Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คนรุ่นใหม่ฮิตเรียนครูภาพลวงตาหรือความจริง
      

คนรุ่นใหม่ฮิตเรียนครูภาพลวงตาหรือความจริง

เรื่อง : ทีมข่าว Click ภาพ : ทีมภาพ Click

          'ครู' วลีสั้นๆ ที่รวบรวบคุณูปการไว้ในตนเอง แต่เมื่อเวลาล่วงเลยคุณค่าของความเป็นครูกลับดูลดลง พระคุณที่สาม ซึ่งสมัยหนึ่งชาวไทยเคยยกย่องและให้ความเคารพกลับถูกอารยะบางอย่างทางสังคมกลบความสำคัญ
          ทั้งนี้ก็อาจเป็นเพราะวิถีของครูบางประเภทที่ทำการขุดหลุมฝังคุณค่าแห่งวิชาชีพตน บทบาทของครูจึงถูกมองเป็นเพียงอาชีพหนึ่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่แค่ 'สอน' และถูกลดคุณค่าทางสังคมไปโดยปริยาย
          กลายเป็นปัญหาการขาดแคลนครู ซึ่งสิ่งหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ปฏิเสธที่จะเป็นครู อาจเพราะเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ มีความรับผิดชอบ และสละเวลาส่วนตัว รวมถึงด้านสวัสดิการและรายได้ที่ค่อนข้างน้อย เพราะฉะนั้นปัจจุบันครูที่กำเนิดโดยจิตวิญญาณจึงเป็นเรื่องที่ยากเสียเหลือเกิน
          ซึ่งทางรัฐบาลเองก็มองเห็นถึงปัญหาของวิชาชีพจึงมีนโยบายยกระดับวิชาชีพครู รวมถึงทุนการศึกษา และรับประกันการมีงานทำ ด้านยอดของผู้สมัครเข้าเรียนครุฯ ในปีนี้ จึงสูงเป็นประวัติการณ์ ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่งที่มียอดเด็กสมัครเรียนครุศาสตร์กว่า 7,000 คน แต่รับเพียง 400 คนเท่านั้น
          และรัฐบาลก็เผยถึงอัตราว่างตำแหน่งครูที่มีรองรับกว่า 30,000 อัตรา ก็ได้แต่หวังว่าเมื่อมีผู้สนใจศึกษาในทางครุศาสตร์มากขึ้นด้าน'จิตวิญญาณความเป็นครู' ก็จะถูกปลูกฝังแก่ 'ว่าที่ครู' ในอนาคตอย่างเต็มเปี่ยม และนำความศรัทธาแก่วิชาชีพครูให้กลับคืนมาสู่สังคมไทย
          เรื่องของ ครู!?
          ประหยัด พิมพา ประธานคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขตที่ 20 จังหวัดอุดรธานี ให้ทัศนะเกี่ยวกับปัจจัยที่เด็กยุคใหม่เลือกเรียนสายวิชาชีพครูว่า เป็นเพราะปัจจัยเรื่องโอกาสในเรื่องการประกอบอาชีพ เพราะต้องยอมรับว่า ภายในระยะอีก 4-5 ปีนี้จะมีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการนับแสนราย ส่งผลให้บุคลากรด้านนี้ขาดแคลนอย่างหนัก
          ข้าราชการครูทุกวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน เพราะเงินประจำตำแหน่งและเงินสวัสดิการที่โดดเด่นกว่าสายงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือครูผู้สอนจะทำงานทางวิชาการขั้นพิเศษ ขั้นเชี่ยวชาญ แถมเวลาทำงานยังน้อยกว่า บางทีมีปิดเทอม หรือจังหวะพักผ่อนเยอะ แล้วงานก็ไม่ได้ยากอะไร เหมือนเป็นอาชีพสบายๆ พูดง่ายๆ คือเลือกเพราะปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าความอยาก คนที่อยากเป็นครูจริงๆ ตอนนี้มีน้อยมาก
          ทั้งนี้ย่อมกระทบต่อจิตวิญญาณของความเป็นครู เพราะกลายเป็นว่าครูนั้นห่วงแต่เรื่องของตัวเอง เลยไม่ได้ใส่ใจว่า คุณภาพเด็กที่ต้องเรียนกับตัวเองจะเป็นเช่นใด และบางครั้งยังแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจด้วย
          อย่างเรื่องเรียนพิเศษเป็นปัญหามาก โดยเฉพาะในโรงเรียนประจำจังหวัด หรือโรงเรียนใหญ่ เพราะเวลาครูสอนพิเศษสอนดีกว่าในห้องเรียน เช่น สอนในห้องอาจจะกั๊กๆ เอาไว้ แต่ถ้าอยากรู้มากกว่าให้ไปสมัครเรียนที่นี่นะ ตรงนี้แหละที่ทำให้จิตวิญญาณมันหายไป กลายเป็นธุรกิจเต็มรูปแบบ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากการสอนสมัยโบราณที่ครูต้องเป็นแม่แบบให้ลูกศิษย์นำไปเป็นแบบอย่าง
          หากเปรียบกับครูในประเทศนั้น พวกเขายังมีจิตวิญญาณอยู่มาก การสอนก็ให้ความรู้แก่ลูกศิษย์อย่างเต็มที่
