Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สช. จัดงานใหญ่ ‘วันการศึกษาเอกชนฯ’ เล็งปักหมุดพัฒนาหลักสูตรรองรับ ‘อีอีซี’สช. จัดงานใหญ่ ‘วันการศึกษาเอกชนฯ’ เล็งปักหมุดพัฒนาหลักสูตรรองรับ ‘อีอีซี’

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสมาคมทางการศึกษาเอกชนทั่วประเทศจัดงาน “วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC” โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานเปิดงาน นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ผู้บริหาร ศธ. ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเอกชน นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน เข้าร่วมกว่า 6,000 คน

พล.อ.สุทัศน์กล่าวว่า ปัจจุบันการศึกษาเอกชนมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนเอกชนบางแห่งเป็นผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันบางแห่งนั้น การจัดการเรียนการสอนยังอยู่ในระดับที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพเนื่องจากสาเหตุหลายประการ อย่างไรก็ตามโรงเรียนเอกชนก็ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น สช.ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยให้มีความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดงาน “วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC” ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชนเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมทางวิชาการ นำความรู้จากการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ เพื่อผลักดันการศึกษาเอกชนให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเอกชนให้สูงขึ้นต่อไป นำความรู้ที่แลกเปลี่ยนไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงทักษะความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และแสวงหาทักษะ ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเอกชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการศึกษาเอกชน เพื่อรองรับและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาด้านอาชีพของโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

“สช.ครบรอบ 101 ปี ที่จัดตั้งโรงเรียนเอกชนขึ้นมา เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ นักเรียนสามารถ นำสิ่งที่ตนเองคิด ให้รู้สึกว่ามีความภูมิใจที่เข้าสู่ระบบการศึกษาเอกชน และในงานครั้งนี้ จัดขึ้นในเขตพื้นที่ อีอีซี ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสำคัญจึง ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการสัมนาเพื่อที่จะหาทิศทาง การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเอกชนให้เข้าสู่ภาวะแวดล้อมแบบบูรณาการของ อีอีซี มุ่งหวังให้มีการเชื่อมโยง เครือข่ายการศึกษาเอกชนเข้าสู่ระบบการศึกษาภาพรวมของเขตพื้นที่อีอีซี และทั้งประเทศต่อไปในอนาคต แบะขณะนี้ สช.ตั้งเป้าหมายจะพัฒนาโรงเรียนเอกชนต้นแบบ แต่ไม่ได้กำหนดเป้าหมายว่าต้องได้กี่แห่ง เบื้องต้นเน้นโรงเรียนที่มีศักยภาพได้รับการสนับสนุนเอกชนก่อน และค่อยขยายผลสร้างความเข้มแข็งต่อไป” พล.อ.สุทัศน์กล่าว

 
พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล

นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการ กช. กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่าประชากรมีอัตราการเกิดลดลง ส่งผลกระทบในด้านจำนวนผู้เรียนกับโรงเรียนทุกสังกัด ซึ่งรวมถึงสังกัดเอกชนด้วย แต่ด้วยคุณลักษณะของโรงเรียนเอกชนซึ่งมีการบริหารจัดการที่มีอิสระ คล่องตัว ถือเป็นจุดเด่นของโรงเรียนเอกชน ทำให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองมีสิทธิ์ในการเลือกสถานศึกษาให้ลูกหลานได้อย่างอิสระ แม้จะมีเขตบริการก็ตาม ก็สามารถเลือกสถานศึกษาข้ามเขตได้อย่างอิสระ ฉะนั้น โรงเรียนที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะคงอยู่ได้ ดังนั้นทิศทางของโรงเรียนเอกชนต้องพัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ เพราะสถานศึกษาเอกชนเป็นโรงเรียนทางเลือกให้กับประชาชน ซึ่งต้องมีคุณภาพมากกว่าสถานศึกษาของรัฐ

“แม้ปัจจุบันสถานศึกษาเอกชนจะยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน เพราะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก ซึ่งรัฐได้ช่วยสนับสนุนในระดับหนึ่ง และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสนับสนุนอีกส่วนหนึ่ง ถือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพที่เป็นจุดแข็งของภาคเอกชน อย่างไรก็ตามก็ขอให้สาธารณชนได้มั่นใจว่าโรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นอิสระในการบริหารทั้งงานบุคคล งานวิชาการ และมีความคล่องตัวในการทำให้โรงเรียนมีคุณภาพ จึงขอให้เชื่อมั่น ในศักยภาพของผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน ที่จะสามารถทำโรงเรียนเอกชนให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในเรื่องทางเลือกของโรงเรียนคุณภาพต่อไป” นายชลำกล่าว

นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


ที่มา : นสพ.มติชนออนไลน์

โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62   อ่าน 288 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
’จาตุรนต์’ หนุนข้อสอบอัตนัย พบป.ตรีอาชีวะเกียรตินิยมอื้อ
01 เม.ย. 57 | อ่าน 768 ครั้ง
สพฐ.พัฒนาหลักเกณฑ์ หนุนร.ร.จัดหาประโยชน์ที่ดิน โดยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
12 ต.ค. 55 | อ่าน 1046 ครั้ง
เผย 91 ครูสพฐ.ชิง’วิทยฐานะ’
09 มี.ค. 55 | อ่าน 12057 ครั้ง
’ศธ.’จัดงานสร้างพลังครูยุคใหม่ ฟุ้งประกาศคุณภาพ-มุ่งพัฒนาเด็กไทยยั่งยืน
15 ธ.ค. 53 | อ่าน 9392 ครั้ง
ดร.กฤษณพงศ์เผยเตรียมประกาศรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ารอบแรกก่อน 2เม.ย.
17 ก.พ. 58 | อ่าน 473 ครั้ง
มศว แนะแจกแท็บเล็ตป.4 คุ้มกว่า เสนอแบ่งคนละ 4 แสนเครื่อง - ป.1หมุนใช้
18 พ.ค. 55 | อ่าน 932 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.