Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ครม.อนุมัติหลักการ ร่างกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไปวันนี้ (21 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายของข้าราชการ ที่น่าสนใจคือ

เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้บังคับต่อไป

สาระสำคัญ

ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ยังคงหลักการเดิมตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้การรับราชการต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ผู้นั้นต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ แต่ให้สามารถนำระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ แล้วแต่กรณี ซึ่งต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี มาใช้เป็นคุณสมบัติในการพิจารณาให้รับราชการต่อไปได้ โดยตำแหน่งที่จะให้รับราชการต่อไปนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งที่ผู้นั้นครองอยู่เดิม แต่ต้องไม่เป็นการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่เป็นภารกิจสำคัญของรัฐ และเพื่อรองรับปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัย จึงได้เสนอร่างกฎ ก.พ.ฯ ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว

 

ที่มาเนื้อหาและอ่านเพิ่มเติมได้จาก สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 21 พฤษภาคม 2562


โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 62   อ่าน 285 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มหกรรมภาษา
06 ก.พ. 57 | อ่าน 476 ครั้ง
เตรียมหลักสูตรอบรมก.ก.สภามหา'ลัยหวังปลุกสำนึกรู้จักบทบาทหน้าที่ต้องรอบรู้ไม่ใช่แค่ประชุมรับฟัง
10 ม.ค. 54 | อ่าน 9972 ครั้ง
เปิดชิงเก้าอี้ผอ.สถาบันอาชีวะ
03 ก.ค. 55 | อ่าน 1149 ครั้ง
’ศธ.’เล็งปล่อยกู้ครูซ่อมบ้าน หัวละ3แสนผ่อน8ปีไม่มีดอก
29 พ.ย. 54 | อ่าน 52683 ครั้ง
ออกปริญญาใหม่ให้น.ศ.เอไอที
13 ธ.ค. 55 | อ่าน 712 ครั้ง
เร่งแจงกฎหมาย วชช. หลังถูกตีกลับ
05 ก.ย. 55 | อ่าน 905 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.