Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ.เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้วยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรีบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพิจารณาดําเนินการควบรวม โรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตําบล เดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหาร จัดการลง รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานทราบโดยด่วนต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 

 


โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 62   อ่าน 237 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ครูนายกฯปลื้ม"ประยุทธ์"นั่งเก้าอี้นายกฯคนที่ 29
22 ส.ค. 57 | อ่าน 503 ครั้ง
แห่สมัครมทร.ธัญบุรี 1.6 หมื่นคน รับแค่ 2.7 พัน - บริหารธุรกิจฮิตสุด
12 มี.ค. 56 | อ่าน 1192 ครั้ง
ติวเข้มผู้บริหาร 204 ร.ร.
10 ธ.ค. 53 | อ่าน 29033 ครั้ง
ศธ.ชง’กปต.’เพิ่มเงินเสี่ยงภัยครูขยับ 3,500 บาทต่อเดือน-ลุ้นสรุปเยียวยาไฟใต้
06 ธ.ค. 55 | อ่าน 847 ครั้ง
สพฐ.โต้ข่าวสั่ง ร.ร.ปฏิเสธรับ"เด็กพิเศษ"ยันนโยบายศธ.ให้ความเสมอภาค-เรียนด้วยความสุข
30 พ.ค. 59 | อ่าน 497 ครั้ง
สพฐ.รุกสอน น.ร.อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น เตรียมแผนปฏิบัติการเน้น 10 เรื่อง
14 ต.ค. 53 | อ่าน 13659 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.