Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เขตพื้นที่ฯทั่ว ปท.เปิดสอบครูผู้ช่วย 800 อัตรา-65 เขต
      

เขตพื้นที่ฯทั่ว ปท.เปิดสอบครูผู้ช่วย 800 อัตรา-65 เขต

          สาขาวิชาเอกที่สำนักงานเขตพื้นที่ (สพท.)รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2554 รวม 800 อัตรา มีดังนี้
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) นครปฐม เขต 2 รับ 4 อัตรา ภาษาไทย1 อังกฤษ 1 คณิต 1 และวิทย์ 1, นนทบุรี เขต1 รับ 20 อัตรา อังกฤษ 6 คณิต 8 วิทย์ 6,นนทบุรี เขต 2 รับ 4 อัตรา ภาษาไทย 1 สังคม1 คอมพ์ 1 ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1,ปทุมธานี เขต 4 รับ 8 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 สังคม 1 พลศึกษา 1 ศิลปศึกษา 1 คอมพ์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1
          สมุทรปราการ เขต 2 รับ 5 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ 1 คอมพ์ 1,นราธิวาส เขต 2 รับ 9 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 2 คณิต 1 พละ 1 ดนตรีสากล 1 ศิลปะ1 ปฐมวัยศึกษาฯ 2,ยะลาเขต 1 รับ 7 อัตราภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ 1 พละ 1 ดนตรีสากล 1 คอมพ์ 1
          สตูล รับ 3 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คอมพ์ 1, ชุมพรเขต 1 รับ 4 อัตรา ภาษาไทย1 คณิต 1 วิทย์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1, ชุมพรเขต 2 รับ 12 อัตรา อังกฤษ 9 คอมพ์ 2 คณิต(ปริญญาโท) 1, สงขลา เขต 3 รับ 9 อัตราภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ทั่วไป 1 สังคม 1 พละ 1 ศิลปะ 1 คอมพ์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1
          สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับ 6 อัตรา คณิต 1 วิทย์ 1 สังคม 1 พละ 1 คอมพ์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1, สุราษฎร์ธานี เขต 3 รับ 7 อัตราภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 สังคม 1 พละ1 ดนตรี 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1, กระบี่ รับ 5 อัตราภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 พละ 1 คอมพ์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1, ภูเก็ตรับ 3 อัตรา ภาษาไทย 1 คณิต 1 วิทย์ 1
          ระนองรับ 7 อัตรา อังกฤษ 1 พละ 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1 อุตสาหกรรมศิลป์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1 การศึกษาพิเศษ 1, กาญจนบุรี เขต 2 รับ 5 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์1 คอมพ์ 1,กาญจนบุรี เขต 3 รับ 4 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1
          ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รับ 9 อัตรา ภาษาไทย 2 คณิต 7, ราชบุรี เขต 1 รับ 11 อัตราภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 จีน 1 คณิต 1 วิทย์ 1 นาฏศิลป์ 1 คอมพ์ 1 เกษตร 1 คหกรรม 1 เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1, ราชบุรีเขต 2 รับ 3 อัตรา อังกฤษ 1 คณิต 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1,สุพรรณบุรี เขต 2 รับ 9 อัตราภาษาไทย 2 อังกฤษ 2 คณิต 1 วิทย์ 1 คอมพ์ 1 ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 ปฐมวัยศึกษาฯ1, สุพรรณบุรี เขต 3 รับ 6 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 4
          พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับ 20 อัตราภาษาไทย 2 อังกฤษ 3 คณิต 3 สังคม 2 พละ 1 สุขศึกษา 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1 ศิลปะ 1 คอมพ์2 เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1,พระนครศรีอยุธยา เขต 2 รับ 30 อัตรา ภาษาไทย 4 อังกฤษ 9 คณิต 8 วิทย์ 3 สังคม 1 คอมพ์2 ปฐมวัยศึกษาฯ 3
