Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ.เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้วยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรีบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพิจารณาดําเนินการควบรวม โรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตําบล เดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหาร จัดการลง รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานทราบโดยด่วนต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 

 


โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 62   อ่าน 772 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
กระทุ้งหาครูภาษาอาเซียนเสนอเพิ่มเงินเดือน-แจกทุนปั้นบุคลากรปรับกฎยืดหยุ่นเอื้อเปิดหลักสูตร.
28 ส.ค. 56 | อ่าน 1087 ครั้ง
พบหลักสูตรผลิตครู 4 ปีไม่ปรับวิชาใหม่
27 พ.ค. 62 | อ่าน 587 ครั้ง
นิทรรศการศึกษาต่อ
17 มี.ค. 57 | อ่าน 534 ครั้ง
เสริมศักดิ์ มั่นใจกลาง พ.ค.นี้ เปิดโปงผู้เกี่ยวข้องคดีทุจริตสอบครูผู้ช่วย
24 เม.ย. 56 | อ่าน 737 ครั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เตรียมเปิดโครงการถนนธุรกิจ หวังสร้างรายได้เสริมให้นักศึกษา
23 พ.ย. 53 | อ่าน 19998 ครั้ง
แจงเกณฑ์ PA ไม่กระทบสิทธิผู้ยื่นเดิม
27 ก.ค. 58 | อ่าน 505 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.