Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มัธยม55แห่งว่างรอรับ’นร.’ ร.ร.น้ำท่วมเมืองคอนไร้ปัญหา
      

มัธยม55แห่งว่างรอรับ'นร.' ร.ร.น้ำท่วมเมืองคอนไร้ปัญหา

          'ชินวรณ์'มั่นใจหาที่เรียนให้เด็ก ม.1-ม.4 จำนวน 4 หมื่นคน ไม่มีปัญหา เปิดรายชื่อโรงเรียนมัธยมใน กทม. 55 แห่ง ว่างรองรับนักเรียน      
          กระทรวงศึกษาธิการยืนยันมีโรงเรียนว่างรองรับเด็ก ม.1-ม.4 ที่พลาดหวังจำนวน 4 หมื่นคนได้ทั้งหมด พร้อมประกาศผลการจัดสรร วันที่7 เมษายน ขณะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช แม้ประสบภัยน้ำท่วมหนัก แต่ภาพรวมการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกำชับผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง อนุโลมเลื่อนวันมอบตัว หากนักเรียนเดินทางลำบาก
          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่า ภาพรวมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2554 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้นม.1 จำนวน 663,632 คน แผนรับ 665,126 คนชั้น ม.4 สมัคร 419,584 คน แผนรับ 505,043 คน แสดงให้เห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ยังมีที่เรียนรองรับเด็กครบทุกคน ขณะนี้มีนักเรียนอยู่ระหว่างหาที่เรียน 40,000 คน โดยสพฐ.ได้สั่งการให้เขตพื้นที่ฯ จัดการเกลี่ยไปเรียนในโรงเรียนคู่พัฒนา ภายในวันที่ 7 เมษายน
          ขณะที่วิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีผู้สมัคร190,000 คน แผนรับ 260,000 คน อย่างไรก็ตามสอศ.มีแผนจะรับนักศึกษารอบ 2 อีกกว่า 70,000 คน ส่วนโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีผู้สมัคร 110,000 คน แผนรับ 130,000 คนจากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นว่านักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ยังสามารถไปเลือกเรียนในโรงเรียนเอกชน และสายอาชีพได้อีกจำนวนมาก
          ส่วนปัญหาร้องเรียนเรื่องฝากเด็กนั้น ยังพบว่ามีการแอบอ้างฝากเด็กใน 6 จังหวัด คือกรุงเทพฯ นครปฐม นครศรีธรรมราช สงขลาขอนแก่น และเชียงใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขอนแก่น และเชียงใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนดังประจำจังหวัด โดยที่ จ.นครศรีธรรมราช ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้แอบอ้างได้ใช้ชื่อผมไปหลอกว่าฝากเด็กได้ พอตรวจสอบพบว่าทั้ง 2 ฝ่ายเป็นญาติกัน และยังไม่จ่ายเงิน จึงถือว่าความผิดยังไม่เกิดขึ้น จึงให้ไปตกลงกันเอง นายชินวรณ์กล่าว
          นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)กรุงเทพฯ เขต 2 เปิดเผยว่า สพม.กทม.เขต 2 ได้เปิดให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน มาแจ้งความจำนงเพื่อจัดสรรที่เรียนให้ ในวันที่ 3-4 เมษายน และจะประกาศผลการจัดสรรที่เรียนในวันที่ 7 เมษายน แต่ขณะนี้มีผู้ปกครองทยอยเข้ามาแจ้งความจำนงที่ สพม.กทม. เขต 2 ประมาณ 200 คน คาดว่ามีอีกจำนวนหนึ่งได้ไปแจ้งความจำนงไว้ที่โรงเรียนแล้ว สำหรับจำนวนนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนประมาณ 2,000 คน ในสพม.กทม. เขต 2 คงไม่มีปัญหา เพราะยังมีที่ว่างรองรับนักเรียนได้ทั้งหมด
