Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ประเทศไทยกับการประชุม ’การศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10’
      

ประเทศไทยกับการประชุม 'การศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10'

ดุริยา อมตวิวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.


          เป็นประวัติศาสตร์ของการศึกษานัประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ที่จะเป็นเจ้าภาพจัด การประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน (The Tenth Education for All High Level Group Meeting) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีชรีสอร์ท จอมเทียน-พัทยา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นเวทีติดตามความเคลื่อนไหวของการศึกษาเพื่อปวงชนที่ทั่วโลกได้ตั้งเป้าหมายไว้
          การประชุมระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA: Education for All) ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและได้มีการรับรองปฏิญญาจอมเทียนปฏิญญาดังกล่าวได้รับการรับรองมาแล้วสองทศวรรษ
          ในโอกาสที่ปฏิญญาดังกล่าวได้รับการรับรองมาแล้วสองทศวรรษ จึงจำเป็นต้องทบทวนการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อปวงชนในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาปัญหาอุปสรรคต่างๆ และเร่งรัดการดำเนินงานการศึกษาเพื่อปวงชน รวมทั้งหาแนวทางดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายภายในปี 2558 ที่ตั้งไว้ในกรอบปฏิญญาดาการ์ ที่ระบุไว้ดังนี้
          ขยายและปรับปรุงการศึกษา และการดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาส ให้เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง และเด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติ สามารถเข้าถึงและเข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพภายในปี 2558 จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของเยาวชน และผู้ใหญ่ผ่านโครงการทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน เพิ่มอัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่ ร้อยละ 50 ภายในปี 2558 โดยเฉพาะสตรี รวมทั้งพัฒนาการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ใหญ่ให้เท่าเทียมกันพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ใหญ่ให้เท่าเทียมกัน
          ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาภายในปี2558 และทำให้เกิดความเท่าเทียมกันทางเพศในการศึกษา โดยเน้นการเข้าถึงของเด็กผู้หญิง และทำให้เกิดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
          พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน และรับรองความเป็นเลิศเพื่อให้เกิดผลทางการเรียนรู้ที่ชัดเจน และสามารถวัดผลได้โดยเฉพาะการรู้หนังสือ การคิดเลข และทักษะที่จำเป็นต่อชีวิต
          อาจสรุปได้ว่า การจัดประชุมในประเทศไทยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน 6 เป้าหมายได้แก่ การดูแลและการศึกษาปฐมวัย, การศึกษาขั้นพื้นฐาน, การพัฒนาทักษะชีวิต,
          การรู้หนังสือ, ความเท่าเทียมกันด้านการศึกษาระหว่างชายหญิง และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
          การประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำด้านการศึกษาของรัฐบาลประเทศสมาชิก หน่วยงานสหประชาชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนภาคเอกชน ร่วมกันระดมความคิดเห็นและทรัพยากรเพื่อเป็นการลงทุนด้านการศึกษาเพื่อปวงชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 40 แห่ง/ประเทศประมาณ 200 คน มาจากหน่วยงาน/ประเทศที่พัฒนาแล้ว ธนาคารพัฒนาต่างๆ กลุ่มประเทศ E9
          นอกจากนี้ ยังมีประเทศที่มีอัตราการไม่รู้หนังสือสูง และมีอัตราประชาชนสูง เช่นบังกลาเทศ บราซิล จีน อียิปต์ อินเดียเม็กซิโก ไนจีเรีย ปากีสถาน ประเทศที่มีศักยภาพที่จะเป็นประเทศผู้บริจาค เช่นเกาหลีใต้ และยุโรปบางประเทศ ประเทศที่ยังไม่มีพัฒนาการด้านการศึกษาที่ก้าวหน้า เช่น กลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลาง และแอฟริกา ฯลฯ เป็นต้น
          โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานพิธีเปิด ช่วงบ่าย วันที่ 22 มีนาคม 2554 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กราบบังคม ถวายรายงาน ส่วนพิธีวันปิด วันที่ 24 มีนาคม 2554 จะมีการประกาศปฏิญญาจอมเทียน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน ภายในปี 2558
          การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ ได้เตรียมนำเสนอการศึกษาเพื่อปวงชนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของรัฐบาล คือโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ตลอดถึงนิทรรศการ เป็นการสะท้อนให้ประเทศสมาชิกได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา เป็นการยืนยันถึงความสำเร็จ และความพยายามที่จะปฏิบัติตามพันธกิจตามกรอบปฏิญญาฯ ที่ให้ไว้ เท่ากับเป็นการประกาศให้โลกได้รับรู้ว่า
          ประเทศไทยส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียมกันในทุกมิติ และทุกระบบการศึกษา

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 22 มี.ค. 54   อ่าน 18176 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ก.ค.ศ.ประกาศสอบตำแหน่งว่าง 50 เขต ผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 1,700
05 มิ.ย. 57 | อ่าน 521 ครั้ง
สมภพ มานะรังสรรค์ จาก′กูรู′เศรษฐศาสตร์ กับภารกิจ..ปั้นเด็กไทยป้อน
18 ก.ย. 55 | อ่าน 806 ครั้ง
ชงแก้กฎก.ค.ศ.ไม่ตั้งผอ.ร.ร.เล็กสพฐ.ชูบันไดความสำเร็จ-ยกระดับคุณภาพ
27 ก.พ. 56 | อ่าน 782 ครั้ง
สถานีก.ค.ศ. : หลักเกณฑ์ทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ครู (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (1)
13 ก.ย. 53 | อ่าน 15878 ครั้ง
สพฐ.ส่งตัวแทนนักเรียนไทยแข่งคณิตฯนานาชาติที่อินเดีย
19 ต.ค. 54 | อ่าน 54914 ครั้ง
เด็กชี้ ’โอเน็ต - แกต - แพต’ ยาก
04 เม.ย. 55 | อ่าน 10028 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.