Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มจธ. ครบ 60 ปีเดินหน้า "สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต" ดันหลักสูตรสู้ AIมจธ. ใกล้ครบแซยิด 60 ปี เตรียมเดินหน้าสู่แนวคิด "สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต" ดันหลักสูตร Soft Skills - Social Change Agent สู้ AI ปัญญาประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.62 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีการแถลงข่าวกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ภายใต้กรอบแนวคิด "สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต" Transforming society. Defining the future

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. แสดงวิสัยทัศน์ไว้อย่างน่าสนใจว่า มธจ. จะมีอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 4 ก.พ.63 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้สร้างความโดดเด่นทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรที่เก่งอย่างมืออาชีพและยืนหยัดบนความถูกต้อง เป็นผู้นำริเริ่มร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติตลอดมา รวมถึงการดำเนินการเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ โครงการหลวง โดยการนำเอาความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศและปฏิบัติในสิ่งที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากความพร้อมในทุกด้านเป็นกำลังผลักดันให้มหาวิทยาลัยพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วของโลก การกำหนดแนวนโยบายและกลไกการบริหารประเทศ การจัดตั้งกระทรวงใหม่และการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดบทบาทในอนาคตให้สอดรับนโยบายของประเทศ เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนพันธกิจหลัก 3 ด้านที่สำคัญ คือ 1.การผลิตบัณฑิตที่คุณภาพ มุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณค่า สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ เน้นทักษะของผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนทุกช่วงอายุสามารถมาเพิ่มพูนความรู้และทักษะได้ 2. การสร้างผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการและการสร้างนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นหลัก 3.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบ Ecosystem การปรับสภาพแวดล้อมและใช้เทคโนโลยี สร้างคุณค่าให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้แสดงวิสัยทัศน์หัวข้อ "การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในทศวรรษนี้ Soft Skills ต่อสู้กับยุค AI" ว่า "ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มีส่วนกับชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในวงการศึกษา สังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมมีการนำAI เข้ามาใช้แทนมนุษย์ แต่AI ก็มีข้อแตกต่างจากมนุษย์ คือไม่มีอารมณ์ความรู้สึก ประสบการณ์และจินตนาการ ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนของ มจธ.ต่อจากนี้ จึงต้องพัฒนานักศึกษาให้มี Soft Skills หรือทักษะทางอารมณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง อย่างการเรียนรู้ในห้องเรียนเพียง20% อีก 80% เป็นการเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังต้องสนับสนุนให้เกิดSocial Change Agent หรือผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคม เพราะทั้ง Soft Skills และ Social Change Agent จะทำให้นักศึกษาที่จบออกไปแล้วอยู่ในยุคAI ได้อย่างมีคุณภาพ มีความแตกต่างจากAI และยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน"

สำหรับการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้ง มจธ. ได้จัดกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิด "สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต" Transforming society. Defining the future. แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ1.กลุ่มกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการศึกษา 2. กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่ยั่งยืน 3. กลุ่มกิจกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้ 4. กลุ่มกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และ5. กิจกรรมพิเศษอื่นๆ อย่าง การเปิดอาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ โครงการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา กิจกรรม Open House จักรยานประเพณี มจธ.บางมด-บางขุนเทียน ครบรอบ 60 ปีมจธ. กิจกรรม 60 Km. KMUTT Virtual Run เป็นต้น เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ


โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 62   อ่าน 460 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตฯ" สามารถสมัครสอบบรรจุได้หรือไม่
08 ธ.ค. 57 | อ่าน 739 ครั้ง
สกอ.นัดถกพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ชูแนวคิดมหาวิทยาลัยร่วมรับผิดชอบสังคม-โลก
16 ก.ค. 56 | อ่าน 733 ครั้ง
วชช.เร่งพัฒนาหลักสูตร
18 ส.ค. 54 | อ่าน 15615 ครั้ง
ชินวรณ์ คัด ร.ร.สังกัด สช.500โรง ขึ้นแท่นร.ร.มาตรฐานสากล
04 ต.ค. 53 | อ่าน 11808 ครั้ง
สุโขทัยประกาศเขตการศึกษานักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100%
20 ม.ค. 57 | อ่าน 637 ครั้ง
เสมา 1 ไฟเขียวหลักสูตรป.ตรีอาชีวะ 9 สถาบัน 16 สาขา หลังสกอ.การันตี
24 ก.ย. 56 | อ่าน 806 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.