          สำหรับโรงเรียนใน สพม.กทม. เขต 2 ที่ยังมีที่ว่างรับนักเรียนได้ 19 โรงเรียน ดังนี้
          ร.ร.นวมินทราชูทิศ กทม., ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) 4, ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก, ร.ร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง, ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง, ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา, ร.ร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์),ร.ร.พรตพิทยพยัต, ร.ร.ราชดำริ, ร.ร.ศรีพฤฒา,ร.ร.บางกะปิสุขุมนวพันธ์, ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม, ร.ร.พุทธจักรวิทยา, ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง, ร.ร.ปทุมคงคา, ร.ร.ยานนาเวศวิทยาคม,ร.ร.นนทรีวิทยา และ ร.ร.เจ้าพระยาวิทยาคม
          นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ รักษาการผู้อำนวยการ สพม.กทม. เขต 1 กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนมัธยมใน สพม.กทม. เขต 1 ยังมีที่นั่งว่างรับนักเรียนชั้น ม.1 ได้อีก 3,770 คน และชั้น ม.4 จำนวน 1,825 คน ซึ่งจะจัดสรรที่นั่งให้กับนักเรียนกว่า 1,000 คน ที่ยังไม่มีที่เรียน ในโรงเรียน 36 แห่ง ดังนี้ ร.ร.ไตรมิตรวิทยาลัย ม.1 รับได้ 69 คน ม.4 รับได้ 37 คน, ร.ร.มักกะสันพิทยา ม.1 รับได้ 200 คน ม.4 รับได้ 100 คน,พิทยา ม.1 รับได้ 200 คน ม.4 รับได้ 100 คน,ร.ร.วัดสระเกศ ม.1 รับได้ 64 คน ม.4 รับได้ 40 คน, ร.ร.วัดราชบพิธ ม.1 รับได้ 113 คน, ร.ร.วัดสังเวช ม.1 รับได้ 159 คน ม.4 รับได้ 123 คน,ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร ม.1 รับได้ 98 คน ม.4 รับได้ 19 คน, ร.ร.ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 ม.1 รับได้ 90 คน ม.4 รับได้ 67 คน,
          ร.ร.วัดบวรนิเวศ ม.1 รับได้ 130 คน ม.4 รับได้ 43 คน, ร.ร.วัดราชาธิวาส ม.1 รับได้ 96 คนม.4 รับได้ 24 คน ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์ ม.1 รับได้77 คน ม.4 รับได้ 46 คน, ร.ร.สุวรรณสุทธารามวิทยา ม.1 รับได้ 143 คน ม.4 รับได้ 84 คน,ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ม.4 รับได้ 45 คนร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ม.1 รับได้ 129 คน ม.4 รับได้ 84 คน, ร.ร.วัดน้อยนพคุณ ม.1 รับได้ 129 คน ม.4 รับได้ 53 คน, ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรมม.1 รับได้ 170 คน, ร.ร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม ม.1 รับได้ 178 คน ม.4 รับได้ 122 คน, ร.ร.วัดรางบัวม.1 รับได้ 80 คน ม.4 รับได้ 20 คน, ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ ม.1 รับได้ 87 คน, ร.ร.นวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ม.1 รับได้ 164 คน ม.4 รับได้ 50 คน,
          ร.ร.ฤทธิณรงค์รอน ม.1 รับได้ 84 คน ม.4 รับได้ 113 คน, ร.ร.สวนอนันต์ ม.1 รับได้ 155 คนม.4 รับได้ 9 คน, ร.ร.วัดปากน้ำวิทยาคม ม.1 รับได้ 16 คน ม.4 รับได้ 28 คน, ร.ร.วัดบวรมงคลม.1 รับได้ 117 คน ม.4 รับได้ 82 คน,ร.ร.วิมุตยารามพิทยากร ม.1 รับได้ 250 คน ม.4 รับได้ 12 คน, ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ม.1 รับได้ 110 คน ม.4 รับได้ 159 คน, ร.ร.วัดอินทารามม.1 รับได้ 94 คน ม.4 รับได้ 15 คน, ร.ร.มัธยมวัดดาวคะนอง ม.1 รับได้ 147 คน ม.4 รับได้120 คน, ร.ร.มหรรณพาราม ม.1 รับได้ 19 คน,ร.ร.ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ม.1 รับได้182 คน ม.4 รับได้ 55 คน, ร.ร.ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ม.1 รับได้ 50 คน ม.4 รับได้135 คน,