          ไม่เพียงแค่นั้น เรื่องค่านิยมที่ชอบบูชาคนเก่งหรือเน้นการแข่งขันสูงๆ ซึ่งไทยได้รับอิทธิพลจากการเรียนการสอนในประเทศญี่ปุ่น ก็ถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้จิตวิญญาณความเป็นครูในสังคมไทยปัจจุบันสั่นคลอนอย่างมาก เพราะต้องยอมรับว่า ทุกวันนี้สังคมเลือกปฏิบัติแต่เฉพาะคนที่มีผลงานดีๆ ทางวิชาการเท่านั้น
          มิติ 'ครู' บ้านนอก
          ศิริพร ผาจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวาท จังหวัดสุรินทร์ เล่าว่า ปัจจุบันชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการเรียนการสอนมากขึ้น รวมทั้งการทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น วันเด็ก วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่
          ทั้งนี้โรงเรียนและครูก็ต้องเป็นตัวกลาง  ในการประสานงานระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  เมื่อชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะครู ศิริพร มองว่า ต้องมีการคุยกับผู้ปกครองถึงแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
          เราก็มีการคุยกับชุมชนผู้ปกครองว่าจะทำอย่างไรเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กให้ดีกว่าเดิม เพราะเด็กตามชนบทเราเรียนไม่ค่อยเก่ง อ่านหนังสือไม่ค่อยออกกัน
          ทางชุมชนเองก็มีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมาจากคนในหมู่บ้านมาร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อเสนอแนะแนวทางการเรียนการสอนให้แก่ครูและโรงเรียน ซึ่งครูเองก็ต้องรับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชนนั้น เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆ ต่อไป
          แต่ละที่เด็กไม่เหมือนกัน ต้องคุยกับเขาว่าเขาต้องการอะไรนอกจากการเรียนการสอน เดี๋ยวนี้เขามีการเปิดหลักสูตรท้องถิ่นที่กำหนดขึ้นมาเองจากชุมชน แต่ก็ยังทำไม่ได้ตามที่ต้องการเพราะขาดปัจจัยร่วมหลายอย่าง เช่น บางทีเราบอกว่าเราเอาความคิดเห็นชุมชนเป็นที่ตั้งแต่จริงๆ ในทางปฏิบัติ เราเอาความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงต่างหาก
          จะเห็นได้ว่าความป็นครูในต่างจังหวัดนั้นมีบทบาทต่อชุมชนอย่างมาก และครูก็ยังเป็นบุคคลที่ได้รับความศรัทธาเสมอมา
          ดัชนีความเป็นครู ถดถอย-คงที่ก้าวหน้า
          หากกล่าวถึงความหมายอย่างคราวๆ ของ จิตวิญญาณครู นั้นหมายถึง จิตสำนึก ความคิดทัศนคติ พฤติกรรมการแสดงออกที่ดีที่สงบเย็น เป็นประโยชน์ตามกรอบของจริยธรรม และความคาดหวังของสังคม เป็นส่วนประกอบของบุคคลผู้ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ ฯลฯ
          ผมมองว่าการที่ใครสักคนจะเลือกเรียนครูเขาต้องมีความรักในรูปแบบวิชาชีพนี้เป็นทุนครับ ซึ่งเราก็สามารถเลือกศึกษาในสาขาเรียนวิชาที่เราสนใจเพื่อมาต่อยอดอาชีพการสอนของตัวเองในอนาคต และคนที่เรียนครูมาโดยตรงก็จะมีการสอนเรื่องจรรยาบรรณครับ จะสอดแทรกในรายวิชาที่เรียนมาตลอด 4 ปี ซึ่งหลังจากรุ่นผมเรียนก็จะเป็นหลักสูตร 5 ปีแล้ว นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มศว จะถูกปลูกฝังเรื่องจิตวิณญานความเป็นครูกันทุกคน
          อรรควิช จารึกจารีต อาจารย์หนุ่มประจำคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อดีตนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เปิดเผยว่าตนรักในวิชาชีพครูและได้แรงบันดาลใจมาจากญาติฝั่งคุณแม่ที่เป็นครู เมื่อได้เข้ามาปฏิบัติงานสอนก็ยิ่งรู้สึกรักในวิชาชีพ
          ด้วยความที่เพิ่งเริ่มต้นในวิชาชีพได้เพียง 2 ปี ประสบการณ์ในการสอนนั้นยังถือว่าน้อย แต่ก็สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ เช่นเดียวกับจิตวิญญาณครูที่สามารถเพิ่มเติมตามประสบการณ์
