Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


บอร์ดคุรุสภา อนุมัติการออก “ตั๋วครู” 4 ประเภท 1,857 รายนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้อนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภท จำนวน 1,857 ราย โดยแบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1,357 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 437 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 26 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 37 ราย รวมทั้ง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภท จำนวน 9,831 ราย แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 8,942 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 778 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 51 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 60 ราย

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า และที่ประชุมยังรับรองปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2566 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น ทั้งนี้ตนได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้คุรุสภา ว่า จะต้องหาแนวทางเชื่อมโยงและบูรณาการกับคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ตรวจและประเมินหลักสูตรที่ขอปรับปรุง เพื่อชี้แจงจุดเน้นและแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการผลิตและพัฒนาครู เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติในหลักการการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนขออนุญาตจากคุรุสภา เป็นเวลาครั้งละไม่เกิน 2 ปี โดยจำนวนครั้งของการอนุญาตให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

“นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติในหลักการการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ปี พ.ศ. 2563 ตามที่ สพฐ. ขออนุญาตจากคุรุสภา เป็นเวลาครั้งละไม่เกิน 2 ปี โดยจำนวนครั้งของการอนุญาตให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ในกรณีนี้ เป็นการรับสมัครผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด เพื่อเป็นครูผู้ช่วยในศูนย์การศึกษาพิเศษ สพฐ.”รมว.ศธ.กล่าว


ที่มา : นสพ.ไทยโพสต์


โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 63   อ่าน 262 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ตามรอยพระยุคลบาท ’ครูแห่งแผ่นดิน’
26 ธ.ค. 56 | อ่าน 811 ครั้ง
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติกับโอกาสพัฒนาของมหาวิทยาลัย
29 ต.ค. 53 | อ่าน 8374 ครั้ง
นำร่องแท็บเล็ตแอลเอ็มเอส
14 ส.ค. 55 | อ่าน 1276 ครั้ง
มทร.อีสานฟิตสู่อาเซียน
10 ต.ค. 54 | อ่าน 66526 ครั้ง
สั่งสนศ.ประเมิน วิทยฐานะครูใหม่
04 มี.ค. 57 | อ่าน 1103 ครั้ง
เด็กชาติพันธุ์ได้แท็บเล็ต
17 ส.ค. 55 | อ่าน 1645 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.