Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 โดย เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางเรื่องไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน อีกท้ังยังมีการตรากฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหลายฉบับ ทาให้ เกิดความไม่สะดวกในการใช้บังคับกฎหมาย สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ การศึกษาของบุตรให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดระบบการศึกษาของประเทศไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี

ดาวน์โหลดราชกิจจานุเบกษา

ที่มาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2562


โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 62   อ่าน 271 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คุรุสภาเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วม "งานประชุมวิชาการของคุรุสภา" ประจำปี 2561
06 ส.ค. 61 | อ่าน 1254 ครั้ง
ขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเน้นครูอยู่ประจำ กำกับดูแลผ่านเทคโนโลยี
01 ก.ย. 57 | อ่าน 390 ครั้ง
รัฐวิสาหกิจ ขอขึ้นเงินเดือน 4% โวยรัฐบาลอย่าปรับแค่ข้าราชการ
28 พ.ค. 58 | อ่าน 607 ครั้ง
เล็งแยก ‘กสพท’ จากทีแคส ลดเวลา 5 รอบเหลือแค่ 2 เดือน นักวิชาการหนุน ลดภาระเด็ก
14 มิ.ย. 61 | อ่าน 314 ครั้ง
คลิปสอนหนังสืออะไรยอดวิวทะลุล้าน! มาดูคุณครูเขาเต้นโคฟเวอร์กัน
29 ก.ย. 57 | อ่าน 718 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา
19 พ.ค. 60 | อ่าน 319 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.