Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กระทรวงศึกษาธิการจัดเสวนา "ร่วมมือช่วยน้อง ให้อิ่มท้อง ๑๐๐% เพื่อแสวงหาความร่วมมือช่วยเด็กประถมได้กิ          จากการที่รัฐบาลจัดให้มีโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ยากจน และขาดแคลน ให้ได้รับสารอาหารเพียงพอ โดยจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนชั้นอนุบาลถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีทุพโภชนาการและขาดแคลนอาหารหลางวันให้โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดต่างๆ เริ่มดำเนินหารมาตั้งปี ๒๕๓๕ โดยระยะแรกมีเด็กนักเรียน ๓๐% ของจำนวนนักเรียนในแต่ละสถานศึกษาที่จะได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันและ ต่อมาขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเป็น ๖๐% และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ฤษภาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันเต็มทั้ง ๑๐๐% และให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน จากวันละ ๑๐ บาทต่อคน เป็น ๑๓ บาทต่อคน โดยมีผลตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีส่วนร่วมสมทบดำเนินการและประสานการจัดสรรเงินให้โรงเรียน
          แม้นโยบายจะให้จัดได้ครบ ๑๐๐% แต่งบประมาณที่จัดลงสู่โรงเรียนในปัจจุบันก็ยังไม่ครบ และถึงแม้เด็กได้รับประทานครบทุกคน แต่คุณภาพก็ยังไม่ได้สารอาหารครบตามหลักโภชนาการ เพราะปัญหาสำคัญไม่ใช่การมีอาหารให้เด็กรับประทานเท่านั้น หากต้องดูแลคุณภาพของอาหาร การพัฒนาสุขภาวะการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่สำคัญคือ เด็กไทยกินดี และกินเป็น
          กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดให้มีการเสวนา "ร่วมมือช่วยน้อง...ให้อิ่มท้อง ๑๐๐%" ในวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ โรงแรมสวนดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการเสวนา และเชิญตัวแทนจากองค์กรต่างๆ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมระดมความคิดเห็นและก่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาการดำเนินการ โครงการอาหารกลางวันและผลักดันให้เกิดการบูรณาการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
          ผู้สนใจเสนอข้อชี้แนะหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเข้าไปที่เว็บไซต์ http://schoolunch.obec.go.th
หรือโทรศัพท์ 0-2288-5857, 0-2280-2936

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 9 ต.ค. 2553 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 53   อ่าน 10486 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อัดฉีดหลักสูตรอาชีพเด็กม.3เรียนทุกคน
22 พ.ค. 60 | อ่าน 438 ครั้ง
มฟล.ซ้อมรับแผ่นดินไหว
04 ก.ค. 57 | อ่าน 527 ครั้ง
บทเรียนจากมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก...ปลุกคนไทยเลิกยึดติดใบปริญญา
12 ก.ค. 56 | อ่าน 1597 ครั้ง
จ่อปรับเกณฑ์ ’ทุนโอดอส’ สายอาชีพ สอศ.ดึงเด็กเก่งปฏิบัติ-ติวเข้มวิชาการ-ภาษาเพิ่ม
05 มิ.ย. 57 | อ่าน 473 ครั้ง
ผุดหลักสูตร’32พืช’อาชีพ’กลุ่มเกษตร’
21 ธ.ค. 54 | อ่าน 23633 ครั้ง
สพฐ.จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงนาม MOU พัฒนาการสหกรณ์ในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
14 มิ.ย. 56 | อ่าน 792 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.