          ผมคิดว่าครูทุกคนต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครูนะ แต่อยู่ที่ว่าแนวทางที่อาจารย์แต่ละท่านใช้สอน เราก็ได้รับการปลูกฝังมาจากอาจารย์ที่ท่านก็มีจิตวิญญาณมีความเป็นครูสูง ผมว่าพอยิ่งทำงานไปเรื่อยๆ มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเราก็น่าจะมีจิตวิญญาณความเป็นครูเพิ่มขึ้นอีก
          สำหรับอรรควิช อาชีพครูไม่ได้จำกัดเพียงการสอนเท่านั้น แต่ยังเป็นการแนะนำให้คำปรึกษา ช่วยเหลือลูกศิษย์ตามกำลังและความสามารถ
          ด้าน ภัทรพล ขาวสอาด อดีตนิสิตสาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนพิเศษ และวิทยากรพิเศษแนะแนวการศึกษา เพราะมองเห็นว่าการเป็นครูนั้นไม่จำกัดเพียงในรั้วของสถาบันการศึกษา
          'ครู' ในนิยมของเขาเปรียบดั่งเครื่องมือที่ค่อยสร้างชิ้นงานหนึ่งๆ ที่มีอัตลักษณ์ของ    ตัวเอง จากเด็กหนุ่มที่อยากพิสูจน์ตัวเองว่าตนจะเป็นครูที่เด็กนักเรียนยอมรับได้หรือไม่    ทำให้ก้าวเขาเข้ามาเป็นครูอย่างภาคภูมิ       และรูปแบบงานที่ได้สัมผัสถึงมุมมองนักเรียนส่วนหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาศึกษาทางด้านครุศาสตร์
          แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม หนึ่ง-กลุ่มที่เรียนครูเพราะอยากเป็นครู ซึ่งจะเป็นเด็กต่างจังหวัดเยอะ อยากลงพื้นที่เป็นครูที่จังหวัดของเขา และสอง-มองอาชีพครูว่าเป็นช่องทางที่ทำเงินให้เขาโดยการเป็นติวเตอร์ จนหลายๆ คนก็พุ่งเป้าเลยว่าเป็นครูเพื่อจะเป็นติวเตอร์ ซึ่งสามารถเป็นได้ตั้งแต่ตอนเป็นนิสิตเลยครับ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงและจะเพิ่มมากขึ้นตามชั่วโมงบิน
          แต่พอเข้ามาเรียนครูบางคนก็มีความคิดที่เปลี่ยนไป อย่างหนึ่งเพราะการปลูกฝังด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูของสถาบัน
          ด้าน วาสนา พุ่มโพธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่าอยากนำความรู้ความสามารถในวิชาชีพครูมาให้พัฒนาการศึกษาของประเทศ เพราะมองว่าครูนั้นเป็นอาชีพที่มีคุณค่าแต่กลับขาดแคลน
          เราจะเป็นครูเราต้องรักในอาชีพนี้ไม่ใช่เพราะว่ามีตำแหน่งรองรับในอนาคต อยากทำงานในสายอาชีพนี้ มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำอยากจะนำความรู้และประสบการณ์ที่เรามีที่ได้เรียนรู้ได้สะสมมาตลอดนำมาเผยแพร่ให้แก่นักเรียน เราศรัทธาในอาชีพครูและตั้งใจว่าจะเป็นครูด้วย
          เมื่อเด็กรุ่นใหม่หันมาเห่อเรียนครูกันเยอะ ไม่ว่าด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือความจำเป็นทางวิชาชีพหรืออุดมการณ์ก็แล้วแต่ ซึ่งคงได้เวลามาทบทวน 'จิตวิญญาณครู'จรรยาบรรณแห่งแม่พิมพ์ (รุ่นใหม่) ของชาติกันเสียที

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวันโพสเมื่อ : 29 มี.ค. 54   อ่าน 35598 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อาชีวะรับปวช.2.6แสนรับอบสอง20-30เม.ย.
30 มี.ค. 54 | อ่าน 10769 ครั้ง
สพฐ.จัดค่ายอังกฤษ ร.ร.ขนาดเล็ก
02 มิ.ย. 57 | อ่าน 642 ครั้ง
กศน.ร่วมตีปี๊บเลือกส.ส.ถูกวิธีไร้ทุจริตส่งน.ศ.เป็นกปน.จับตา375เขต
25 พ.ค. 54 | อ่าน 60597 ครั้ง
ยกเลิกบรรจุครูผู้ช่วย ดีเอสไอดึงเป็นพยาน
16 พ.ค. 56 | อ่าน 524 ครั้ง
คอลัมน์: ฮอตไลน์นิวส์เฉพาะกิจ: ชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลกค่ายวชิราวุธ เสริมสร้างพลังศรัทธาในการอยู่ร่วม
28 ธ.ค. 53 | อ่าน 10313 ครั้ง
เปิดทำเนียบรับวันเด็กแห่งชาติ
10 ม.ค. 55 | อ่าน 84739 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.