Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ประจิน ปลื้ม วช. หนุนนักวิจัยไทย คว้ารางวัลในเวทีนานาชาติ“ประจิน” แถลงข่าว วช. จัดนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ พร้อมมอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณนักวิจัยที่เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงาน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมา ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่จะผลักดันการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและด้านการประดิษฐ์คิดค้นให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยผ่านการดำเนินกิจกรรมหลายรูปแบบ ที่ผ่านมา วช.ได้นำนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยไปคว้ารางวัลเกียรติยศจากหลายประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการสนับสนุนให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยได้นำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ และนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศแล้ว และยังเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ของไทย สำหรับการรับรองมาตรฐานแก่ผลงานประดิษฐ์คิดค้น และผลงานเป็นที่ยอมรับในทางการตลาด และสามารถพัฒนสู่เชิงพาณิชย์ได้

ล่าสุด ได้ไปสร้างชื่อเสียงที่สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้

งาน “The 10th International Exhibition of Inventions & The 3rd World Invention and Innovation Forum (IEI & WIIF 2018)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2561 ณ Guangdong Tanzhou International Convention and Exhibition Center เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลเมืองฝอซาน (Foshan City Government) และสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ หรือ The International Federation of Inventors’ Associations (IFIA) ซึ่งทาง วช. ได้นำผลงานที่มีคุณภาพของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวด จำนวน 43 ผลงาน จาก 12 องค์กร/หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ภายในงานมีหน่วยงานจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 40 ประเทศ และมีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 4,000 ผลงาน

โดยในครั้งนี้ ผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยได้รับรางวัล IFIA Best Invention Medal จากผลงาน เรื่อง “ระบบเฝ้าระวังการเกิด flash over จากฝุ่นเกาะลูกถ้วย ด้วยระบบโทรมาตรความชื้นของอากาศในแนวสายส่ง” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นรางวัลสำคัญของงานนี้ นอกจากนี้ผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยยังได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 19 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 20 ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 4 ผลงาน และรางวัลพิเศษ Special Prize จากประเทศต่างๆ จำนวน 22 รางวัล จาก 9 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จำนวน 1 รางวัล ประเทศโรมาเนีย จำนวน 1 รางวัล สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 1 รางวัล สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ จำนวน 1 รางวัล สหพันธรัฐมาเลเซีย จำนวน 2 รางวัล สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 3 รางวัล สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 3 รางวัล สาธารณรัฐสิงคโปร์ 4 รางวัล และสาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 6 รางวัล

งาน “The International Trade Fair – Ideas, Inventions and New Products (iENA 2018)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ Exhibition Centre Nuremberg เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้รับการสนับสนุนจาก AFAG Messen und Ausstellungen GmbH

วช. ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรในการนำผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานดังกล่าว โดยมีผลงานจำนวน 45 ผลงาน จาก 12 องค์กร/หน่วยงาน ภายในงานมีหน่วยงานจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 30 ประเทศ และมีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 800 ผลงาน โดยผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยได้รับรางวัล iENA Fairmanagement จากผลงาน เรื่อง “เครื่องดันสาย & ชุดคันโยกสาย Over Head” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นรางวัลสำคัญของงานนี้ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 11 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 11 ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 16 ผลงาน และรางวัลพิเศษ Special Prize จากประเทศต่างๆ จำนวน 17 รางวัล โดยแบ่งออกเป็น รางวัลพิเศษ Special Prize ที่ได้รับบนเวที (On Stage) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐโปแลนด์ และไต้หวัน

งาน “Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรส่งเสริมด้านการประดิษฐ์คิดค้นของสาธารณรัฐเกาหลี หรือ Korea Invention Promotion Association (KIPA) วช. ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรในการนำผลงานเข้าร่วมนำเสนอ โดยมีผลงานจำนวน 85 ผลงาน จาก 25 องค์กร/หน่วยงาน ภายในงานมีหน่วยงานจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 35 ประเทศ และมีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 600 ผลงานโดยผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยได้รับรางวัลระดับ Grand Prize จำนวน 1 รางวัล จากผลงาน สมุนไพรพลังงานฟาร์อินฟาเรด สำหรับต้านเชื้อแบคทีเรียและลดกลิ่นในช่องปาก ของบริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ซึ่งถือเป็นรางวัลชนะเลิศของงานนี้

และนอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 18 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 24 ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 41 ผลงาน และรางวัลพิเศษ Special Prize จากประเทศต่างๆ จำนวน 31 รางวัล จาก 14 องค์กร/หน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น รางวัลพิเศษ Special Prize ที่ได้รับบนเวที (On Stage) จำนวน 5 รางวัล.

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ


โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 61   อ่าน 476 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
EDF ชวนมอบของขวัญ มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนที่ยังขาดโอกาส
27 ธ.ค. 56 | อ่าน 873 ครั้ง
อวสานแท็บเล็ต 2.4 ล้านเครื่อง ซากขยะที่รอวันกำจัด
16 ก.พ. 58 | อ่าน 670 ครั้ง
’วรวัจน์’รื้อหลักสูตรมัธยมแบ่ง3สายสั่งจังหวัดออกแบบเหมาะแต่ละร.ร.-คาดทันใช้ปี’55
16 ก.ย. 54 | อ่าน 95707 ครั้ง
’มศว’ผลิตพลเมืองดีโลก
08 ก.ย. 54 | อ่าน 77322 ครั้ง
สพฐ.ผุดศูนย์ STEM พัฒนาครูวิทย์
20 ธ.ค. 55 | อ่าน 844 ครั้ง
"หมอธี" ชงยุติบอร์ดคปภ.หวั่นใช้อำนาจเกิน
12 ธ.ค. 61 | อ่าน 329 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.