Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


“วรัท” ยก 6 จุดเน้นขับเคลื่อนงาน กศน. ปี 64 พัฒนาทักษะดิจิทัล-ปรับปรุงอาคารดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า นโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คือ คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นและมีสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยสำนักงาน กศน. กำหนด 6 จุดเน้นการดำเนินงาน ดังนี้ 1.น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ อาทิ การสืบสานศาสตร์พระราชา โดยการสร้างและพัฒนาศูนย์สาธิตและเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการบริหารทรัพยากรรูปแบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหนึ่งชุมชนหนึ่งนวัตกรรม การพัฒนาชุมชน เพื่อความกินดีอยู่ดีมีงานทํา และสร้างกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชน 2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา ในรูปแบบ Re-Skill & Up-Skill ส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้กับประชาชน (English for All)

เลขาธิการ กศน. กล่าวอีกว่า 3.พัฒนาหลักสูตรสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และรูปแบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับทุกประเภท เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความทันสมัย สอดคล้องและพร้อมรองรับกับบริบทสภาวะสังคมปัจจุบัน 4.บูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 5.พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร กศน. โดยพัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy & Digital Skills) ให้กับบุคลากรทุกประเภททุกระดับ 6.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการองค์กรปัจจัยพื้นฐานในการจัดการศึกษา โดยเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ให้สำเร็จ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและปรับปรุงอาคารสถานที่ทุกแห่ง.

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ


โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 64   อ่าน 327 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
[[สรุปอย่างเป็นทางการ]] ข้อมูลการสอบแข่งขันตำแหน่งครผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2559
25 ส.ค. 59 | อ่าน 778 ครั้ง
ศธ.ออกประกาศแก้’อาชีวะเอกชน’ตีกัน4มาตรการคุมเข้ม-สั่งปิดถาวร’ร.ร.เมินเฉย’จูง
05 ก.ย. 54 | อ่าน 62554 ครั้ง
พระราชินี พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2558
07 ส.ค. 58 | อ่าน 2162 ครั้ง
มาแล้ว! รายชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
11 ก.พ. 59 | อ่าน 975 ครั้ง
จี้รัฐบูรณาการคุณภาพการศึกษา ฝึกเด็กเลิกท่องนกแก้วนกขุนทอง
23 พ.ค. 56 | อ่าน 1030 ครั้ง
วอนนายกฯแก้ปมการศึกษาก่อนเลือกตั้ง
25 มิ.ย. 61 | อ่าน 643 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.