเมือง"ในตำราเรียน
13 มี.ค. 56 | อ่าน 739 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.