          สระบุรี เขต 2 รับ 7 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ทั่วไป 1 พละ 1 ศิลปะ 1 บรรณารักษ์ 1, กำแพงเพชร เขต 2 รับ 42 อัตราภาษาไทย 7 อังกฤษ 12 คณิต 4 วิทย์ 3 สังคม 6 พละ 1 นาฏศิลป์ 1 คอมพ์ 1 ประถมศึกษาฯ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 6, ตากเขต 2 รับ 7 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ 1 คอมพ์ 1 ประถมศึกษาฯ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1
          เพชรบูรณ์ เขต 3 รับ 3 อัตรา อังกฤษ 1 คณิต 1 พละ 1,เชียงราย เขต 2 รับ 24 อัตราภาษาไทย 2 อังกฤษ 2 คณิต 2 วิทย์ทั่วไป2 สังคม 2 พละ 2 ดนตรี 2 ศิลปะ 2 คอมพ์2 เกษตร 2 ประถมศึกษาฯ 2 ปฐมวัยศึกษาฯ2, เชียงราย เขต 3 รับ 7 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ 1 สังคม 1 พละ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1
          เชียงใหม่ เขต 3 รับ 5 อัตรา ภาษาไทย 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1 คอมพ์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1,เชียงใหม่ เขต 5 รับ 5 อัตรา ภาษาไทย 1 คณิต1 พละ 1 นาฏศิลป์ 1 ประถมศึกษาฯ 1,เชียงใหม่ เขต 6 รับ 5 อัตรา อังกฤษ 1 วิทย์ 1 คอมพ์ 1 เกษตร ปฐมวัยศึกษาฯ 1
          อุบลราชธานีเขต 5 รับ 23 อัตรา ภาษาไทย1 อังกฤษ 2 คณิต 2 วิทย์ 2 สังคม 1 พละ 1 สุขศึกษา 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1 ศิลปะ 1 คอมพ์ 2 อุตสาหกรรมศิลป์ 1 เกษตร 1 คหกรรม 1 บรรณารักษ์ 1 เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 จิตวิทยาและการแนะแนว 1 ประถมศึกษาฯ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1, อำนาจเจริญรับ 7 อัตราภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 สังคม 1 นาฏศิลป์1 ประถมศึกษาฯ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1,นครราชสีมา เขต 7 รับ 11 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ 1 สังคม 1 พละ 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1 คอมพ์ 1 ประถมศึกษาฯ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1
          บุรีรัมย์ เขต 3 รับ 15 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ 1 สังคม 1 พละ 1 สุขศึกษา 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1 ศิลปะ 1 คอมพ์1 อุตสาหกรรมศิลป์ 1 เกษตร 1 ประถมศึกษาฯ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1, ฉะเชิงเทราเขต 1 รับ 7 อัตราภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ทั่วไป 1 คอมพ์ 1 บรรณารักษ์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1 อัตรา
          ชลบุรี เขต 2 รับ 7 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ 1 สังคม 1 ประถมศึกษาฯ1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1,ชลบุรีเขต 3 รับ 7 อัตราภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ทั่วไป 1 สังคม 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1, ระยองเขต 1 รับ6 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 2 รับ 55 อัตรา อังกฤษ 10 ฝรั่งเศส 5 จีน 5 ญี่ปุ่น 5 คณิต 10 วิทย์ทั่วไป 10 ชีววิทยา 10, สพม.เขต 4 รับ 16 อัตรา ภาษาไทย1 อังกฤษ 2 คณิต 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 วิทย์การกีฬา 2 สังคม 2 พละ 2 ดนตรี 1 คอมพ์ 1
          สพม.เขต 7 รับ 13 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 วิทย์การกีฬา1 สังคม 1 พละ 1 ดนตรี 1 ศิลปะ 1 คอมพ์ 1 วัดผลประเมินผล 1 การจัดการทั่วไป 1, สพม.เขต 14 รับ 9 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต1 วิทย์ 1 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 สังคม 1 จิตวิทยาฯ 1
          สพม.เขต 15 รับ 13 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 จีน 1 คณิต 1 วิทย์ทั่วไป 3 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 สังคม 2 พละ 1, สพม.เขต 16 รับ 22 อัตรา ภาษาไทย 4 อังกฤษ 2 คณิต 3 วิทย์ทั่วไป 2 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 สังคม 1 พละ 1 สุขศึกษา1 นาฏศิลป์ 2 ดนตรีไทย 1 ศิลปะ 2 คอมพ์ 1,สพม.เขต 17 รับ 7 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ1 คณิต 1 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 สังคม 1
