Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คนรับทุนเรียนวิทยาศาสตร์หดรัฐบาลไฟเขียวปรับทุนเร้าความสนใจ
      

คนรับทุนเรียนวิทยาศาสตร์หดรัฐบาลไฟเขียวปรับทุนเร้าความสนใจ

          นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการปรับทุนการเรียนวิทยาศาสตร์ ว่า ระยะหลังมีผู้สนใจเข้ารับทุนวิทยาศาสตร์ ลดลง และขาดแรงจูงใจในการเลือกอาชีพเป็นนักวิจัย ทำให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรที่สนใจเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความต้องการกำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศสูงขึ้น ตนจึงได้ผลักดันให้กระทรวงศึกษาธิการปรับแผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ซึ่งผ่านการอนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ประกอบด้วย

          1. การปรับมูลค่าทุนการศึกษาในประเทศ ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอนุมัติในหลักการให้ปรับมูลค่าทุนการศึกษา ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้โดยอัตโนมัติ กรณีที่สำนักงาน ก.พ. ปรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือนใหม่

          2. การปรับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษานักเรียนทุน พสวท. ในประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์โรงเรียนและศูนย์มหาวิทยาลัย การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์โรงเรียน ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ

          3. การปรับจำนวนทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เป็น 180 ทุน เพื่อให้การสร้างกำลังคนในอนาคตของชาติ (ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ที่มีคุณภาพสูงและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และลดปัญหาการขาดแคลนกำลังคนฯ คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาจากปีละ 130 ทุน เป็น ปีละ 180 ทุน โดยจัดสรรเป็นทุนการศึกษาในประเทศ 135 ทุน และทุนการศึกษาต่างประเทศ 45 ทุน

          4. อนุมัติการเพิ่มจำนวนศูนย์โรงเรียนและศูนย์มหาวิทยาลัย เป็น 20 ศูนย์ อนุมัติการปรับเพิ่มจำนวนศูนย์โรงเรียนจาก 7 ศูนย์ เป็น 10 ศูนย์ และเพิ่มศูนย์มหาวิทยาลัยจาก 7 ศูนย์ เป็น 10 ศูนย์ รวมเป็น 20 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทยให้ทั่วถึงในภูมิภาคต่างๆ และเพื่อช่วยให้ผู้รับทุน พสวท. ไม่ต้องจากบิดามารดาและผู้ปกครองไปศึกษาในสถานศึกษาที่อยู่ไกลจากภูมิลำเนาเดิม ศูนย์ฯ ที่เพิ่มขึ้นจะกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ภาคละ 1 ศูนย์

          นอกจากนั้น ยังได้มีการปรับกลยุทธ์ทุนผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนเองได้ผลักดันให้ ครม อนุมัติการปรับแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2560) โดยทุนการศึกษายังคงมีเท่าเดิม ปีละ 580 ทุน แต่ปรับเปลี่ยนทุนแบ่งออกเป็น 2ประเภท ได้แก่ ทุนประเภทที่ 1 Premium จำนวนปีละ 400 ทุน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการศึกษาหรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างครูเพื่อสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นลำดับแรก

          ทุนประเภทที่ 2 Super Premium จำนวนปีละ 180 ทุน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการศึกษาหรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างครูสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

          การปรับรูปแบบของโครงการ สควค. นอกจากปรับเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภาแล้ว ยังคำนึงถึงความต้องการของโรงเรียน โดยเฉพาะสังกัด สพฐ. ที่เปิดสอนห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์จำนวนมาก นอกจากนั้น สพฐ. ยังได้จัดให้มีกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล และกลุ่มโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน (EPProgram) เพิ่มขึ้น ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในกลุ่มโรงเรียนเหล่านี้ นอกจากต้องมีพื้นฐานทางวิชาการดีเยี่ยม มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และมีความเป็นครูดีเยี่ยมแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย โดยปรับรูปแบบการผลิตครูจากเดิม เป็น การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) เพื่อศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโททางการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. และจะได้ใบประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑ์ของคุรุสภาโดยอัตโนมัติ รมช. ไชยยศ กล่าว

 

          ที่มา: http://www.naewna.comโพสเมื่อ : 23 มี.ค. 54   อ่าน 45479 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สช.ผุด’ศูนย์ฝึกอาชีพ’ร.ร.นอกระบบ เปิดเรียนฟรี-สร้างงานพัฒนาสตรี-เศรษฐกิจ
18 มิ.ย. 56 | อ่าน 564 ครั้ง
ติงสมศ.เหมารวมเกณฑ์ประเมิน
08 ก.ค. 54 | อ่าน 69022 ครั้ง
ที่ประชุม ก.ค.ศ.หารือ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ การสอบครูผู้ช่วย ปี 2561
19 เม.ย. 61 | อ่าน 271 ครั้ง
สอศ.เล็งเพิ่มครูผู้ช่วย600อัตรา
16 ธ.ค. 53 | อ่าน 8981 ครั้ง
’3ว.อาชีวะ’ลั่นไม่ประเมินรอบ3 สมศ.ขู่ให้ตก-ชี้กระทบ’งบฯ-เงินกู้กยศ.’จวก&rsqu
21 ก.ค. 54 | อ่าน 43394 ครั้ง
ปรับหลักสูตรบังคับม.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
04 พ.ค. 60 | อ่าน 424 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.