Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


’ชินวรณ์’คุ้มครองสิทธินักศึกษาแจ้งมหา’ลัยให้ปฏิบัติตามนโยบาย
      

'ชินวรณ์'คุ้มครองสิทธินักศึกษาแจ้งมหา'ลัยให้ปฏิบัติตามนโยบาย

          นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปัญหาการจัดการศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและไม่คำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา จนทำให้นิสิตนักศึกษาได้รับความเดือดร้อนเสียหาย บางรายยากที่จะแก้ไขหรือเยียวยาได้ ดังนั้นนาย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตนักศึกษา และเป็นมาตรการในการคุ้มครองสิทธินิสิตนักศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง และนำไปสู่การมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาศัยตามออำนาจความในมาตรา 8 ประกอบกับมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ศธ. พ.ศ.2546
          นายสุเมธ กล่าวต่อว่า สำหรับนโยบายที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย 1.สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้นิสิต   นักศึกษาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เป็นความจริงและถูกต้อง เช่น การรับรองปริญญา การรับรองคุณวุฒิโดยหน่วยงานของรัฐและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นต้น 2.สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้นิสิตนักศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น หากสถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา สถาบันอุดมศึกษานั้นจะต้องรับผิดชอบต่อนิสิตนักศึกษาที่เสียหายต่อการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ
          3.สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้นิสิตนักศึกษาได้รับบริการ และสวัสดิการ รวมทั้งได้รับการดูแล สวัสดิภาพระหว่างอยู่ในสถานศึกษา เช่น บริการด้านสุขภาพ บริการให้คำปรึกษา และแนะแนวอาชีพ สวัสดิการหอพัก และระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น 4.สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยต้องเป็นระบบที่ทำให้นิสิตนักศึกษาได้รับคำแนะนำ ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการและคุณธรรมในการดำเนินชีวิตควบคู่กัน และ 5.สถาบันอุดมศึกษาควรให้โอกาสนิสิตนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา เช่น การให้โอกาสนิสิตนักศึกษาดูคำตอบข้อสอบของตน ที่ผู้ตรวจได้ตรวจและให้คะแนนแล้ว เป็นต้น
          นายสุเมธ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดส่งหนังสือเวียนประกาศ ศธ.ฉบับดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามประกาศ นอกจากนั้นตนยังได้สังการให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบกรณีมหาวิทยาลัยใช้เรื่องของการให้ทุนการศึกษาและการรับประกันการมีงานทำตามโครงการครูพันธุ์ใหม่ หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมทางการศึกษาไปใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อดึงเด็กเข้าเรียนแล้ว และหากพบว่ายังมีสถาบันใดกระทำการในลักษณะดังกล่าวจริงก็จะถือว่าทำผิดกฎหมาย

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมืองโพสเมื่อ : 30 มี.ค. 54   อ่าน 14731 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
"บิ๊กหนุ่ย"เดินหน้าลดชั่วโมงเรียน
27 ส.ค. 58 | อ่าน 514 ครั้ง
พก.สอบวินัยแล้ว 1 รายโกงเงินคนพิการ
19 พ.ย. 61 | อ่าน 276 ครั้ง
"เสริมศักดิ์" หนุนแยกตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
31 ก.ค. 56 | อ่าน 550 ครั้ง
มรภ.อุตรดิตถ์ฟิต 8 คณะมุ่งสู่อาเซียน สร้างบัณฑิตได้คุณภาพตรงความต้องการตลาด
10 ส.ค. 55 | อ่าน 901 ครั้ง
บอร์ด กพฐ.ยกเครื่องสอนหลักสูตร EP สั่ง สพฐ.ทบทวน-เข้มงวดการสอน
10 มี.ค. 62 | อ่าน 559 ครั้ง
รายงานผลตรวจศูนย์นอกที่ตั้ง แค่สรุปผลเบื้องต้นก็ไม่ผ่านอื้อ
29 พ.ค. 55 | อ่าน 969 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.