Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


วช. จับมือ สอศ. บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาภาคเหนือวช. จับมือ สอศ. บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาภาคเหนือ พัฒนาและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้มีทักษะและสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างเป็นระบบ พร้อมกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ การวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในเชิงนวัตกรรม...

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.60 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายและทิศทางสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ของประเทศ"

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้นตลอดจนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแก่อาจารย์และนักศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้มีทักษะและสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ให้เยาวชนสายอาชีวศึกษาเข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในเชิงนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสังคมได้ ซึ่ง วช. ได้ร่วมมือกับ สอศ. ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา โดยเน้นการพัฒนาด้านอาชีวศึกษาให้เข้มแข็งบนพื้นฐานสติปัญญา ความรู้ ฐานเทคโนโลยีและคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมนักวิจัยในสายอาชีวศึกษาให้มีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2561

"วช. ได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคใต้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฏร์ธานี" ดร.วิภารัตน์กล่าว

ดร.วิภารัตน์ กล่าวด้วยว่า ในปีนี้ ได้จัดแบ่งกลุ่มเรื่อง เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ใน 5 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 4. กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5. กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

การจัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาในครั้งนี้ เป็นการขยายเครือข่ายในการบ่มเพาะนักประดิษฐ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเน้นนักศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในภาคเหนือจำนวนกว่า 400 คน เพื่อสร้างแรงจูงใจ และจิตสำนึกในการเป็นนักประดิษฐ์ รวมถึงเทคนิคการสร้างผลงานตามศาสตร์พระราชา แนวคิดในการสร้างผลงานนวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ที่ได้มาตรฐาน ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร/และอนุสิทธิบัตร รวมถึง Start up ธุรกิจวิจัยสิ่งประดิษฐ์ โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะมีทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบ และสามารถต่อยอดผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม.

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ


โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 60   อ่าน 305 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สกสค.ปล่อยคนทำโรงแรมฉาวลอยนวล วอน
20 มิ.ย. 59 | อ่าน 297 ครั้ง
หวั่นเด็ก-ผู้สูงอายุเป็นเหยื่อสื่อออนไลน์ เสพสิ่งไม่ดีกระทบสุขภาพ
25 ธ.ค. 60 | อ่าน 14081 ครั้ง
การคัดเลือกผู้รับทุน สควค. ระดับ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2559
12 ก.พ. 59 | อ่าน 495 ครั้ง
สพฐ.ชงรื้อหลักสูตรทั่วปท.ปรับเวลาเรียนลดการบ้าน
27 ส.ค. 57 | อ่าน 537 ครั้ง
ประกวดหนังวิทย์สั้นสสวท.
11 มี.ค. 57 | อ่าน 277 ครั้ง
ก.ท่องเที่ยวฯ จับมือ สอศ.ปั๊มมัคคุเทศก์ ผุดแผนระยะสั้น-กลาง-ยาวแก้ขาดแคลน จูงใจ 3 ใบเซอร์รับอาเซียน
09 มิ.ย. 58 | อ่าน 237 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.