Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 โดย เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางเรื่องไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน อีกท้ังยังมีการตรากฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหลายฉบับ ทาให้ เกิดความไม่สะดวกในการใช้บังคับกฎหมาย สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ การศึกษาของบุตรให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดระบบการศึกษาของประเทศไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี

ดาวน์โหลดราชกิจจานุเบกษา

ที่มาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2562


โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 62   อ่าน 91 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.โอนเงินค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เดือน กันยายน2558)
25 ส.ค. 58 | อ่าน 404 ครั้ง
ม.เกษตรเจ๋งที่ 3 ของเอเชีย ติดอันดับ 33 มหา’ลัยโลก
31 พ.ค. 56 | อ่าน 674 ครั้ง
สอศ.วอนจบอาชีวะ’แอดมิสชั่นส์’ได้ ร่อนหนังสือให้สกอ.เปิดช่องสายอาชีพ เล็งขอเรียนฟรี&rsquo
25 พ.ย. 54 | อ่าน 92625 ครั้ง
‘ทปอ.’ ค้านตั้ง ‘กรมการอุดมศึกษา’ เร่งส่งหนังสือให้ ‘สนช.’ ทบทวนโครงสร้าง ก.อุดมฯ
20 ก.พ. 62 | อ่าน 613 ครั้ง
ดีเดย์1ต.ค.! ‘ครู’เลิกงานธุรการ เตรียม3พันล.จ้างภารโรงแทน สำรวจ-ซ่อม‘บ้านพัก’แก้ย้ายถิ่น
22 ส.ค. 61 | อ่าน 302 ครั้ง
"ไพฑูรย์"ชงบอร์ดคุรุสภาอนุโลมให้ใบครูแก่ม.รับน.ศ.เกินไม่มาก
04 ต.ค. 59 | อ่าน 336 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.