          สพม.เขต 18 รับ 8 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 สังคม1 คอมพ์ 1, สพม.เขต 19 รับ 11 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 ฝรั่งเศส 1 คณิต 1 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 สังคม 1 ดนตรี 1 บรรณารักษ์1 จิตวิทยาฯ 1
          สพม.เขต 22 รับ 2 อัตรา คณิต 1 สังคม 1,สพม.เขต 24 รับ 10 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ1 คณิต 1 วิทย์ 1 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 สังคม1 คอมพ์ 1 บรรณารักษ์ 1, สพม.เขต 28 รับ 19 อัตรา อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ 1 ชีวะ 1 ฟิสิกส์1 เคมี 1 สังคม 1 ประวัติศาสตร์ 1 พละ 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรีไทย 1 ดนตรีสากล 1 ดุริยางคศิลป์ 1 ศิลปะ 1 คอมพ์ 1 อุตสาหกรรมศิลป์ 1 เกษตร 1 บรรณารักษ์ 1 จิตวิทยาฯ 1
          สพม.เขต 32 รับ 11 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 สังคม1 พละ/สุขศึกษา 1 ดนตรี 1 คอมพ์ 1 งานช่าง(ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) 1, สพม.เขต 34 รับ 22 อัตรา ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 2 ญี่ปุ่น 1 คณิต 3 วิทย์ทั่วไป 2 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 สังคม 3 พละ/สุขศึกษา 2 ดนตรี 1 คอมพ์ 1 อุตสาหกรรมศิลป์ 1 เกษตร 1
          สพม. เขต 35 รับ 36 อัตรา ภาษาไทย 5 อังกฤษ 4 จีน 1 คณิต 3 วิทย์ทั่วไป 1 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 2 เคมี 1 สังคม 3 พละ 1 สุขศึกษา 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรีไทย 1 ดนตรีสากล 1 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 1 คอมพ์ 2 อุตสาหกรรมศิลป์ 1 เกษตร 1 คหกรรม 1 บรรณารักษ์ 1 การจัดการทั่วไป 1 จิตวิทยาฯ 2,
          สพม.เขต 36 รับ 47 อัตรา ภาษาไทย 10 อังกฤษ 7 จีน 2 คณิต 6 วิทย์ 2 ชีวะ 1 ฟิสิกส์5 เคมี 1 สังคม 8 คอมพ์ 3 บรรณารักษ์ 2,สพม.เขต 37 รับ 23 อัตรา อังกฤษ 2 ฝรั่งเศส1 จีน 1 ญี่ปุ่น 1 คณิต 2 วิทย์ทั่วไป 2 ฟิสิกส์ 2 เคมี 2 สังคม 2 นาฏศิลป์ 2 ดนตรี 2 ศิลปะ 2 คอมพ์ 1 จิตวิทยาฯ 1
          สพม.เขต 39 รับ 10 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ 1 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี1 สังคม 1 พละ 1 คอมพ์ 1, สพม.เขต 41 รับ8 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 สังคม1 พละ 1 นาฏศิลป์ 1 ศิลปะ 1 คอมพ์ 1
          สพม.เขต 42 รับ 60 อัตรา ภาษาไทย 9 อังกฤษ 5 ฝรั่งเศส 2 คณิต 9 วิทย์ 2 ชีวะ 3 ฟิสิกส์ 4 เคมี 1 สังคม 8 ประวัติศาสตร์ 1 พละ4 นาฏศิลป์ 1 ดนตรีสากล 4 ศิลปะ 1 คอมพ์ 5 อุตสาหกรรมศิลป์ 1
          ทั้งนี้ แต่ละเขตพื้นที่ฯ จะต้องประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 17 มี.ค. 54   อ่าน 32780 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.ส่งเสีย 503 ครูผู้ช่วยเรียน ป.บัณฑิต
11 พ.ค. 60 | อ่าน 381 ครั้ง
คอลัมน์: ฮอตไลน์นิวส์เฉพาะกิจ: ชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลกค่ายวชิราวุธ เสริมสร้างพลังศรัทธาในการอยู่ร่วม
28 ธ.ค. 53 | อ่าน 10294 ครั้ง
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
26 ส.ค. 58 | อ่าน 512 ครั้ง
’ผชช.’ ศธ.ยันมีทุจริตสอบครูผู้ช่วย หลังวิเคราะห์กลุ่มแต้มสูงผิดปกติ
26 เม.ย. 56 | อ่าน 540 ครั้ง
ศธ.เห็นชอบแผนปรองดองอุดมศึกษา
31 ส.ค. 53 | อ่าน 22291 ครั้ง
ลิงก์ รับฟัง รมว.ศธ.มอบนโยบายการศึกษา 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป
27 ส.ค. 58 | อ่าน 956 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.