          ร.ร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม ม.1 รับได้ 84 คน, ร.ร.ทวีธาภิเษก 2 ม.1 รับได้ 10 คน ม.4 รับได้ 20 คน, ร.ร.พิทยาลงกรณ์พิทยาคม ม.1 รับได้30 คน ม.4 รับได้ 10 คน, ร.ร.วัดพุทธบูชา ม.1 รับได้ 126 คน ม.4 รับได้ 30 คน, ร.ร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ม.4 รับได้ 40 คน และร.ร.แจงร้อนวิทยา ม.1 รับได้ 120 คน ม.4 รับได้40 คน อย่างไรก็ตาม หลังจากจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ฯจนครบแล้ว หากยังมีที่นั่งเหลือ ก็อาจจัดสรรให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ฯอื่นได้
          นายจำเริญ รัตนบุรี ผู้อำนวยการ สพม. เขต12 กล่าวว่า แม้ขณะนี้ จ.นครศรีธรรมราช จะประสบกับปัญหาอุทกภัย มีโรงเรียนได้รับผลกระทบประมาณ 42 แห่ง แต่การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ในภาพนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ในภาพรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนส่วนใหญ่ยังคงดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนที่ สพฐ.กำหนด ซึ่งจะเหลือแต่การมอบตัวนักเรียน ในวันที่ 2-3 เมษายนเท่านั้นทั้งนี้ ได้กำชับกับผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง ให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด หากนักเรียนไม่สามารถเดินทางมามอบตัวได้เนื่องจากน้ำท่วม ให้อนุโลมเลื่อนวันมอบตัวในภายหลัง เพื่อไม่ให้นักเรียนต้องเสียสิทธิ
          ขณะนี้มีเพียงโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช ที่การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ยังไม่เสร็จสิ้น โดยเหลือเพียงการจับสลาก ซึ่งตามกำหนดเดิมจะต้องจับสลากเมื่อวันที่ 27 มีนาคม แต่ในเมื่อน้ำยังท่วมสูงทำให้เด็กไม่สามารถเดินทางมาจับสลากได้ ทางโรงเรียนจึงได้เลื่อนการจับสลากออกไป เป็นวันที่29 มีนาคม ซึ่งได้แจ้งให้นักเรียนได้ทราบแล้ว แต่ถ้าน้ำยังคงท่วมสูงอยู่ ก็ให้โรงเรียนแก้ปัญหาต่อไป นายจำเริญกล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 29 มี.ค. 54   อ่าน 36478 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
พัฒนาสู่ไอไฮบริด-เรียนผ่านแอพฯ มกค.จับมือแอปเปิ้ลตั้งศูนย์เพิ่มศักยภาพอาจารย์
14 พ.ค. 57 | อ่าน 567 ครั้ง
ศมส.-รร.จปร.ส่ง “โดรน” เก็บข้อมูลชาติพันธุ์
14 พ.ค. 61 | อ่าน 402 ครั้ง
ชงสมศ.ใช้ "ค่านิยม" ประเมินโรงเรียน
18 ก.ย. 57 | อ่าน 1469 ครั้ง
ชงครม.ขอคืน 2 หมื่นอัตราเกษียณ ปี’56-58 หวังแก้ปัญหาขาดแคลนครู ชี้กว่า 1,200 ร.ร.ไร้แม่พิมพ์ขั
09 ส.ค. 55 | อ่าน 1085 ครั้ง
มธ.ปลื้มเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรนานาชาติอันดับ 1 ของไทย
25 เม.ย. 57 | อ่าน 549 ครั้ง
ธนาคารออมสินฟ้องครูเบี้ยวหนี้กว่า 13,000 คน
19 พ.ย. 58 | อ่าน 530 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.